Historiepenningen 20e eeuw
1901 - 1910

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1901. Bezoek bruidspaar Wilhelmina & Hendrik aan Amsterdam. Door Lambertus Zijl. Vz. koggeschip. Kz. stedenmaagd te paard voor Paleis op de Dam.
Brons gegoten 100 mm., Zwierzina 205. Prachtig. € 125,00
1901. Amsterdam. Gecombineerde hondententoonstelling Nimrod & Cynophilia. Vz. gehelmde wapenschilden van beide verenigingen gehouden door een haas en hazewind. Kz. stadswapen omgeven door zes hondekoppen.
Zilve [49,05 gram] 50 mm., Zwierzina 217; KB I-478; Matzen 43. Donker patina. Ruim prachtig. € 125,00

N.B. De tentoonstelling werd gehouden in het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein van 10 - 12 mei.

1901. Amsterdam. 50 Jaar handboogschutterij Claudius Civilis. Door J.D. Posthumus. Vz. borstbeeld van Civilis met weelderige beharing. Kz. gekroond stadswapen boven gekruiste geweren, sabels, vaandels etc.
Zilver 40,5 mm., met draagoog. Zwierzina 234. Prachtig. € 75,00
1901. Utrecht. Sape Talma 25 jaar hoogleraar geneeskunde aan de universiteit. Vz. borstbeeld Talma naar links. Kz. vijfregelig opschrift boven gestrikte easculaapstaf, lauwer- en eikentak.
Brons 53 mm., Zwierzina 245; KB I-472; Hofstee 85. Prachtig. € 80,00

1901. Hilversum. Schietvereeniging Koning Willem III 25 jaar. Door J.H. Slot. Vz. boven drie kerktorens gekruiste geweren met gekroond gemeentewapen. Kz. inscriptieruimte binnen krans.
Brons 50 mm. met draagoog, Zwierzina 247; KB I-473. Prachtig. € 70,00

1901. Amsterdam. Aftreden burgemeester S.A. Vening Meinesz. Door L. Jόnger. Vz. borstbeeld van Vening Meinesz naar rechts. Kz. gekroond stadswapen gehouden door twee leeuwen.
Brons 60 mm., Zwierzina 256. Prachtig. € 35,00

1901. Rotterdam. Prijspenning tentoonstelling postduivenvereniging 'De Maas'. Vz. op- en omschrift. Kz. inscriptieruimte in cartouche door zittende vrouw vastgehouden [met inscriptie 2e prijs].
Brons 50 mm., Zwierzina 261; KB I-479. Prachtig. € 30,00
(1901). Haarlem. Gemeentelijke erepenning. Door (E. Voet jr.). Vz. gekroond wapenschild van Haarlem gehouden door twee leeuwen onder boom met damiaatjes. Kz. inscriptieruimte.
Zilver 38,5 mm. [34,2 gram], vgl. Zwierzina 266. Vrijwel FDC. € 70,00
1902. Delft. Professor Eugen Gugel 70 jaar. Door L.F. Edema van der Tuuk. Vz. zittende halfnaakte Bouwkunst. Op de achtergrond gebouwen in diverse bouwstijlen. Kz. achtregelig opschrift naast lauwer- en palmtak.
Brons 58,6 mm., Zwierzina 281; KB I-489. Prachtig. € 50,00

N.B. Eugen Heinrich Gugel (Bergzabern in Beieren 26 maart 1832 - Den Haag 21 mei 1905) was een Duits architect en de eerste hoogleraar aan de Polytechnische School te Delft.
1902. Overlijden G.E. Rumphius na 200 jaar herdacht. Door (J.J. van Goor) naar ontwerp van Johan Huizinga. Vz. aan tafel zittende Rumphius met diverse planten en zeegewassen. Kz. gezicht op de haven van Ambon. Met foutief geboortejaar 1627.
Brons 50 mm., Zwierzina 305; KB I-499. Prachtig. € 50,00

N.B. Gerard Everhard Rumphius heette eigenlijk Jurriaan Rumph. In 1670 werd hij blind, maar werkte toch door.
1902. Overlijden G.E. Rumphius na 200 jaar herdacht. Door (J.J. van Goor) naar ontwerp van Johan Huizinga. Vz. aan tafel zittende Rumphius met diverse planten en zeegewassen. Kz. gezicht op de haven van Ambon. Met correct geboortejaar 1628.
Brons 50 mm., Zwierzina 306; KB I-500. Prachtig. € 50,00

N.B. Gerard Everhard Rumphius heette eigenlijk Jurriaan Rumph. In 1670 werd hij blind, maar werkte toch door.
1902. Ginneken. Internationaal festival harmonie Concordia. Vz. wapenschild van Ginneken (Breda) in cartouche, omgeven door trossen fruit en naakte jongen en meisje. Kz. vijfregelig opschrift.
Zilver 35,4 mm., met draagoog. Zwierzina 315. Prachtig/FDC. € 40,00

N.B. Vervaardigd bij Gerritsen, Zeist.

