penningen - munten / medals - coins

LAATSTE AANWINSTEN (vier maanden) / LATEST ADDITIONS (for the past four months)

RUBRIEK OMSCHRIJVING / DESCRIPTION
   
21-02-2019 historiepenningen 1881-1890 1887. Amsterdam. Aprilfeesten t.g.v. de 70e verjaardag koning Willem III. Door J. Elion. Vz. hoofd koning Willem III naar links. Kz. tekst en stadswapen boven lauwer- en eikentak.
Brons 63 mm., Zwierzina 728. Onregelmatige randen. Prachtig/FDC. € 75,00
   
21-02-2019 van der hoef (1971). Zaandam, erepenning Verkade fabrieken bij 10-jarig jubileum. Door (C.J. van der Hoef). Vz. klaroenblazer te paard naar rechts. Kz. vijfregelig opschrift.
Brons 60,8 mm., Prachtig/FDC. € 60,00

N.B.  De ´Besloten Vennootschap´ is op 28 mei 1971 ingevoerd.
   
19-02-2019 historiepenningen 1651-1700 (± 1656). Algemene huwelijkspenning. Door (Pieter van Abeele). Vz. Charitas-groep, zittende vrouw met drie kinderen, OPRECHTE LIEFDE TUSSCHEN MAN EN VROUW DUURT EWIGLYK WELZALIG IS DE TROUW. Kz. staande man en vrouw geven elkaar de hand, duif met olijftak binnen brede krans van bloemen en vruchten, HUWELYCK IS GODDELYCK VAN AERT WANNEER MEN TSAAM VYF REINE LIEFDE PAART
Zilveren gegoten plaquettepenning 79,5 mm., Frederiks 32, afb.51 (voorzijde); vgl. Frederiks 32a, afb. 52. Zeer fraai. € 350,00

N.B. Mogelijk een contemporaine nabootsing met geheel andere tekening van vooral de keerzijde: de bruid heeft geen sluier, rok en jas van de bruidegom zijn veel langer.
   
08-02-2019 historiepenningen 1991-2019 (1994). Ter herinnering aan Anne Frank. Door (L. Gieff). Vz. portret Anne en face met geknakte roos. Kz. hoofd koningin Wilhelmina naar links.
Zilver 38,3 mm. (kartelrand!). Prachtig/FDC. € 65,00
   
08-02-2019 historiepenningen 1981-1990 (± 1987). Apartheid is Racisme.  Door Jan Paul Kruimel. Vz. op de grond zittende, met knieën opgetrokken, gebogen figuur. Kz. horizontaal en verticaal in elkaar overlopend opschrift.
Brons gegoten 61 mm., Prachtig. € 125,00
   
08-02-2019 historiepenningen 1961-1970 1963. 100e Geboortjejaar Louis Couperus. Door (Frank Letterie). Vz. portret Couperus naar rechts. Kz. tak met bloeiende roos.
Brons gegoten 72-73 mm., Beeldenaar 1996, pag. 249, nr. 7. Prachtig. € 120,00
   
08-02-2019 historiepenningen 1971-1980 1979. Amsterdam. Joods historisch museum, ter ere van Sch. An-Ski. Door Jannes Limperg. Vz. hoofd An-Ski met hoed naar links. Kz. gestileerde chanoekakandelaar.
Brons gegoten 77 mm., KB VII-4290. Prachtig.  € 90,00
   
28-01-2019 historiepenningen 1931-940 (1938). Ter ere van Graaf Charles Otzenberger-Detaille (Malta). Door J.J. van Goor & (J.Ph. van Zegveld). Vz. borstbeeld op 49-jarige leeftijd naar links in uniform v.d. Orde van St. Lazarus. Kz. wapen Otzenberger-Detaille binnen mantel.
Brons verzilverd 50,4 mm., KB V-1230. Prachtig. € 25,00

N.B. Op de penning staat MCMXXIX, enigszins verwarrend.
   
28-01-2019 gilde- en aanv. penningen 1913. Amersfoort. Hondenbelastingpenning. Messing 30,6 mm. met draaggat. Kooij 0115. Zeer fraai. € 25,00
   
28-01-2019 historiepenningen 1931-1940  1936. Nijmegen, opening Waalbrug tussen Nijmegen en Lent. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op de brug. Kz. inscriptieruimte.
Brons 50 mm., KB V-1020. Zeer fraai. € 35,00
28-01-2019 historiepenningen 1921-1930 z.j. Prijspenning Genootschap ter bevordering van den landbouw in Drenthe. Vz. gekroond Drents provinciewapen. Kz. (gegraveerd): LANDBOUW TENTOONSTELLING 1921 ASSEN Uitg. D. C. Stz. F. Dalen 1e Prijs Afd. Zuivelb.-Boter T.A. C. Stz. Fabr. Haalweide
Goud [7,57 gram, 585/1000] 25 mm. met draagoog en ring. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. C.Stz.F. = Coöperatieve Stoomzuivelfabriek
   
