Historiepenningen 19e eeuw
1801 - 1810

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bramsen = L. Bramsen; Médaillier Napoléon le Grand. Twee delen. Parijs/Copenhagen 1904/1913.

DPR = J. Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. s-Gravenhage 1906.

Nahuys = M.de Nahuys; Histoire de numismatique de la Hollande sous le règne de Louis Napoléon. Twee delen. Amsterdam 1858

VvL = Vervolg van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1716-1806 ten vervolge op het
werk van Mr. Gerard van Loon. Tien delen. Amsterdam 1822-1869.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1804. Amsterdam. Oprichting comptoiren land- en stadsinpost. Door H. de Heus. Vz. onder stralenzon sokkel met stadswapen en gekruist anker met Mercuriusstaf. Kz. vier-regelige tekst.
Brons 35 mm., VvL 889. Zeer fraai. 20,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1810. Rijsenburg. Inwijding R.K.-kerk, gesticht door P.J.van Oosthuyse & M.de Jongh, Heer en Vrouw van Rysenburgh. Door G. Klouzing. Vz. de kerk onder stralenzon tussen bomen. Kz. wapenschild en tekst op hangend doek gehouden door twee zwaantjes.
Zilver 40.5 mm., Nahuys II-plaat VIII-56; DPR IV-2874. Lichte stempelbreuk vz. Prachtig+. 125,00