Historiepenningen 18e eeuw
1741 - 1750

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1745. Nieuwjaarspenning. Door M. Holthey. Vz. gevleugelde Tijd met zandloper naar rechts. / Zittende Hollandia met balans en boek der tien geboden. Het jaartal is veranderd uit 1744.
Zilver 22,8 mm., vgl. VvL 183; vgl. Strothotte 1746-2; vgl. Sanders 35. Zeer fraai. 50,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Coster = M.L.d e Coster; Catalogue du cabinet de feu M.L. de Coster. Bruxelles 1885.

DPR = J. Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. s-Gravenhage 1906.

MI = E. Hawkins et al; Medallic Illustrations of British history. Two volumes. London 1855.

Pax = Pax in Nummis; Collection le Maistre. Vente J. Schulman 13 - 15 octobre 1913. Amsterdam.

VvL = Vervolg van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1716-1806 ten vervolge op het werk van Mr. Gerard van Loon. Tien delen. Amsterdam 1822-1869.