Historiepenningen 18e eeuw
1731 - 1740

1734. Leeuwarden. Aankomst stadhouder Willem IV & Anna van Engeland. Door M. Holtzhey. Vz. dubbelportret naar rechts. Kz. vuurwerk binnen omheining.
Zilver 29 mm., VvL 93, MI II-511.64. Prachtig. 225,00

1737. Inhuldiging prins Willem IV & prinses Anna tot Heer en Vrouw van Breda. Vz. pelikaan op nest met jongen. Kz. prinselijke wapenschilden en stadswapen Breda onder kroon.
Zilver 27,5 mm., VvL 118, MI II-519.75; KPK 2559. Tikjes rand. Prachtig. 60,00

1737. Inhuldiging prins Willem IV & prinses Anna tot Heer en Vrouw van Breda. Vz. pelikaan op nest met jongen. Kz. prinselijke wapenschilden en stadswapen Breda onder kroon.
Zilver 27,6 mm., VvL 118, MI II-519.75; KPK 2559. Prachtig. 75,00

1740. Haarlem. Derde eeuwfeest uitvinding boekdrukkunst. Door M. Holtzhey. Vz. borstbeeld van Laurens Janszoon Coster naar rechts. Kz. achtregelig gedicht.
Zilver 46 mm., VvL 146; Sanders 26. Licht opgewreven. Prachtig+. 350,00

(ca. 1740). Haarlem, vroedschapspenning. Vz. zittende vrouw leunend op boek waarop SC op zuil met stadswapen. Wijsvinger op haar lippen. Kz. zittende Minerva houdt Medusaschild en schip van Damiate hoog.
Zilver 33 mm., VvL 149; Syp. 201. Vrijwel prachtig. 80,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bemolt = A.J.Bemolt van Loghum Slaterus; Nederlandse familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981.

DPR = J.Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penngen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

JMP = Jaarboek Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. s-Gravenhage 1906.

van Orden = G.van Orden; Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche Historiepenningen. Twee delen, Leiden 1825-1830.

Pax = Pax in Nummis; Collection le Maistre. Vente J.Schulman 13 - 15 octobre 1913. Amsterdam.

Sanders = G.P. Sanders; Cat. der Medailles of Gedenkpenningen, vervaardigt door Martinus & Joan  George Holtzhey. Utrecht 2003.

Snoeck = M.A.Snoek; Beschrijving van de enkele en dubbele Vroedschapspenningen of stadhuispenningen der stad s-Hertogenbosch 1704-1793. Den Bosch 1874.

VvL = Vervolg van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1716-1806 ten vervolge op het werk van Mr.Gerard van Loon. Tien delen. Amsterdam 1822-1869.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!