24-01-2019 gilde- en aanv. penningen (1928/48). Lot (3) Breda. Gaspenning voor 1M³ gas. Vz. stadswapen. Kz. drieregelig opschrift.
Messing (afgebeeld), aluminium & zink 23½ mm. met knip. Kooij GA-031.2/3/4. Zeer fraai / prachtig.
€ 20,00
   
24-01-2019 historiepenningen 16e eeuw 1575. Afgebroken vredesonderhandelingen te Breda. Vz. naar links gaande leeuw met geheven zwaard en schild binnen Hollandse tuin. Kz. grote vrijheidshoed tussen jaartal.
Zilver 29-30 mm., 6,03 gram. vL I-204; Dugniolle 2647; Tas 121. Niet geheel rond plaatje. Zeer fraai. € 250,00
   
24-01-2019 historiepenningen 1911-1920 1920. Erepenning aan Jhr. A.A.A.M. van der Does de Willebois, secretaris-penningmeester Polder van der Eigen. Door Grada Rueb. Vz. borstbeeld van Van der Does de Willebois naar links. Kz. dertienregelig opschrift op banderol.
Brons gegoten 71 mm. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 200,00

N.B. Van der Does de Willebois was ook nog notaris en lid van de gemeenteraad te 's-Hertogenbosch, tevens lid van de Ridderschap van Noord-Brabant & de Illustre Lieve Vrouw Broederschap.
16-01-2019 historiepenningen 1851-1860 (1851). Prijspenning Handboognijverheid. Door Van der Kellen. Vz. buste Willem III naar rechts. Kz. gekruiste pijlen met handboog in lauwerkrans.
Brons 43 mm., Dirks 716. Prachtig. € verkocht / sold
   
16-01-2019 gilde- en aanv. penningen (1942). Heerlen. Electriciteitspenning van 100 cent. Door (Nico de Haas). Vz. tekst met drie bliksempijlen. Kz. waarde en tekst.
Zink 28 mm., Kooij EL-030.1. Prachtig. € 30,00
   
16-01-2019 historiepenningen 1911-1920 1920. Rentambt 'Oosterhout' aan G.A.M. Groeneveldt, rentmeester der domeinen. Vz. met zeis maaiende boer in een korenveld; rechts een schovenbinder en hooiwagen. Kz. op- en omschrift.
Zilver 50,3 mm., KB II-89. Prachtig. € 60,00
14-01-2019 historiepenningen 1971-1980 (1972). Josquin des Prez, musicus & zanger. Door (Jett Schep). Vz. borstbeeld Des Prez naar links. Kz. gezelschap zangers en musici met vedel en kromhoorn.
Brons gegoten 48/49 mm., Beeldenaar 1997/5, pag. 513-3. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Penning t.b.v. muziekgezelschap Syntagma Musicum.
14-01-2019 historiepenningen 1931-1940 (± 1931). Groningen. Prijspenning dames gymnastiekvereeniging Brunhilde. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld van Brünhilde naar links. Kz. inscriptieruimte binnen krans.
Brons 41,2 mm., vgl. KB III-503. Lichte vlekjes, prachtig. € verkocht / sold
   
14-01-2019 historiepenningen 1881-1890 1889. 50 Jaar Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. Door W. Schammer. Vz. stoomloc naar rechts. Kz. drieregelige tekst omgeven door wapenschilden.
Brons 44 mm., Zwierzina 841. Zeer fraai / prachtig. € 40,00
   
24-12-2018 v.p.k. 1952. Prinses Beatrix. Door A.C. Blok i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Beatrix naar links. Kz. ruitvormig gekroond wapenschild tussen oranjeappeltjes.
Brons 60 mm., KB V-2028; HS pag. 223 e.v. Prachtig. € 50,00
   
21-12-2018 historiepenningen 1961-1970 (1961). Leeuwarden. Gemeentelijke erepenning. Door (Cephas Stauthamer). Vz. de Oldenhovekerk en een oude stadspoort. Kz. gekroond leeuwtje.
Brons gegoten 94 mm., KB VI-2673. Prachtig. € 75,00
   
20-12-2018 historiepenningen 1961-1970 1962. Tweede Vatikaans concilie. Door Niel Steenbergen. Vz. bisschoppen en kardinalen rondom paus. Kz. wolf en lam.
Brons 65 mm., KB VI-2766; Van der Kam P6201. Prachtig. € 50,00
   
