Historiepenningen 20e eeuw
1911 - 1920

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1913. Zwolle. 50 Jaar Sophia kinderziekenhuis. Vz. staande zuster bij twee zieke kinderen. Kz. negenregelig opschrift.
Brons 35 mm., KB IV-151. Prachtig. € 25,00
1913. Amsterdam, opening ENTOS. Door (J.J. van Goor).Vz. driemaster naar links varend.Kz. zevenregelig opschrift binnen gestrikte eiken-en lauwertak.
Brons Ř 41 mm. Lit.: KB I-1047  Spotje in omschrift vz. verder Prachtig. € 35,00

N.B. ENTOS = Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied.
1914. Leiden. Antoine Franchimont 40 jaar hoogleraar organische scheikunde. Door Toon Dupuis. Vz. borstbeeld van Franchimont naar links. Kz. achtregelig opschrift.
Brons 41 mm., KB I-1104; Hofstee 33. In origineel doosje. Prachtig. € 65,00

1914. Algemeen steuncomité. Door (J.C. Wienecke). Vz. Nederlandse leeuw met geheven zwaard en pijlenbundel in Hollandse tuin. Kz. palmtak boven vuurslag tussen oranjetakken.
Brons 65 mm., KB I-1108; CJCW 126. (afgebeeld). Prachtig.  € verkocht / sold

--: Als voren. Zilver 29 mm. KB I-1109. Prachtig.  € 15,00

--: Als voren. Messing 29 mm. KB I-1109. Prachtig.  € 3,00

1914. Amsterdam. Algemeen Steuncomité. Door M. Vreugde. Vz. symbolische voorstelling oorlog. Kz. vierregelig opschrift tussen vijf medaillons.
Zilver 41 mm. [29,29 gram], KB I-1113. Prachtig.  € 40,00
1915. Amsterdam, gecombineerde hondententoonstelling. Door (J.A. Dal & J.J. van Goor). Vz. gezicht op het IJ met restaurant Zomerdijk-Bussink. Kz. stadswapen Amsterdam met rondom zes hondenkoppen en wapens van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Hoorn, Nijmegen, Bussum, Tilburg, Ermelo, Hilversum en Utrecht.
Brons 41 mm., KB I-1149; Matzen 103. Prachtig. € 40,00
1915. Amsterdam. Congres voor watersport. Vz. gekroond stadswapen tussen twee dolfijnen. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte lauwer- en eikentak.
Zilver 23,7 mm. met draagoog, KB I-1163. Prachtig. € 40,00
1915. Amsterdam, 25 jaar Amsterdamsch A Capellakoor. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld Jan Pietersz. Sweelinck iets naar rechts. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift. Op naam van: MEJ. A. BROMS.
Zilver ovaal 26 x 22,7 mm. met draagoog. KB I-1163A. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 125,00
Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.
1916. Rotterdam. Nijverheidstentoonstelling in gebouw De Vereeniging. Vz. zittende vrouw met lauwerkrans, tandrad en aambeeld omgeven door klimop. Op de achtergrond fabrieken aan water. Kz. op-en omschrift.
Brons 41 mm., KB I-1210. Spotje vz. Prachtig. € 40,00
1916. Den Haag. Prijspenning wedstrijd in tuinversiering. Door (J.J. van Goor -kz.-). Vz. gekroond Haags wapenschild rustend op lauwertakken. Kz. vrouw op trap met lauwerkrans en palmtak.
Brons 47 mm., KB I-1212. Lichte beschading in het veld. Zeer fraai. € 20,00
1917. Den Haag. Combinatietentoonstelling Nimrod - Cynophilia - Zoölogisch Botanisch Genootschap. Vz. gehelmde wapens Nimrod en Cynophilia gehouden door haas en windhond. Kz. gezicht op het Binnenhof met de Ridderzaal.
Zilver 42 mm., Matzen 115. Prachtig. € 45,00
1917. Nieuwendam, 75 jaar fa. Wed. K. Cleyndert (graanhandel). Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld Aagje Cleyndert-Veenstra met oorijzer en kap. Kz. zestienregelig opschrift boven wapentje van Nieuwendam.
Brons 60 mm., KB I-1254. Miniem plekje vz. Prachtig. € 75,00

N.B. Op 1 januari 1921 is de gemeente Nieuwendam opgegaan in de gemeente Amsterdam.

 

 

1917. Hilversum. Opening Gemeenlandshuis Vereeniging Stad en Lande Gooiland. Door (J.J. van Goor). Vz. het Gemeenlandshuis. Kz. dubbelkoppige adelaar.
Brons 50 mm., KB I-1255. Prachtig (afgebeeld). verkocht / sold

--: Als voren. Lichte vlekjes voorzijde. Prachtig. € 40,00
1918. Betogingen tegen de revolutie. Door J.C. Wienecke. Vz. staande Wilhelmina op bordes met hooggeheven scepter. Kz. zeven handen.
Brons 60 mm., KB I-1302. Prachtig. € 100,00
1919. Derde eeuwfeest Remonstrantsche Broederschap. Door J.J. van Goor. Vz. de portretten van J. Uytenbogaert, J. Arminius & S. Episcopius met manuscript en bijbel. Kz. negenregelig opschrift tussen gestrikte palmtakken.
Brons 60 mm., KB I-1340. Prachtig. € 70,00

(1919). Utrecht. Vertrek Dr. Johan Wagenaar, Domorganist en directeur muziekschool, naar Den Haag. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld van Wagenaar naar rechts. Kz. tekst.
Brons gegoten 97˝ mm., KB II-23. Prachtig. € 140,00

N.B. Ook in 1932 wordt Johan Wagenaar [1885-1972] geëerd met een penning van de VPK, ditmaal door Grada Rueb.

