Historiepenningen 19e eeuw
1811 - 1820

1816. Ter ere van koning Willem I. Door (P.W. van de Goor). Vz. buste Willem I naar links. Kz. jaartal binnen gestrikte takken.
Zilver ovaal 10 x 8,5 mm., Dirks (supplement) L.  Niet vaak voorkomend. Zeer fraai. 125,00

N.B. En van de kleinste penninkjes van Nederland en daarom de illustratie iets vergroot.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax; Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en penningen betreffende de Weermacht
van Nederland en Koloniën 1813-1940. Herdruk 1973 uit JMP.

Despretz = A.Despretz et al. Academia Gandavensis in Nummis. Gent 1997.

Dirks = J.Dirks. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende
penningen geslagen tusschen november 1813 en november 1863. Achtdelig. 1889/1894.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. s-Gravenhage 1906.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!