Historiepenningen 17e eeuw
1601 - 1650

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

 

1604. Overlijden Pieter Adriaansz. van der Werff, burgemeester tijdens het Beleg van Leiden. Door J. Smeltzing. Vz. portret van Van der Werff met kleine kanten kraag naar rechts. Kz. achtregelig gedicht boven stadsgezicht Leiden.
Zilver [43,67 gram] 47,5 mm., vL I-190.1. Fraai patina. Prachtig+. € 750,00

N.B. Ontworpen én geslagen in 1694.
1604. Noordwijk. Overlijden Janus Dousa, Heer van Noordwijk en Kattendijke. Vz. borstbeeld van Dousa iets naar links. Kz. tafel waarop sabel en boek.
Zilvewr gegoten 60 mm. [50,35 gram]. vL I-200 (daar op 1574); Hofstee 2 (daar later werk). Prachtig. € 1150,00

N.B. Janus Dousa, oftewel Johan van der Does, was van 1575 to 1604 de eerste curator van de Leidse universiteit, tevens bibliothecaris van 1587 to 1593.

1644. Voorbereidingen Vrede van Münster. Door Sebastian Dadler. Vz. Mars strijdt met Pax tussen wereldbol waarop mercuriusstaf en medusaschild. Jaartal en initialen medailleur in afsnede. Kz. zegevierende Pax met mercuriusstaf en olijf/palmtak boven Mars. Op de achtergrond gezicht op Münster.
Zilver 61 mm.[67,44 gram], vgl. vL II-315.3; Pax 83. Veel randbeschadigingen. Zeer fraai. € 750,00

1647. Overlijden Frederik Hendrik, prins van Oranje. Door (J. Höhn). Vz. borstbeeld Frederik Hendrik iets naar rechts. Kz. borstbeeld Amalia, gravin van Solms.
Zilver gegoten 84 mm. [102,52 gram]. Nagietsel laat 19e eeuw. vL II-299; KPK 714. Zeer fraai. € 250,00
(ca. 1650). Amsterdam. Totstandkoming van het stadswapen. Door P. van Abeele. Vz. Graaf Willem verleent Amsterdam haar stadswapen in 1432. Kz. Keizer Maximiliaan van Oostenrijk geeft in 1488 het recht om de keizerskroon boven het stadswapen te plaatsen.
Zilver gegoten en gedreven plaquette 80 mm., 108,05 gram. vL I-254; KPK 314; DPR I-564; Frederiks 28/28a. Flauwe deuk rand keerzijde, overigens prachtig met donker egaal patina. € 2.000,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Du = J.F.Dugniolle; Le Jeton historique des dix-sept provinces des Pays-Bas. Bruxelles 1876/1880.

JMP = Jaarboek Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel I: tot 1702. 's-Gravenhage 1903.

vL = Gerard van Loon; beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, 's-Graavenhage 1723/1731.

MI = E.Hawkins et al; Medallic Illustrations of British history. Two volumes. London 1855.