1902. Bennebroek. Aftreden burgemeester P.N.van Doorninck. Door (E. Voet jr.). Kz. in driepas het wapen van Van Doorninck en tekst. Kz. in driepas het gehelmde wapen van Van Doorninck met honden als helmteken en schildhouder.
Zilver 42.5 mm., 950 in rand. Zwierzina 319. Prachtig. € 150,00

N.B. Van de 25 vervaardigde exemplaren is een groot gedeelte uitgereikt aan het gemeentebestuur met gegraveerde rand.

1902. Rotterdam. 19e Nationale schietwedstrijd Koninklijke Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters. Vz. versierd Nederlands wapenschild rustend op een trofee van vaandels, hellebaarden, geweren etc. Kz. zittende naakte vrouw leert naakt knaapje boogschieten.
Brons 32½ mm., met draagoog. Zwierzina 329; KB I-512. Prachtig. € 25,00

 

1902. Arnhem. Eeuwfeest brandweer. Vz. gekroond wapenschild van Arnhem gehouden door twee leeuwen. Daaronder bijl, ladder, helm en tromp. Kz. blanco.|
Brons 40 x 25 mm. met draagoog. Zwierzina 338; KB I-518. Prachtig. € 35,00

1902. Amsterdam. 25 Jaar Makelaarsvereniging. Vz. gekroond stadswapen. Kz. data in zware eikenbladerenkrans.
Aluminium 30.3 mm. Zwierzina - . Prachtig/FDC. € 40,00

1903. Rotterdam. 8e Tentoonstelling kynologen Vereeniging 'Nederland'. Vervaardigd bij Van Kempen. Vz. gekroond Rijkswapen op gekruiste zweepjes en hondenhalsbanden. Kz. stadswapen Rotterdam op gekruiste bladertakken.
Tin ovaal 50 x 40 mm., Zwierzina 399; KB IV-89. Vrijwel FDC. € 25,00

1903. Haarlem. 400 Jaar sociλteit 'Trov Moet Blijcken'. Door (E. Voet jr.). Vz. pelikaan voedt haar jongen. Kz. vierregelig opschrift.
Zilver 21 mm. (afgebeeld), Zwierzina 433. Prachtig/FDC. € 50,00

--: Als voren. Zeer fraai. € 25,00

--: Als voren. Brons 21 mm. Prachtig. € 20,00

N.B. De sociλteit 'Trov Moet Blijcken' komt voor uit de rederijkerskamer 'De Pelikanisten of Speelkoornen', Haarlems oudste rederijkerskamer. De pelikaan is het zinnebeeld van de zelfopofferende liefde en van Christus.

1904. Schoonhoven. 30 Jaar Muziekvereniging Apollo. Vz. opschrift omgeven door muziekinstrumenten. Kz. bladerkrans (oningevuld).
Brons 47 mm.met draagoog. Zwierzina 477, KB I-586. Prachtig/FDC. € 12,50

 

 

(1904). Den Haag. 25 Jaar Nederlandsche Vereeniging ter bevordering Kunstnijverheid Arti et Industriae. Door H. Makkink. Vz. staande kunstenaar en werkman. Kz. blanco.
Brons 70 x 45 met ingebogen bovenzijde.
Zwierzina 509; KB I-604. Prachtig. € 45,00

