penningen - munten / medals - coins

LAATSTE AANWINSTEN (vier maanden) / LATEST ADDITIONS (for the past four months)

RUBRIEK OMSCHRIJVING / DESCRIPTION
   
20-03-2019 historiepenningen 1871-1880 1876. 50 Jaar priesterschap Willem Hendrik Anton van Bijlevelt, pastoor te Maarssen en deken van Naarden. Door J.P. Menger. Vz. buste van Van Bijlevelt naar links. Kz. familiewapen gedekt door priesterhoed; tekst.
Brons 66 mm., Zwierzina 388. Prachtig / FDC. € 60,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
   
20-03-2019 historiepenningen 1871-1880 1871. Huwelijk Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria, prinses der Nederlanden en Willem Adolf Maximiliaan Karel, prins von Wied. Door S. de Vries. Vz. de hoofden van het bruidspaar, elkaar aankijkend, in twee bloemenkransen. Daartussen staande Genius. Kz. geboortedata van het bruidspaar binnen dubbel omschrift.
Brons 70 mm., Zwierzina 190. Niet vaak voorkomend. Zeer fraai / prachtig. € 150,00
   
20-03-2019 historiepenningen 1861-1870 1867. Hulde aan boekhandelaar E.J. Brill, Martinus Nijhoff & G.Th. Bom door de dochters van J. Radink. Door J. Elion. Vz. borstbeeld van Radink iets naar links. Kz. zesregelige tekst.
Brons 63,5 mm., Zwierzina 89. Vele kleine krasjes. Zeer fraai.  € 200,00

N.B. Zwierzina vermeldt deze penning alleen in goud of zilver. De laatste 120 jaar zijn alleen zilveren exemplaren bij de diverse veilinghuizen voorgekomen.
   

19-03-2019 historiepenningen 1891-1900 1893. Mr. T.M.C. Asser, jurist. Door L. Jünger. Vz. borstbeeld van Asser naar links. Kz. drieregelig opschrift in bladerkrans.
Brons 66 m., Zwierzina 1072; KB I-202; Van Scheepen 25; Polak 47. In origineel doosje. Bijna FDC. € 100,00
   
19-03-2019 historiepenningen 1851-1860 1856. Amsterdam. Onthulling monument 'Naatje op de Dam'. Door S.C. Elion. Vz. hoofd Willem III naar rechts. Kz. het monument.
Brons 75 mm., Dirks 782. Flauw deukje rand vz. Prachtig. € 75,00
   
19-03-2019 historiepenningen 1991-2015 (2011). Koning Willem I, II, III en Willem-Alexander. Door Elles Kloosterman. Vz. vierportret naar rechts. Kz. wapen van Willem-Alexander en Máxima.
Zilver 65 mm., [156,5 gram, 999/1000]. In rand No. 70/200. Bijna FDC. € 95,00
   
21-02-2019 historiepenningen 1881-1890 1887. Amsterdam. Aprilfeesten t.g.v. de 70e verjaardag koning Willem III. Door J. Elion. Vz. hoofd koning Willem III naar links. Kz. tekst en stadswapen boven lauwer- en eikentak.
Brons 63 mm., Zwierzina 728. Onregelmatige randen. Prachtig/FDC. € 75,00
   
21-02-2019 van der hoef (1971). Zaandam, erepenning Verkade fabrieken bij 10-jarig jubileum. Door (C.J. van der Hoef). Vz. klaroenblazer te paard naar rechts. Kz. vijfregelig opschrift.
Brons 60,8 mm., Prachtig/FDC. € 60,00

N.B.  De ´Besloten Vennootschap´ is op 28 mei 1971 ingevoerd.
   
