GELDERLAND HERTOGDOM (1339-1581)

   
 

GELDERLAND PROVINCIE (1581-1795)

Gulden of muntmeesterpenninkje 1756. Mmt. kraanvogel. CNM 2.17.159; HPM Ge 91. Zeer fraai. 60,00

Bezemstuiver 1759. Mmt. afgeknotte boom. CNM 2.17.179; HPM Ge 107. Zeer fraai+. 25,00

Bezemstuiver 1785. Mmt. korenaar. CNM 2.17.181; HPM Ge 107. Zeer fraai. 15,00

Duit 1752. Mmt. man met wijnruit. PW 1014; CNM 2.17.192; HPM Ge 115. Zeer fraai. 10,00

Duit 1753. Mmt. kraanvogel. PW 1015; CNM 2.17.193; HPM Ge 116. Zeer fraai. 20,00

Duit 1754. Mmt. kraanvogel. PW 1015; CNM 2.17.193; HPM Ge 116. Zeer fraai. 10,00