(1919). Amsterdam/Rotterdam. Erepenning Blaauwhoedenveem-Vriesseveem. Door (H. Hesselink -vz-) & J.C. Wienecke. Vz. schrijvende vrouw op kademuur. Kz. bascule. Op de achtergrond opslagplaats met balen, kratten en zakken. Op naam van: J.W. MOL 1928 15 JANUARI 1953
Zilver 76 mm. [168,87 gram], KB II-26. Keerzijde wat vlekkerig schoongemaakt. Prachtig. € 350,00
(1919). Bloemendaal/Velsen. Door (E. Voet jr.). Vz. twee schuin tegen elkaar geplaatste wapens van Bloemendaal en Velsen omgeven door een rozentak. Kz. inscriptieruimte. Gegraveerd: ONDERL. TENTOONSTELLING 22-24 JUNI 1923 ROTSPLANTEN
Zilver 38,5 mm. KB II-34. Zeer fraai. € 30,00
1919. Haarlem. Ter ere van Mgr. J.J. Graaf, stichter van het 50-jarig bisschoppelijk museum. Door L. Brom. Vz. borstbeeld van Graaf naar links met wapenschild gedekt door een kardinaalshoed. Kz. vijftienregelige Latijnse tekst.
Brons gegoten 88 mm. Prachtig. € 200,00

N.B. Vervaardigd in het atelier van de gebroeders Brom, Utrecht.

1920. Zaandam. Prijspenning 'Zaansche Feestweek'. Door (D. Scholtus -vz-). Vz. wapen van Zaandam gehouden door een leeuw met geheven zwaard. Kz. gevleugelde vrouw met allerlei muziekinstrumenten + inscriptieruimte.
Zilver 50 mm. met draagoog. Vgl. KB II-66. Prachtig. € 45,00
1920. Rotterdam. Inwijding nieuw stadhuis. Door (J.J. van Goor & J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht op het stadhuis. Kz. gezicht op de binnenplaats.
Brons, rechthoekig 80 x 60 mm., KB II-69. Prachtig. € 100,00

1920. Amsterdam. 25 Jaar Nederlandsch-Duitsche Stichting. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht op het gebouw van de stichting aan de Da Costastraat. Kz. blanco.
Brons gegoten 63 x 119,5 mm., KB II-79. Zeer fraai. € 70,00
1920. Rentambt 'Oosterhout' aan G.A.M. Groeneveldt, rentmeester der domeinen. Vz. met zeis maaiende boer in een korenveld; rechts een schovenbinder en hooiwagen. Kz. op- en omschrift.
Zilver 50,3 mm., KB II-89. Prachtig. € 60,00
(1920). Prijspenning Koninklijke Nederlandsch Gymnastiekverbond. Vz. gekroonde leeuw naar links met geheven zwaard en pijlenbundel. Kz. inscriptieruimte binnen eiken- en lauwerkrans.
Zilver 22 mm. met draagoog. KB II-105. Prachtig. € 15,00
z.j. (± 1920). Rotterdam. Prijspenning viswedstrijd Brouwerij d'Oranjeboom. Vz. visser aan oever met leefnet enz. Kz. inscriptieruimte onder (gegraveerd) logo en opschrift.
Zilver 59 mm. met draagoog. Prachtig. € 30,00

N.B. Alhoewel vervaardigd bij Begeer, Utrecht, niet in de boeken vermeld.
z.j. (± 1920). Zaandam. Prijspenning Zaansche Zwemclub Neptunus. Vz. liggende Neptunus, bij ondergaande zon, onder versierd wapenschild. In afsnede: ONS DOEL IEDEREEN ZWEMMER / Z.Z.C. NEPTUNUS. Kz. negenregelig gegraveerd opschrift.
Zilver 47,6 x 35,6 mm. Zeer fraai. € 25,00

N.B. In 1987 fuseert Neptunus met zwemverenigingen Waterlelie en Kroos Duikers met een nieuwe naam: ‘Alliance’.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax; Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en penningen betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën 1813-1940. Herdruk 1973 uit JMP.

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

JP = Jintes, J.F. & J.T. Pol-Tyszkiewicz; Chris van der Hoef 1875 - 1933. Leiden 1994.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel I = N.V.Koninklijke Utrechtsche Fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J.Begeer 1880 - 30 juni 1919.
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel IV = Koninklijke Nederlandsche Fabriek van gouden- en zilveren werken J.K.van Kempen en Zonen 1863 - 1919.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 1987.

Landi = G.Landi; Medailles van de Verzekering: Benelux. Barcelona 1997.