28-11-2018 historiepenningen 1901-1910 (1905). Haarlem. Prijspenning koloniaal museum. Door (J.J. van Goor) naar ontwerp van J.B. Kamp. Vz. tussen bamboe geknielde inlanders, met ploeg en runderen, biddend tot Boeddha. Kz. inscriptieruimte boven drie wapenschilden en tussen bloeiende specerijen.
Brons 60,7 mm., Zwierzina 575, KB I-637. Prachtig. € 65,00
   
28-11-2018 historiepenningen 1901-1910 1902. Overlijden G.E. Rumphius na 200 jaar herdacht. Door (J.J. van Goor) naar ontwerp van Johan Huizinga. Vz. aan tafel zittende Rumphius met diverse planten en zeegewassen. Kz. gezicht op de haven van Ambon. Met foutief geboortejaar 1627.
Brons 50 mm., Zwierzina 305; KB I-499. Prachtig. € 50,00

N.B. Gerard Everhard Rumphius heette eigenlijk Jurriaan Rumph. In 1670 werd hij blind, maar werkte toch door.
   
28-11-2018 historiepenningen 1901-1910 1902. Overlijden G.E. Rumphius na 200 jaar herdacht. Door (J.J. van Goor) naar ontwerp van Johan Huizinga. Vz. aan tafel zittende Rumphius met diverse planten en zeegewassen. Kz. gezicht op de haven van Ambon. Met correct geboortejaar 1628.
Brons 50 mm., Zwierzina 306; KB I-500. Prachtig. € 50,00

N.B. Gerard Everhard Rumphius heette eigenlijk Jurriaan Rumph. In 1670 werd hij blind, maar werkte toch door.
28-11-2018 gilde- en aanv. penningen (± 1903). Scheepsjagerpenning Provincie Groningen, N° 80. Vz. wapen provincie Groningen binnen omschrift. Kz. ingeslagen nummer. Messing 50 mm. met pengat. Slechte kwaliteit. € verkocht / sold

N.B. In 1903 trad de 'Verordening Scheepsjagersbedrijf' in werking. Er kwamen vastgestelde tarieven, wachtlokalen en de scheepsjagers werden geregistreerd en moesten over een identificatiepenning beschikken. In 1948 werd de verordening opgeheven.
16-11-2018 historiepenningen 1981-1990 (1987). Rotterdam. Erepenning De Erven De Weduwe J. van Nelle B.V. Door (J. Jongert). Vz. gestileerde fabrieksgebouwen met rokende schoorsteen, daaronder ton, baal en kist.Kz. inscriptieruimte binnen vage contouren en twee adelaarskoppen. O.n.v. B.J. Plasman 1966-1991.
Brons 60 mm. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij Begeer, Zoetermeer.
   
16-11-2018 historiepenningen 1911-1920 1913. Amsterdam, opening ENTOS. Door (J.J. van Goor).Vz. driemaster naar links varend.Kz. zevenregelig opschrift binnen gestrikte eiken-en lauwertak.
Brons 41 mm., KB I-1047  Spotje in omschrift vz. verder Prachtig. € 35,00

N.B. ENTOS = Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied.
   
16-11-2018 historiepenningen 1891-1900 (1898). Prijspenning koningin Wilhelmina. Door J.H. Baars. Vz. borstbeeld Wilhelmina naar links. Kz. staande gevleugelde Faam. O.n.v. M.T.S. Bond Rotterdam 1934.
Brons 44,9 mm., St./Zw. 139. Zeer fraai. € 15,00
   
16-11-2018 historiepenningen 1971-1980 1974. Leonardo da Vinci 1452-1519. Door Geraci Tommaso. Vz. ietwat vaag hoofd van Da Vinci. Kz. naakte vrouw omarmt hermelijn (vrij naar 'Dama con l'ermellino').
Brons gegoten 110 mm. Prachtig. € 90,00

N.B. Vervaardigd door Geraci in zijn 'Rotterdamse Tijd', gewicht 535 gram.
   
14-11-2018 historiepenningen 1981-1990 1985. Amsterdam. Eeuwfeest Rijksmuseum. Door Willem Vis. Vz. gezicht op het hoofdgebouw. Kz. compositie enkele figuren uit De Nachtwacht.
Zilver 38 mm. FDC. € 12,50
   

01-11-2018 historiepenningen 1911-1920 1920. Rotterdam. Inwijding nieuw stadhuis. Door (J.J. van Goor & J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht op het stadhuis. Kz. gezicht op de binnenplaats.
Brons, rechthoekig 80 x 60 mm., KB II-69. Prachtig. € 100,00
01-11-2018 historiepenningen 1941-1950 1947. Rotterdam. Opening schouwburg. Door (Mari Andriessen). Vz. staande halfnaakte vrouw met zwaard schuift toneelgordijn opzij. Kz. staande, halfnaakte vrouw met twee maskers in haar handen.
Brons gegoten 60 mm., Beeldenaar 1983, pag. 15, nr. 7.  Licht opgewreven, vlekjes en krasjes kz., tikje rand. Niet de mooiste kwaliteit, maar wel een charmant ontwerp. Zeer fraai.  € verkocht / sold
   
