Gilde- en aanverwante penningen 16e - 20e eeuw

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

(1942). Aalten. Gaspenning van 10 cent. Door (Nico de Haas). Vz. opschrift GAS tussen vier vlammen. Kz. waarde.
Zink 15 mm., Kooij GA-001.1. Prachtig. 15,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1861. Amsterdam. Broodpenning Hervormde Diaconie. Vz. zittende Armoede met duif en lam. Kz. twee kruislings geplaatste broden op afgerokte tafel.
Zilver 27,5 mm., Dirks 860; Kooij BR-003.5. Prachtig/FDC. 80,00
1807. Amsterdam. Belastingloodje Aalmoezeniers Weeshuis. Vz. ingebogen stadsschild tussen A - W. Kz. blanco.
Tin/zink ovaal 27,6 x 24,3 mm., van Orden pl. VI-11; Nahuys II pl. II-17, Kooij 0126. Zwakke slag, anders prachtig. Niet vaak voorkomend. 100,00
(1920/30). Amsterdam. Gaspenning voor 1M. Vz. gekroond wapen stad Amsterdam. Kz. tekst binnen stralen.
Aluminium 23 mm. met knip. Kooij GA-008.2. Zeer fraai.
2,00

--: Als voren (1941). Kz. een gashouder. Kooij GA-010.1. Zeer fraai. 2,00

(1942). Amsterdam. Betaalpenning Heck's automatiek. Vz. naam en waarde van 12 1/2  (cent). Kz. idem aan de voorzijde.
Zink 25 mm. met pengat. Kooij CA-009.3. Zeer fraai. 2,50

(1950). Amsterdam. Telefoonpenning Vereniging van de Effectenhandel. Vz. V.v.d.E. Kz. blanco.
Messing 15,8 mm., Kooij PT-006.1; Groenendijk B1. Zeer fraai.
2,50

(1947-1957). Amsterdam. N.V. Stoomvaart Mij. Nederland. Door (Jan Bax). Complete serie boordgeld (acht stuks) van 5 tot en met 500 (cent).
Koper, aluminium en tweemetalig. Kooij BS 003.1 - 003.8. Zeer fraai. 30,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1977. Amsterdam. 50 Jaar Grenswisselkantoren. Door Willem Vis. Vz. drie knikkerende kinderen. Kz. elf provinciewapens rondom TWINTIG GULDEN
Zilver 37 mm. (muntslag, kartelrand), Kooij RW 038.1; de Kreuk/Mevius 093. Prachtig / FDC. 12,50

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
(1946). Arnhem. Electriciteitspenning van 1 K.W.U.  Vz. & Kz. tekst.
Messing 20 mm. met centraal gat. Kooij EL 005.1.  Zeer fraai. 3,00
(1927-1936). Arnhem. Electriciteitspenning van 1 K.W.U.  Vz. & Kz. tekst.
Messing, vierkant 20 x 20 mm. met centraal gat. Kooij EL 005.2.  Zeer fraai. 17,50
(1928). Breda. Gaspenning voor 1M gas. Vz. stadswapen. Kz. drieregelig opschrift.
Aluminium 23 mm. met knip. Kooij GA-031.3. Zeer fraai.
5,00
z.j. Brugge. Broodpenning St. Salvatorkerk. Vz. zittende heilige in wolken. Kz. Lam Gods naar links.
Lood 43 mm., Minard 185. Fraai. 20,00
z.j. Brugge. Armenpenning St. Salvator. Vz. opschrift: S. SAL met klop kroon en wapenschild. Kz. opschrift: W : B [wijk B].
Lood 36 mm., Minard 190. Zeer fraai+. 40,00
(1924). Dordrecht. Gaspenning. Vz. stadswapen. Kz. schaal met gestileerde vlammen.
Aluminium 23 mm., Kooij GA-062.3. Prachtig. 15,00
1919. Gouda. Hondenbelastingpenning. Messing -veelhoekig- met draagoog. Kooij 0997. Zeer fraai. 25,00
(z.j.) Haarlem. Consumptiepenning van 15 cent Staalbad.
Messing 24 mm., Kooij CC 079C.3. Zeer fraai. 10,00
(z.j.) Haarlem. Consumptiepenning van 50 cent Staalbad.
Messing, achthoekig 25,9 mm., Kooij CC 079C.4. Zeer fraai. 15,00
(1920). Haarlem. Gaspenning voor 1M. Vz. vier klokken rondom cirkel. Kz. tekst met sterren en ballen.
Aluminium 23 mm., Kooij GA-095.1. Prachtig.
10,00
(1942). Haarlem. Gaspenning van 10 cent. Door (Nico de Haas). Vz. opschrift GAS tussen vier vlammen. Kz. waarde.
Zink 15 mm., Kooij GA-096.1. Zeer fraai. 10,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

(1933). Haarlemmerliede. Gaspenning voor 1M. Vz. wapen van Haarlemmerliede. Kz. tekst.
Messing 23 mm. met knip. Kooij GA-097.1.
Prachtig. 15,00

(1946). Heerlen. Penning voor gas & electriciteit. Vz. op- en omschrift. Kz. blanco.
Aluminium 26 mm., Kooij GE-003.1. Prachtig. 35,00
(1946). 's-Hertogenbosch. Penning voor gas & electriciteit. Vz. op- en omschrift. Kz. waarde.
Messing 15 mm., Kooij GE-004.1. Prachtig. 25,00
1955. 's-Hertogenbosch. Hondenbelastingpenning. Vz. hond naar rechts lopend. Kz. plaatsnaam + jaartal.
Messing 25,5 mm. + draaggat, Kooij 1428. Prachtig. 20,00

