Historiepenningen 19e eeuw
1861 - 1870

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1861. Utrecht. 400 Jaar krankzinnigengesticht. Door (D. van der Kellen). Vz. tienregelige tekst in bladerkrans. Kz. namen regenten en geneesheer-directeur.
Brons 42 mm. Dirks 841. Zeer fraai. 17,50

1861. Amsterdam. Tentoonstelling visscherij-gereedschap. Door Van der Kellen. Vz. borstbeeld Willem III naar rechts. Kz. vijfregelig opschrift binnen bladerkrans.
Brons 51 mm., Dirks 855. Randoneffenheden. Vrijwel prachtig. 30,00

1862. Ter ere van Mr. J.A. Baron van der Heim van Duijvendijke, staatsraad-commissaris des Konings in Zuid-Holland. Door D. van der Kellen jr. Vz. borstbeeld met eretekenen naar links. Kz. tekst.
Brons 53,5 mm., Dirks 880. Lichte spotjes. Prachtig. 32,50

1864. Deventer. Half eeuwfeest bevrijding Franse overheersing. Door (D. van der Kellen jr.). Vz. bloeiende oranjeboom tussen wapenschild en Nederlandse leeuw. Op de achtergrond gezicht op Deventer. Kz. negenregelige tekst in lauwerkrans.
Zilver 39 mm., Zwierzina 7. Mercuriusstaf in rand. Vrijwel FDC. 175,00

1864. Deventer. Half eeuwfeest bevrijding Franse overheersing, strooipenning van het letterlievend genootschap Demosthenes. Vz. gekroond wapen van het genootschap. Kz. gekroonde adelaar van Deventer.
Tin 35 mm., Zwierzina 8. Prachtig. 60,00
1864. C. Vergouw 65 jaar koorzanger te Oudewater. Door J.P.M. Menger. Vz. de heilige St. Cecilia het orgel bespelend. Kz. tienregelig opschrift.
Brons 48 mm., Zwierzina 13. Prachtig. 60,00
(± 1864). Beloningspenning koning Willem III akademie-model. Door J.P.M. Menger. Vz. hoofd Willem III naar rechts. Kz. onder koningskroon half ontrold perkament (inscriptieruimte).
Brons 50,5 mm., Vgl. Dirks 696 (vz.) & 698 (kz.). Niet vaak voorkomend. Prachtig / FDC. 125,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1866. Schiedam. Benoeming P.J. van Dijk van Matenesse tot burgemeester. Vz. gehelmd familiewapen binnen krans van 16 sterren. Kz. vijfregelig opschrift binnen krans van 16 sterren.
Brons 32 mm., Zwierzina 88A. Prachtig/FDC. 40,00

--: Als voren. Geelbrons. Prachtig/FDC. 40,00

N.B. Van Dijk van Matenesse was medeoprichter van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

1869. Amsterdam. Prijspenning internat. tentoonstelling. Vz. zittende vrouw tussen industriesymbolen. Kz. inscriptieruimte binnen dikke krans van eiken- en lauwertakken.
Brons 52,5 mm., Zwierzina 137. Prachtig. 25,00

1869. Utrecht. Nationale schietwedstrijden. Door (D. van der Kellen). Vz. gekroond Utrechts stadswapen gehouden door twee leeuwen. Kz. vier-regelige tekst in- en om lauwerkrans. Mercuriusstaf in rand.
Brons 58 mm., Zwierzina 140 variant. Miniem tikje rand vz. Prachtig/FDC. 35,00

--: Als voren. Lichte verkleuring keerzijde (afgbeeld). Prachtig/FDC. 35,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax. Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en penningen betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën 1813-1940.
Herdruk 1973 uit Jaarboek Munt- en Penningkunde.

Dirks = J.Dirks. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende
penningen geslagen tusschen november 1813 en november 1863. Achtdelig. 1889/1894.

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

Zwierzina = W.K.F.Zwierzina. Nederlandse historiepenningen 1864-1898. Driedelig. Amsterdam 1902/05.