01-11-2018 historiepenningen 1951-1960 1952. Opening Amsterdam-Rijnkanaal. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. kanaal met rijnaak waarboven vijf vlaggen. Kz. glad.
Brons vierkant 50 x 50 mm., KB V-2015. Prachtig. € 25,00
   
01-11-2018 historiepenningen 1961-1970 1961. Amsterdam. Opening nieuw RAI gebouwencomplex. Door (Han Wetselaar). Vz. reclamezuil met gestileerde countouren voor het nieuwe gebouw. Kz. blanco.
Brons 60 mm., KB VI-2608. Prachtig. € 10,00
   

01-11-2018 historiepenningen 1931-940 1932. Amsterdam. Lustrumspel Athenaeum Illustre. Door Huib Luns. Vz. stralende brandende fakkel met olijftak. Kz. wapen van Amsterdam omgeven door grote letters I C A
Brons & zilver 32 mm. met draagoog, KB III-584; Van Scheepen 8. Prachtig. € 75,00
   
23-10-2018 historiepenningen 1941-1950 (1943). Rotterdam. Erepenning N.V. Vereenigde Touwfabrieken. Door (J. Ph. van Zegveld). Vz. Touwslagerswiel naast wapens van Leiderdorp, Rotterdam en Maassluis. Kz. inscriptieruimte binnen krans. O.n.v. P. v.d. Bend 1910-1935
Zilver 60 mm., KB V-1570. Licht opgewreven. Prachtig. € 65,00
   
23-10-2018 historiepenningen 1981-1990 1987. Zuidlaren. Noordelijke Oldtimer Manifestatie. Vz. wiel van een oldtimer met beschermkappen. Kz. drieregelig opschrift.
Brons 60 mm. Licht opgewreven. Prachtig. € 30,00
   
23-10-2018 historiepenningen 1981-1990 1983. Eeuwfeest A.N.W.B. Door Henk van Bommel. Vz. symbolische voorstelling van het drukke stadsleven naar de rust en ontspanning in de natuur. Kz. drieregelig schuin opschrift. Brons Ø 70 mm., o.n.v. J.J. Bredius. Prachtig. € 25,00

N.B. Op 1 juli 1883 werd de Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond te Utrecht opgericht. Twee jaar later veranderde de naam in Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond (A.N.W.B.).
   
23-10-2018 v.p.k. (1990). Welkomstpenning VPK. Door (Christien Nijland) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. gevouwen vlakken. Kz. idem.
Messing, achthoekig 51,5 mm., HS pag. 499 e.v. Prachtig. € 120,00
   
23-10-2018 v.p.k. 1942. Rotterdam. Opening Maastunnel. Door Marinus Kutterink i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. stedenmaagd met Verkeer, Handel, Bouwkunst en Scheepvaart. Kz. plattegrond met nieuwe tunnel.
Noodmetaal 70 mm., KB V-1531; HS pag. 167 e.v. Prachtig. € 60,00
10-10-2018 historiepenningen 1941-1950 (1942). Den Haag. Prijspenning kynologenclub 'De Hofstad'. Door (M.P.J. Fleur -vz-). Vz. gekroond Haags wapen gehouden door twee leeuwen. Kz. inscriptieruimte binnen krans.
Brons verzilverd 50,2 mm., KB V-1552. Prachtig. € verkocht / sold
10-10-2018 historiepenningen 1911-1920 1914. Algemeen steuncomité. Door (J.C. Wienecke). Vz. Nederlandse leeuw met geheven zwaard en pijlenbundel in Hollandse tuin. Kz. palmtak boven vuurslag tussen oranjetakken.
Brons 65 mm., KB I-1108; CJCW 126. Prachtig.  € verkocht / sold
   
10-10-2018 gilden- en aanv. penningen (1942). Roosendaal & Nispen. Electriciteitspenning. Vz. wapen v. Roosendaal & Nispen. Kz. staande vrouw met brandende fakkel voor Roosendaalse gebouwen.
Zink 28 mm., Kooij EL-055A.1. Zeer fraai/prachtig. € 30,00
   
10-10-2018 gilden- en aanv. penningen (1934). Holten. Electriciteitspenning. Vz. tweeregelig opschrift G.E.B. HOLTEN tussen versieringen. Kz. blanco.
Messing 30 mm., Kooij EL-037.1. Prachtig. € 50,00
   
10-10-2018 vpk 1948. 50-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Door Loeki Metz i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. vrouw te paard naar links. Kz. versierde hoofdletter W tussen jubileumdata.
Brons gegoten 60 mm., KB V-1770; HS pag. 195 e.v. Prachtig. € 95,00