Historiepenningen 18e eeuw
1701 - 1710

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bemolt = A.J.Bemolt van Loghum Slaterus; Nederlandse familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. Ďs-Gravenhage 1906.

vL = Gerard van Loon; beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, Ďs-Graavenhage 1723/1731.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1702. Overlijden stadhouder Willem III en eendracht in de Zeven Verenigde ProvinciŽn. Vz. staande leeuw in Hollandse tuin met kromzwaard en speer met vrijheidshoed. Kz. zeven kruikjes (de ProvinciŽn) in rustig water dobberend. De zon breekt door de wolken.
Zilver 33,9 mm. [19,96 gram]. vL IV-294. Flensrand. Prachtig. Ä 250,00