1905. Dordrecht. Internationale hondententoonstelling Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging Nimrod. Door (E. Voet jr.). Vz. kop jachthond naar rechts omgeven door patrijs, korhoen, snip en eend. Kz. vijfregelig opschrift onder wapen van Dordrecht. Vier koningskronen in de hoeken.
Zilver, vierkant 40,4 x 40,4 mm. met -niet origineel- draagoog, Zwierzina 556; KB I-917 noot; Matzen 61. Prachtig. € 50,00
(1905). Haarlem. Prijspenning koloniaal museum. Door (J.J. van Goor) naar ontwerp van J.B. Kamp. Vz. tussen bamboe geknielde inlanders, met ploeg en runderen, biddend tot Boeddha. Kz. inscriptieruimte boven drie wapenschilden en tussen bloeiende specerijen.
Brons 60,7 mm., Zwierzina 575, KB I-637. Prachtig. € 65,00
(1905). Prijspenning hondententoonstelling Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging Nimrod. Door (E. Voet jr.). Vz. kop jachthond naar rechts omgeven door patrijs, korhoen, snip en eend. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift. Vier koningskronen in de hoeken.
Brons, vierkant 40,4 x 40,4 mm. Lit.: —. Prachtig. € 30,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1906. Erepenning gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. (Door J.J. van Goor). Vz. wapen van Brabant. Kz. tekst. O.n.v. L.A.N. Gerrits.
Brons 59 mm., Zwierzina 601; KB I-648. Vlekjes. Prachtig. € 15,00
1906. Derde eeuwfeest geboorte Rembrandt Harmensz. van Rijn. Door J.M. Faddegon. Vz. borstbeeld Rembrandt op oudere leeftijd iets naar rechts. Kz. gesluierde vrouw giet olie in Romeins lampje op grafsteen.
Zilver 60 mm., Zwierzina 625. Prachtig. € 125,00

N.B. Vervaardigd bij J.A.A. Gerritsen, Zeist.
1906. Utrecht. 45e Lustrum studenten. Door C.L.J. Begeer. Vz. gelauwerd hoofd van Germanicus naar links. Kz. Germanicus in zegekar met vier paarden bespannen.
Brons 37 mm., Zwierzina 646A; Hofstee 19. In origineel doosje (ook afgebeeld). Prachtig. € 80,00

--: Als voren. Zonder doosje. (niet afgebeeld). Prachtig. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken. Hofstee beweert dat deze penning is gegoten; iets waaraan wij sterk twijfelen.
1906. 's-Hertogenbosch, 25-jarig priesterschap A.W. de Groot. Door J.H. Jonkergouw. Vz. borstbeeld van pater De Groot naar links. Kz. achtregelig opschrift.
Brons 37 mm., Zwierzina 659 [oplage 40]. Prachtig. € 85,00
1906. 's-Hertogenbosch, 25-jarig priesterschap A.W. de Groot. Door J.H. Jonkergouw. Vz. borstbeeld van pater De Groot naar links. Kz. achtregelig opschrift.
Tin 37 mm., Zwierzina 659 [oplage 1400]. Prachtig. € 20,00
(1906). 's-Hertogenbosch. Erepenning Mij. v. Brandverzekering voor het Koningrijk der Nederlanden. Vz. gekroond wapen van Noord-Brabant tussen ANNO - 1838. Kz. inscriptieruimte op brede band tussen lauwertakken.
Brons 46,8 mm., Zwierzina 689; KB I-692; Landi 22 [oplage 12 stuks volgens Zwierzina]. Prachtig. € 85,00

1907. Tilburg. Installatie van de nieuwe burgemeester G.R.C.M. Raupp. Door F. Werner. Vz. boven wolken zwevende gevleugelde en gekroonde vrouw met palmtak en lauwerkrans. Kz. zesregelig opschrift in cartouche.
Zilver 45 mm., Zwierzina 744. Prachtig. € 90,00

N.B. Vervaardigd bij J.A.A. Gerritsen, Amsterdam.

(1908). Amsterdam. Prijspenning Mij. ter exploitatie v.d. Victoriabron te Oberlahnstein. Vz. gekroonde VB. Kz. inscriptieruimte in sierrand (oningevuld).
Brons 47 mm., Zwierzina 879; KB I-821. Prachtig. € 13,50

--: Als voren. Zilver (ca.42 gram, afgebeeld). Prachtig. € 60,00

1908. Zutphen.  Int. hondententoonstelling Nederlandsche Terriλrclub & Nederlandsche Duitsche Doggenclub. Vz. kop Duitse dog in medaillon naar rechts. Kz. zeven hondenkopjes rondom wapen van Zutphen.
Brons 40,3 mm., Matzen 419. Prachtig. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken, Utrecht.