19-02-2019 historiepenningen 1651-1700 (± 1656). Algemene huwelijkspenning. Door (Pieter van Abeele). Vz. Charitas-groep, zittende vrouw met drie kinderen, OPRECHTE LIEFDE TUSSCHEN MAN EN VROUW DUURT EWIGLYK WELZALIG IS DE TROUW. Kz. staande man en vrouw geven elkaar de hand, duif met olijftak binnen brede krans van bloemen en vruchten, HUWELYCK IS GODDELYCK VAN AERT WANNEER MEN TSAAM VYF REINE LIEFDE PAART
Zilveren gegoten plaquettepenning 79,5 mm., Frederiks 32, afb.51 (voorzijde); vgl. Frederiks 32a, afb. 52. Zeer fraai. € 350,00

N.B. Mogelijk een contemporaine nabootsing met geheel andere tekening van vooral de keerzijde: de bruid heeft geen sluier, rok en jas van de bruidegom zijn veel langer.
   
08-02-2019 historiepenningen 1991-2019 (1994). Ter herinnering aan Anne Frank. Door (L. Gieff). Vz. portret Anne en face met geknakte roos. Kz. hoofd koningin Wilhelmina naar links.
Zilver 38,3 mm. (kartelrand!). Prachtig/FDC. € 65,00
   
08-02-2019 historiepenningen 1981-1990 (± 1987). Apartheid is Racisme.  Door Jan Paul Kruimel. Vz. op de grond zittende, met knieën opgetrokken, gebogen figuur. Kz. horizontaal en verticaal in elkaar overlopend opschrift.
Brons gegoten 61 mm., Prachtig. € 125,00
   
08-02-2019 historiepenningen 1961-1970 1963. 100e Geboortjejaar Louis Couperus. Door (Frank Letterie). Vz. portret Couperus naar rechts. Kz. tak met bloeiende roos.
Brons gegoten 72-73 mm., Beeldenaar 1996, pag. 249, nr. 7. Prachtig. € 120,00
   
08-02-2019 historiepenningen 1971-1980 1979. Amsterdam. Joods historisch museum, ter ere van Sch. An-Ski. Door Jannes Limperg. Vz. hoofd An-Ski met hoed naar links. Kz. gestileerde chanoekakandelaar.
Brons gegoten 77 mm., KB VII-4290. Prachtig.  € 90,00
   
28-01-2019 historiepenningen 1931-940 (1938). Ter ere van Graaf Charles Otzenberger-Detaille (Malta). Door J.J. van Goor & (J.Ph. van Zegveld). Vz. borstbeeld op 49-jarige leeftijd naar links in uniform v.d. Orde van St. Lazarus. Kz. wapen Otzenberger-Detaille binnen mantel.
Brons verzilverd 50,4 mm., KB V-1230. Prachtig. € 25,00

N.B. Op de penning staat MCMXXIX, enigszins verwarrend.
   
28-01-2019 gilde- en aanv. penningen 1913. Amersfoort. Hondenbelastingpenning. Messing 30,6 mm. met draaggat. Kooij 0115. Zeer fraai. € 25,00
   
28-01-2019 historiepenningen 1931-1940  1936. Nijmegen, opening Waalbrug tussen Nijmegen en Lent. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op de brug. Kz. inscriptieruimte.
Brons 50 mm., KB V-1020. Zeer fraai. € 35,00
28-01-2019 historiepenningen 1921-1930 z.j. Prijspenning Genootschap ter bevordering van den landbouw in Drenthe. Vz. gekroond Drents provinciewapen. Kz. (gegraveerd): LANDBOUW TENTOONSTELLING 1921 ASSEN Uitg. D. C. Stz. F. Dalen 1e Prijs Afd. Zuivelb.-Boter T.A. C. Stz. Fabr. Haalweide
Goud [7,57 gram, 585/1000] 25 mm. met draagoog en ring. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. C.Stz.F. = Coöperatieve Stoomzuivelfabriek
   
24-01-2019 gilde- en aanv. penningen (1928/48). Lot (3) Breda. Gaspenning voor 1M³ gas. Vz. stadswapen. Kz. drieregelig opschrift.
Messing (afgebeeld), aluminium & zink 23½ mm. met knip. Kooij GA-031.2/3/4. Zeer fraai / prachtig.
€ 20,00
   
