Historiepenningen 17e eeuw
1651 - 1700

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

(± 1656). Algemene huwelijkspenning. Door (Pieter van Abeele). Vz. Charitas-groep, zittende vrouw met drie kinderen, OPRECHTE LIEFDE TUSSCHEN MAN EN VROUW DUURT EWIGLYK WELZALIG IS DE TROUW. Kz. staande man en vrouw geven elkaar de hand, duif met olijftak binnen brede krans van bloemen en vruchten, HUWELYCK IS GODDELYCK VAN AERT WANNEER MEN TSAAM VYF REINE LIEFDE PAART
Zilveren gegoten plaquettepenning 79,5 mm., Frederiks 32, afb.51 (voorzijde); vgl. Frederiks 32a, afb. 52. Zeer fraai. 350,00

N.B. Mogelijk een contemporaine nabootsing met geheel andere tekening van vooral de keerzijde: de bruid heeft geen sluier, rok en jas van de bruidegom zijn veel langer.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bemolt = A.J.Bemolt van Loghum Slaterus; Nederlandse familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981.

DPR = J.Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

Du = J.F.Dugniolle; Le Jeton historique des dix-sept provinces des Pays-Bas. Bruxelles 1876/1880.

Frederiks = Mr.J.W.Frederiks; De Meesters der Plaquette-Penningen. Amsterdam 1943.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel I: tot 1702. 's-Gravenhage 1903.

vL = Gerard van Loon; beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, 's-Graavenhage 1723/1731.

MI = E.Hawkins et al; Medallic Illustrations of British history. Two volumes. London 1855.

Pax = Pax in Nummis; Collection le Maistre. Vente J.Schulman 13 - 15 octobre 1913. Amsterdam.

dV&dJ = J.de Vries & J.C.de Jonge; Nederlandsche gedenkpenning verklaard. Twee delen. 's-Graavenhage 1829/Amsterdam 1837.

Weiler = H.Weiler; Die Medaillen und Gedenkmünzen auf den Französisch-Kölnisch-Münsterschen Feldzug gegen
die Niederlande 1672/1673. Bergisch Gladbach/Köln 1972.