 
1909. Geboorte prinses Juliana. Door M.J. Goudsmit. Vz. dubbelportret Wilhelmina & Hendrik naar links. Kz. knielende Nederlandse maagd ontvangt prinsesje gedragem door engeltjes. Nederlandse leeuw kijkt toe.
Brons 51,4 mm., JMP 1954, pag. 30, nr. 8. Prachtig. € 45,00

1909. Tilburg. Geboorte prinses Juliana. Door J. Hamers. Vz. gemeentewapen op stralenkrans geplaatst. Kz. tekst onder eiken- en lauwertak.
Brons 40,5 mm. met draagoog, JMP 1954, pag.32, nr.15. Prachtig. € 35,00
1909. Doop prinses Juliana. Door Pier Pander -vz- & (J.J. van Goor). Vz. dubbelportret Hendrik & Wilhelmina naar links. Kz.borstbeeld van Juliana, gravin van Stolberg-Wernigerode (moeder van Willem van Oranje) tussen twee oranjetakken.
Zilver 50 mm., vgl. KB I-851. Gepoetst en tikjes rand voorzijde. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 150,00

N.B. De voorzijde wijkt behoorlijk af van KB I-851. Hendrik wordt hier geportretteerd met snor en Wilhelmina heeft geen diadeem meer; haar haar is van een heel andere tekening dan KB I-851. Ook de diameter is lichtelijk afwijkend (50 mm. t.o.v. 50,4 mm.).

1909. G.W. van Heukelum 50 jaar priester. Door J.J. van Goor (vz.) & C.J.A. Begeer. Vz. borstbeeld van Van Heukelum naar links. Kz. familiewapen onder kardinaalshoed omgeven door koorden en kwasten.
Brons 59 mm., KB I-858. Enkele spotjes voorzijde. Prachtig. € 50,00
1909. G.W. van Heukelum 50 jaar priester. Door J.J. van Goor (vz.) & C.J.A. Begeer. Vz. borstbeeld van Van Heukelum naar links. Kz. familiewapen onder kardinaalshoed omgeven door koorden en kwasten.
Brons gegoten 149 mm. [857 gram!], vgl. KB I-858. Prachtig. € 350,00

1909. Eeuwfeest Onderlinge Brandwaarborgmij De Jong & Cie. Vz. borstbeeld grondlegger iets naar links. Kz. brandend gebouw.
Zilver 40,5 mm., Landi 24. In origineel doosje van As. Bonebakker & Zoon. Prachtig. € 75,00

1910. Amsterdam. 25 Jaar Hollandsche Stoombootmaatschappij. Door (J.J. van Goor). Vz. stoomschip 'IJstroom' op volle zee. Kz. achtregelig opschrift binnen en onder gestrikte lauwer- en eikenkrans.
Brons 47 mm., KB I-909. In origineel doosje. Prachtig/FDC. € 100,00
1910. Gouden huwelijk Gerard Willem de Josselin de Jong & Maria Elisabeth van Lochem. Vz. Twee schuin geplaatste familiewapens onder kroon. Kz. Onder alziend oog twee ineengeslagen handen en hartje met lauwerkrans boven altaar waarop het getal 50 in slangenrond. Links en rechts hoorn des overvloeds.
Brons 41 mm., KB I-919. Prachtig. € 85,00
z.j. (± 1910). Breda. Prijspenning Vondelwedstrijden. Door August Falise. Vz. tussen twee zuilen staande vrouw in antieke kledij met masker in haar handen; zittende vrouw met lier. Kz. inscriptieruimte op cartouche omgeven door eiken- en lauwertak. Op naam van: 2E PRIJS WEDSTRIJD VONDEL 1910-1911 BREDA
Zilver 59,6 mm. [57,55 gram]. In doosje Firma Wed. J.G. van Alphen, Groote Markt 46, Breda. Flauw deukje in rand. Licht verguld. Prachtig. € 60,00

N.B. Vervaardigd bij Gerritsen, Zeist.
1910. Breda. Tentoonstelling Kynologenclub Breda. Door F.J. Werner. Vz. staande Duitse dog naar rechts. Kz. vijfregelig opschrift onder wapen van Breda.
Zilver 40,4 mm. [21,85 gram]. Prachtig. € 65,00

N.B. Vervaardigd bij Gerritsen, Zeist.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax; Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en penningen betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën 1813-1940. Herdruk 1973 uit JMP.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel I = N.V.Koninklijke Utrechtsche Fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J.Begeer 1880 - 30 juni 1919.
Deel IV = Koninklijke Nederlandsche Fabriek van gouden- en zilveren werken J.K.van Kempen en Zonen 1863 - 1919.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 1987.

Landi = G.Landi; Medailles van de Verzekering Benelux. Barcelona 1997.

Scheepen = E.van Scheepen; Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van Amsterdam. Bussum/Amsterdam 1992.

TMP = Tijdschrift Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1893 - 1913.

Zwierzina = W.K.F.Zwierzina; Penningkundige Geschiedenis September 1898 - 1908. Amsterdam 1914.