Historiepenningen 19e eeuw
1841 - 1850

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1841. Utrecht. Bezoek koning Willem II aan 's Rijks Munt. Door D. van der Kellen jr. Vz. borstbeeld Willem II naar links. Kz. vijfregelig opschrift boven gekroond Utrechts stadswapen; eikenkrans binnen omschrift.
Brons 38,5 mm., Dirks 585; Scheffers 6. Lichte verkleuring vz. Prachtig/FDC. € 150,00
1841. Vlissingen. Oprichting standbeeld Michiel Adriaansz. de Ruyter. Door D. van der Kellen. Vz. het monument. Kz. gekroond wapenschild van Vlissingen.
Tin 87,3 mm., Dirks 595. Iets onregelmatige rand, anders prachtig. € 125,00
1843. Overlijden koning Willem I. Door M.C. de Vries jr. Vz. borstbeeld Willem I naar links. Kz. treurende vrouw bij graf tussen Hollandse tuin en ondergaande zon.
Zilver 35 mm., Dirks 623. Fraai patina, minimale randoneffenheden. Ruim prachtig.  € 200,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1845. Leiden. Maskerade studenten: optocht Graaf Floris V. Vz. wapenschild van Holland met keten van de St. Jacobsorde. Kz. inscriptieruimte (oningevuld) + omschrift.
Zilver 31,5 mm., Dirks 637; Hofstee 148. Prachtig. € 95,00

1845. Amsterdam. Opening nieuwe beurs aan het Damrak. Door D. van der Kellen. Vz. het beursgebouw. Kz. vierregelige tekst onder stadswapen.
Brons 47,5 mm., Dirks 641. Vrijwel prachtig. € 35,00
1845. Amsterdam. Opening nieuwe beurs aan het Damrak. Door J.P. Menger. Vz. stedenmaagd verwelkomt Mercurius. Kz. tweeregelig half omschrift boven gekroond stadswapen gehouden door twee leeuwen.
Brons 47 mm., Dirks 642. Spotje voorzijde. Vrijwel prachtig. € 80,00
1845. L.J. Dermout, 30 jaar secretaris algemene synode Nederduitse Hervormde kerk. Door J.P. Schouberg. Vz. borstbeeld naar links. Kz. zevenregelige tekst..
Brons 47 mm., Dirks 644. Krasje vz. Prachtig. € 40,00
1845. Koperen bruiloft Eldert Johannes Hiljé & Elisabeth van Heusden. Door D. van der Kellen jr. Vz. staande Hymen bij altaar met twee brandende harten. Kz. tienregelig gegraveerd opschrift.
Brons 42 mm., vgl. Dirks 647. Zeer fraai. € 50,00

1846. Haarlem. 25 Jaar 'Kunst Zij Ons Doel'. Door J.A. Bemme. Vz. zittende en tekenende Pictura. Kz. tekst.
Tin, z.g. 'letterspecie', gegoten 53 mm., Dirks 658. In origineel doosje. Prachtig. € 80,00
1846. Amsterdam, 50-jarig doctoraat Gerard Vrolik, hoogleraar geneeskunde.  Door J. Schouberg. Vz. borstbeeld Vrolik iets naar links. Kz. negenregelig opschrift binnen gestrikte eiken- en klimoptak.
Brons 57 mm., Dirks 660; Van Scheepen 20. Prachtig. € 120,00
(1847). Amsterdam. Oprichting Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Door Van der Kellen. Vz. zittende Neptunus bij scheepswerf. Kz. gekroond anker in kabelrand.
Zilver [circa 176 gram] 68,5 mm., Dirks 666. Veel krasjes voor-en keerzijde. Onder Neptunus ingekrast: VAARWEL; in rand ingekrast: HAROES LENJAP DARI INDONESIA, overigens prachtig. € 200,00
1849. Tilburg., Overlijden koning Willem II. Door D. van der Kellen jr. Vz. borstbeeld naar links. Kz. tekst tussen sterrenkrans en lijkbus, fakkel en ciprestak.
Brons 36 mm., Dirks 683. Lichte vlekjes. Prachtig. € 60,00
(1850). Amsterdam. Draagpenninkje Buurtkollegiën. Vz. gekroond stadswapen. Kz. glad.
Brons 29 mm. met draagoog. Dirks suppl. I - XXIII. Prachtig. € 35,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Dirks = J.Dirks. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende
penningen geslagen tusschen november 1813 en november 1863. Achtdelig. 1889/1894.

HCZ = E.Hutten-Czapski; Catalogue de la collection des médailles polonaises. Graz 1957.

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

Kreeft = W. Kreeft; Nederlandse maçonnieke penningen. Den Haag 1952.