Historiepenningen 16e eeuw & vroeger

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1566. Geuzenpenning. Vz. borstbeeld van Philips II naar links. Kz. twee ineengeslagen handen.
Zilver gegoten ovaal 35 x 27 mm. met twee kalabasflesjes, bedelnapje en draagoog. Vgl. vL I-85.3. Later werk, groffe gieting. Zeer fraai.  200,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Du = J.F.Dugniolle; Le Jeton historique des dix-sept provinces des Pays-Bas. Bruxelles 1876/1880.

DPR = J.Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

JMP = Jaarboek Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel I: tot 1702. 's-Gravenhage 1903.

vL = Gerard van Loon; beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, 's-Graavenhage 1723/1731.

MI = E.Hawkins et al; Medallic Illustrations of British history. Two volumes. London 1855.