24-01-2019 historiepenningen 16e eeuw 1575. Afgebroken vredesonderhandelingen te Breda. Vz. naar links gaande leeuw met geheven zwaard en schild binnen Hollandse tuin. Kz. grote vrijheidshoed tussen jaartal.
Zilver 29-30 mm., 6,03 gram. vL I-204; Dugniolle 2647; Tas 121. Niet geheel rond plaatje. Zeer fraai. € 250,00
24-01-2019 historiepenningen 1911-1920 1920. Erepenning aan Jhr. A.A.A.M. van der Does de Willebois, secretaris-penningmeester Polder van der Eigen. Door Grada Rueb. Vz. borstbeeld van Van der Does de Willebois naar links. Kz. dertienregelig opschrift op banderol.
Brons gegoten 71 mm. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Van der Does de Willebois was ook nog notaris en lid van de gemeenteraad te 's-Hertogenbosch, tevens lid van de Ridderschap van Noord-Brabant & de Illustre Lieve Vrouw Broederschap.
16-01-2019 historiepenningen 1851-1860 (1851). Prijspenning Handboognijverheid. Door Van der Kellen. Vz. buste Willem III naar rechts. Kz. gekruiste pijlen met handboog in lauwerkrans.
Brons 43 mm., Dirks 716. Prachtig. € verkocht / sold
   
16-01-2019 gilde- en aanv. penningen (1942). Heerlen. Electriciteitspenning van 100 cent. Door (Nico de Haas). Vz. tekst met drie bliksempijlen. Kz. waarde en tekst.
Zink 28 mm., Kooij EL-030.1. Prachtig. € 30,00
   
16-01-2019 historiepenningen 1911-1920 1920. Rentambt 'Oosterhout' aan G.A.M. Groeneveldt, rentmeester der domeinen. Vz. met zeis maaiende boer in een korenveld; rechts een schovenbinder en hooiwagen. Kz. op- en omschrift.
Zilver 50,3 mm., KB II-89. Prachtig. € 60,00
14-01-2019 historiepenningen 1971-1980 (1972). Josquin des Prez, musicus & zanger. Door (Jett Schep). Vz. borstbeeld Des Prez naar links. Kz. gezelschap zangers en musici met vedel en kromhoorn.
Brons gegoten 48/49 mm., Beeldenaar 1997/5, pag. 513-3. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Penning t.b.v. muziekgezelschap Syntagma Musicum.
14-01-2019 historiepenningen 1931-1940 (± 1931). Groningen. Prijspenning dames gymnastiekvereeniging Brunhilde. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld van Brünhilde naar links. Kz. inscriptieruimte binnen krans.
Brons 41,2 mm., vgl. KB III-503. Lichte vlekjes, prachtig. € verkocht / sold
   
14-01-2019 historiepenningen 1881-1890 1889. 50 Jaar Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. Door W. Schammer. Vz. stoomloc naar rechts. Kz. drieregelige tekst omgeven door wapenschilden.
Brons 44 mm., Zwierzina 841. Zeer fraai / prachtig. € 40,00
   
24-12-2018 v.p.k. 1952. Prinses Beatrix. Door A.C. Blok i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Beatrix naar links. Kz. ruitvormig gekroond wapenschild tussen oranjeappeltjes.
Brons 60 mm., KB V-2028; HS pag. 223 e.v. Prachtig. € 50,00
   
21-12-2018 historiepenningen 1961-1970 (1961). Leeuwarden. Gemeentelijke erepenning. Door (Cephas Stauthamer). Vz. de Oldenhovekerk en een oude stadspoort. Kz. gekroond leeuwtje.
Brons gegoten 94 mm., KB VI-2673. Prachtig. € 75,00
   
20-12-2018 historiepenningen 1961-1970 1962. Tweede Vatikaans concilie. Door Niel Steenbergen. Vz. bisschoppen en kardinalen rondom paus. Kz. wolf en lam.
Brons 65 mm., KB VI-2766; Van der Kam P6201. Prachtig. € 50,00