Numismatiek & bankwezen
(Numismatics and banking)

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1757. Harderwijk. Muntbusopening Gelderse munt onder muntmeester Johan Cramer. Door B. van Swinderen. Vz. ruiter naar rechts. Kz. achtregelig opschrift onder gekroond Gelders wapen gehouden door twee leeuwen.
Zilver 40 mm., VvL 240; KPK 3016. Ruim zeer fraai. € 500,00

1841. Utrecht. Bezoek koning Willem II aan 's Rijks Munt. Door D. van der Kellen jr. Vz. borstbeeld Willem II naar links. Kz. vijfregelig opschrift boven gekroond Utrechts stadswapen; eikenkrans binnen omschrift.
Brons 38,5 mm., Dirks 585; Scheffers 6. Lichte verkleuring vz. Prachtig/FDC. € 150,00
1853. Utrecht. Bezoek kroonprins Willem Nicolaas Alexander aan 's Rijks Munt. Door J.P. Schouberg. Vz. borstbeeld Willem III naar rechts. Kz. negenregelig opschrift
Brons 28 mm., Dirks 746; Schulman 621b.  Enige originele kleur. Prachtig/FDC. € 350,00

N.B. De voorzijde is geslagen met het stempel van de gulden, wellicht vandaar dat Jacques Schulman deze muntachtige penning (of penningachtige munt) is zijn Handboek heeft opgenomen.

1854. Op het vervaardigen van de catalogus 'collectie J.J. Becker'. Door Van der Kellen. Vz. zittende Numismatica aan tafel, door een sphinx ondersteund, met munten of penningen en brandend olielampje. Schaal met penningen of munten en Etrurische vaas. Kz. achttienregelige tekst.
Brons 41 mm., Dirks 761. Krasje veld vz.; twee vlekjes kz. Prachtig. € 125,00

N.B. Becker verzamelde o.a. Griekse, Romeinse, Chinese, Nederlandse en Amerikaanse munten.

1866. Schiedam. Benoeming P.J. van Dijk van Matenesse tot burgemeester. Vz. gehelmd familiewapen binnen krans van 16 sterren. Kz. vijfregelig opschrift binnen krans van 16 sterren.
Brons 32 mm., Zwierzina 88A. Prachtig/FDC. € 40,00

--: Als voren. Geelbrons. Prachtig/FDC. € 40,00

N.B. Van Dijk van Matenesse was medeoprichter van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

1896. Zilveren bruiloft J.P.M. Menger & J.M. van Kempen. Door L. Jùnger & J.P.R. Menger. Vz. dubbelportret naar links. Kz. op- en omschrift.
Brons 60,9 mm., Zwierzina 1237. Prachtig. € 100,00

N.B. Vervaardigd bij ´s Rijks Munt waar Johan Philip Matthias 1e stempelsnijder was.
(1908). Ter ere van H.J. de Dompierre de Chaufepié. Door Toon Dupuis. Vz. borstbeeld van Henri Jean naar links. Kz. tekst bij zittende halfnaakte vrouw.
Zilver 67 mm.[174 gram], Zwierzina 880; KB I-801; Buchet/Toussaint 16. Prachtig.  € 165,00

N.B. H.J. de Dompierre de Chaufepié was directeur van het Koninklijke Penningkabinet te Den Haag en mede-oprichter, en bestuurslid, van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Hij overleed op 49-jarige leeftijd in 1911.
(1908). Ter ere van H.J. de Dompierre de Chaufepié. Door Toon Dupuis. Vz. borstbeeld van Henri Jean naar links. Kz. tekst bij zittende halfnaakte vrouw.
Donkerbrons 67 mm., Zwierzina 880; KB I-801; Buchet/Toussaint 16. Prachtig.  € 85,00

N.B. H.J. de Dompierre de Chaufepié was directeur van het Koninklijke Penningkabinet te Den Haag en mede-oprichter, en bestuurslid, van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Hij overleed op 49-jarige leeftijd in 1911.


1915. Hulde aan Anthon Begeer door Wienecke. Door J.C. Wienecke.
Vz. borstbeeld Begeer naar links.
Kz. glad.
Brons 72 x 54 mm., Zwierzina 724; KB I-761. Prachtig. € 100,00

N.B. Wienecke portretteert Anthonie op 50-jarige leetijd.

1920. Den Bosch, 25-jarig ambtsjubileum H.J.M. Ebeling bij filiaal De Nederlandsche Bank. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op het filiaal. Kz. op-en omschrift.
Brons gegoten 66 mm., KB II-63. Vlekje in omschrift keerzijde. Prachtig. € 70,00

1942. 50 Jaar Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Door (M.P.J. Fleur & Bemolt van Loghum Slaterus). Vz. pijlenbundel met spreuk. Kz. tekst.
Oorlogsmetaal 28 mm., KB V-1523, Kreuk/Mev.007. Kz. iets gevlekt. Prachtig. € 56,50

1956. Curaçao. Edwards, Henriquez & Co. Vz. drie portretten van de grondleggers. Kz. bankgebouw te Willemstad, Curaçao.
Brons 74.5 mm. Vlekjes kz. Prachtig.
€ 75,00

N.B. Edwards, Henriquez & Co. is in 1968 door de ABN-Amrobank overgenomen.