(1924). Hillegom-Lisse-Sassenheim. Electriciteitspenning voor 1 KWU. Vz. gloeilamp tussen bliksemstralen. Kz. tekst.
Messing 21 mm., Kooij EL-033.1. Prachtig. 35,00

(1930). Hilversum. Melkpenning Hilversumsche Melkinrichting. Vz. tekst. Kz. melkmeisje melkt koe.
Messing 30 mm., Kooij MZ-006.1. Lichte vlekjes voor- en keerzijde. Prachtig. 20,00

1650. Leiden. Schutterspenning. Vz. onder kroon een naar links gaande leeuw met Leids wapenschild en kromzwaard in zijn poten. Kz. twee gekruiste musketten tussen LEY / DEN.
Zilver 30/31 mm., vgl. van Orden pl. XIV.3; DPR I-1181. Zeer fraai+. 100,00

N.B. Ongebruikelijk groot exemplaar; scheurtje in muntplaat; keerzijde dubbel geslagen.

(1942). Leiden. Gaspenning van 10 cent. Door (Nico de Haas). Vz. opschrift GAS tussen vier vlammen. Kz. waarde.
Zink 15 mm., Kooij GA-134.1. Prachtig. 15,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

z.j. Leiden. Betaalpenning veemarkt van ƒ 0,25. Vz. gekroond Leids wapen. Kz. waarde.
Messing ovaal 34 x 26 mm., Kooij DO 074.6.  Prachtig/FDC. 30,00
z.j. Leiden. Betaalpenning veemarkt van ƒ 1,25. Vz. gekroond Leids wapen. Kz. waarde.
Koper ovaal 35 x 40,8 mm., Kooij DO 074.8.  Prachtig. 25,00
(1943). Maarssen. Gaspenning voor M gas. Vz. stadswapen. Kz. tekst.
Zink 23 mm. met knip. Kooij GA-144.3. Zeer fraai.
10,00
(1954). Maarssen. Gaspenning voor M gas. Vz. stadswapen. Kz. tekst.
Messing 23 mm. met knip. Kooij GA-144.2. Zeer fraai.
10,00
(1950). Maastricht. Gaspenning voor 1M3. Vz. gemeentewapen. Kz. tekst.
Messing 15 mm., Kooij GA-146.1. Prachtig. 7,50
1976. Maastricht. Anti-gelegenheidspenning. Door (A.G. van der Dussen). Vz. de ster van Maastricht omringd met ironische Latijnse tekst. Kz. glad.
Messing 30 x 45 mm., De Kreuk/Mevius 065. Prachtig. 20,00
(1952). Renkum. Gaspenning. Vz. stadswapen. Kz. gashouder.
Aluminium 23 mm. Kooij GA-180.1. Prachtig. 15,00
(1920). Roosendaal & Nispen. Gaspenning. Vz. wapen v. Roosendaal & Nispen. Kz. staande vrouw met brandende fakkel voor Roosendaalse gebouwen.
Aluminium 23 mm., Kooij GA-183A.1. Prachtig. 15,00
z.j. (eind 19e/begin 20e eeuw). Rotterdam. Betaal/kelnerspenningen IJsclub Kralingen. Complete serie van 5, 10, 15, 25 en 100 (Cent).  Koper 17,5 mm.; messing 20,3 mm; koper 23,5 mm.; messing 26,6 mm; messing vierkant 24,2 x 242, mm. Kooij CC 098A.1-5.  Niet vaak voorkomend. Hier en daar wat vlekjes. Zeer fraai. 125,00

(1922). Rijssen. Gaspenning voor 1M3. Vz. gemeentewapen. Kz. tekst en vlammetjes.
Messing 23.5 mm., Kooij GA-186.1. Zeer fraai. 15,00

 
z.j. Utrecht. Electriciteitspenning zonder waarde- of energieaanduiding. Vz. dubbel omschrift onderbroken door twee wapenschildjes. Kz. stralenkrans en slogan: MEER LICHT MEER VREUGDE.
Aluminium 28 mm. met centraal gat. Kooij EL-064.1. Prachtig. 15,00

--: als voren. Zeer fraai. 10,00

(1942). Woerden. Electriciteitspenning van 100 cent. Door (Nico de Haas). Vz. tekst met drie bliksempijlen. Kz. waarde en tekst.
Zink 28 mm., Kooij EL-076.1. Zeer fraai / prachtig. 6,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Dirks = J. Dirks. De Noord-Nederlandsche Gildepenningen, wetenschappelijk en
historisch beschreven en afgebeeld. Haarlem 1878/1879.

JP = Jintes, J.F. & J.T. Pol-Tyszkiewicz; Chris van der Hoef 1875 - 1933. Leiden 1994.

Kooij = A.J. Kooij. Catalogus van Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 2008.

Kooij = A.J. Kooij. Catalogus Nederlandse Hondenbelastingpenningen, Hilversum 1998

Minard = L. Minard van Hoorebeke.
Deel I : Beschrijvingen van de Gilden en Neringen der stad Gent. Gent 1877.
Deel II: Noord-Nederlandsche Gildepenningen, Presentie-, Kerk- en Armloodjes. Gent 1878.
Deel III: Brabandsche & Vlaamsche Gildepenningen, Presentie-, Kerk- en Armloodjes. Gent 1879.

van Orden = G. van Orden. Bijdragen tot de Penningkunde van het Koningrijk der Nederlanden. Zaandam 1830.

Schulman = J. Schulman. Handboek van de Nederlandse Munten van 1795 tot 1975. Amsterdam 1975.

WK = D.A. Wittop Koning. De Penningen der Noord-Nederlandsche Ambachtsgilden. Amsterdam 1978.
(supplement I. Amsterdam 1981.)
(supplement II. Bussum 1992.)