Historiepenningen 18e eeuw
1751 - 1760

1751. Overlijden prins Willem IV. Door J.G. Holtzhey. Vz. borstbeeld Willem IV naar rechts. Kz. graftombe.
Zilver 40,8 mm., VvL 303, KPK 2957. Prachtig / prachtig+. 225,00
1752. Delft. Begrafenis prins Willem IV. Door Nico van Swinderen. Vz. gezicht op de Markt te Delft. Kz. gekroonde mantel boven graftombe. Zilver 37 mm., VvL 310; KPK 2975. Zeer fraai. 175,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bemolt = A.J.Bemolt van Loghum Slaterus; Nederlandse familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981.

DPR = J.Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. s-Gravenhage 1906.

VvL = Vervolg van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1716-1806 ten vervolge op het
werk van Mr.Gerard van Loon. Tien delen. Amsterdam 1822-1869.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!