1959. België. Hommage Banque de Bruxelles aan Marcel Draye, 40 jaar in dienst. Vz. het bankgebouw met monogram. Kz. stadswapen van Brussel + tekst.
Brons rechthoekig 58 x 114 mm. Hoeken licht beschadigd. Zeer fraai. € 50,00

(1964). Utrecht. Erepenning Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank. Door Albert Termote. Vz. man op paard praat met landarbeider met schoffel. Kz. tekst & inscriptieruimte (oningevuld). Brons gegoten 114.5 mm., KB VI-2935. Prachtig. Verkocht/sold

--: Als voren. Op naam van H.J. Evers, 1946 - 1971. Prachtig. € 175,00

--: Als voren. Op naam van G.P.M. Bank (what's in a name?), 1931 - 1956. Prachtig. € 175,00

1968. Opening De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein te Amsterdam. Door Loeki Metz. Vz. het gebouw. Kz. man met sleutel.
Brons gegoten 74-76 mm., Beeldenaar 1998, pag. 130, nr. 45. Prachtig. € 40,00

--: Als voren. In origineel zwart doosje. Prachtig. € 50,00
(1975). Dankpenning Numismatische Kring Oost Nederland. Door (H.G. Helldorfer). Vz. kort gevoet kruis in vierpas. Kz. inscriptieruimte (28-2-'78).
Brons 41 mm., de Kreuk/Mev.050. Prachtig. € 20,00
1977. 100e Bijeenkomst Numismatische Kring Twente. Door (Hans Gieskes). Vz. steigerend Twents ros. Kz. tekst.
Brons 40 mm., Kreuk/Mev.126. Prachtig. € 25,00
1977. Integratie Bank Vlaer & Kol in de Amrobank. Door (Eric van den Boom). Vz. oud vignet Vlaer & Kol. Kz. logo Amrobank.
Brons 70 mm., KB VII-4081. Prachtig. € 17,50
1980. Eeuwfeest Jacques Schulman B.V. Door Willem Vis. Vz. kantoor aan de Keizersgracht 448 te Amsterdam. Kz. wapens van Amersfoort en Amsterdam.
Brons 69,5 mm. Prachtig / FDC. € 40,00
1983. Utrecht. Opening nieuw hoofdkantoor Crediet- en Effectenbank. Vz. gezicht op het nieuwe gebouw. Kz. gezicht op grachtenpanden in de Utrechtse binnenstad - de oude kantoren.
Brons 40 mm. Prachtig. € 15,00

N.B. Overgenomen door F.van Lanschot Bankiers in 2004.

1983. Italy. XIXth Congress FIDEM at Florence. By Jorio Vivarelli. Obv. artistic impression. Rev. vague skyline of Florence.
Bronze ca. 70 mm., 306 grammes.  EF.  € 85,00

Note. FIDEM = Fédération Internationale de la Médaille.

1986. Utrecht. Bezoek Koninklijk Genootschap voor Munt-en Penningkunde aan 's Rijks Munt. Vz. entree oude gebouw De Munt. Kz. schroefpers.
Zilver 30 mm. Met gepolijste stempels geslagen. Prachtig/FDC. € 47,50
1992. 's Rijks Munt 90 jaar staatsbedrijf. Door (Elles Kloosterman). Vz. keerzijde kwartje 1902. Kz. keerzijde kwartje 1992; tekst.
Zilver 26 mm., met gepolijste stempels geslagen. FDC. € 15,00
1993. Curaçao. 25 Years numismatic society. Obv. imitation of the silver Reaal 1821. Rev. crowned arms.
Silver 18 mm., struk with polished dies at the Royal Dutch Mint. Uncirculated.
€ 17,50
1994. Privatisering 's Rijks Munt. Vz. leeuw verwijdert oud logo 's Rijks Munt. Kz. nieuw logo en nieuwe naam.
Zilver 33 mm., met gepolijste stempels geslagen. FDC. € 15,00
1993. Cees van Hengel, numismaat, 70 jaar. Door (Elisabeth Varga). Vz. portret van Van Hengel iets naar rechts. Kz. middeleeuwse munt met klop 'weegschaal'.
Brons gegoten, onrond 64 mm. Prachtig. € 200,00
2001. Utrecht. Muntmeesterspenning. Vz. muntmeester Robert Bruens middels "MPI" (minted press image) in cirkel; daarnaast zijn teken 'vruchtdragende wijnrank'. Kz. acht muntmeestertekens vanaf 1888 tot 1999 rondom logo De Nederlandse Munt. Zilver 38 mm., met gepolijste stempels geslagen. FDC. € 10,00

2003. Allemagne/Germany. 52e Assemblée Général de l'A.I.N.P./52nd General Assembly I.A.P.N. By Victor Huster. Obv. obverse of an old Bavarian coin surrounded by English and French text. Rev. reverse of an old Bavarian coin surrounded by English and French text.
Bronze 62 mm. EF. € 50,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

KB = Koninklijke Begeer:
Deel I = N.V.Koninklijke Utrechtsche Fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J.Begeer 1880 - 30 juni 1919.
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel III = N.V.Ateliers voor Edelsmeedkunst en penningkunst voorheen "Koninklijke Begeer" 1925 - 1935.
Deel IV = Koninklijke Nederlandsche Fabriek van gouden- en zilveren werken J.K.van Kempen en Zonen 1863 - 1919.
Deel VI = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1960 - 1975.
Deel VII = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1976 - 1979 (privé-uitgave).

Kreuk/Mev. = W. de Kreuk & J. Mevius; Nederlandse Herdenkings- en Gelegenheidspenningen van Steden 1935-1989. Vriezenveen 1990.

Kooij = A.J. Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 1987.

vL = Gerard van Loon; beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, 's-Graavenhage 1723/1731.