Historiepenningen 19e eeuw
1871 - 1880

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Hofstee = N.F. Hofstee; Academia Lugduno Batava in Nummis 1575 - 1980. Leiden 1980.

Landi = G. Landi; Medailles van de Verzekering Benelux. Barcelona 1997.

Zwierzina = W.K.F. Zwierzina; Nederlandse historiepenningen 1864-1898. Driedelig. Amsterdam 1902/05.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1872. Amsterdam. 50 Jaar societeit 'De Eendracht'. Door J. Elion. Vz. leeuw met pijlenbundel in grot. Kz. namen der oprichters.
Brons 41 mm., Zwierzina 205. Prachtig. € 25,00

1873. Utrecht. Ter ere van J.L.H. Haerten, medicus. Door J.P.M. Menger. Vz. borstbeeld van Haerten naar links. Kz. negenregelige Latijnse tekst.
Brons 50½ mm., Zwierzina 261. Prachtig. € 175,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1873. Vlissingen. Opening haven en spoorweg. Door Van Kempen. Vz. hoofd koning Willem III in dubbel omschrift naar rechts. Kz. gekroond wapenschild van Vlissingen omringd door mercuriusstaf, stoom/zeilschip, anker, stoomloc en wapenschilden van Nederland & Zeeland.
Brons 50½ mm., Zwierzina 269. Miniem vlekje vz. Prachtig/FDC. € 125,00
   
1873. Koning Willem II bezoekt Alkmaar n.a.v. het derde eeuwfeest bevrijding stad. Door (J.P. Menger). Vz. onder lauwerkrans stadswapen gehouden door twee leeuwen. Kz. zevenregelig opschrift.
Zilver 37,5 mm. [25,6 gram]. Zwierzina 273. Patina. Ruim prachtig.  € 225,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt. In zilver niet vaak voorkomend.

1873. Amsterdam. Verbouwing stadsschouwburg. Door J. Elion. Vz. zittende stedenmaagd omgeven door Apollo, Beeldhouw-, Schilder- en Bouwkunst. Kz. op- en omschrift.
Brons 75 mm., Zwierzina 281. Niet vaak voorkomend. Lichte beschadiging op kledij van Apollo. Prachtig. 135,00

1874. Schoonhoven. 25-Jarig regeringsjubileum Willem III. Vz. hoofd Willem III naar links. Kz. gekroond wapenschild van Schoonhoven.
Zilver 23 mm. met draagoog. Zwierzina 311. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 75,00

1874. 25-Jarig regeringsjubileum Willem III, hulde van de vrijmetselaren. Door De Vries. Vz. onder alziend oog huldigt een staande vrouw in antieke kledij het, op een zuil geplaatste, borstbeeld van Willem III. Maçonnieke attributen rondom. Kz. elfregelig opschrift.
Zilver 51 mm., Zwierzina 322; Kreeft 55. Lichte beschadiging veld vz. In zilver niet vaak voorkomend. Prachtig. € 300,00
1876. Utrecht, 48e lustrum universiteit ´Karel de Stoute in Zutphen´. Vz. datum in stralenkrans. Kz. op- en omschrift.
Koper 19 mm., Zwierzina 389; Hofstee 13. Zeer fraai. € 5,00

1877. Amersfoort. A.G. Wijers 25 jaar burgemeester. Vz. gekroond wapen van Amersfoort gehouden door twee leeuwen. Kz. achtregelige tekst in krans van eiken- en lauwertakken.
Brons 58 mm., Zwierzina 408. Schaars. Prachtig. € 100,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1878. Delft. Derde eeuwfeest meisjeshuis. Door J. Elion. Vz. zittende Charitas met oude vrouw en jong meisje. Kz. onder Delfts wapen een cartouche met twee schilden waarop namen regenten.
Brons 79 mm., Zwierzina 443. Schaars. Minimale tikjes rand. Prachtig+. € 150,00
1878. Amsterdam. Prijspenning tentoonstelling voorwerpen door vakmensen in hun vrije tijd vervaardigd. Door A.C.J. Begeer. Vz. kapiteel met olielampje, lauwerkrans, penselen, aambeeld etc. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte lauwerkrans en omschrift.
Brons 43 mm., Zwierzina 446. Keerzijde licht gevlekt. Prachtig. € 30,00

1878. Boxtel. Muziekfestival. Door C. Würden. Vz. zittende vrouw in antieke kledij bespeelt lier. Kz. tekst omgeven door muziekinstrumenten.
Brons verguld 50 mm., met draagoog en lint. Zwierzina 452. Kleine spotjes voor- en keerzijde. Prachtig. € 40,00

1879. Overlijden Prins Hendrik te Walferdange. Door J.F. v.d. Horst. Vz. borstbeeld van Hendrik in admiraalsuniform bijna en face. Kz. op- en omschrift.
Zilver 46 mm., Zwierzina 478; Bax 131. Tik in rand. Fraai, iets onregelmatig patina. Prachtig. € 850,00

N.B. Willem Frederik Hendrik, prins der Nederlanden, werd in september 1850 door zijn broer (koning Willem III) aangesteld tot stadhouder van het Groothertogdom Luxemburg en was daar vrij populair. Hij huwde in 1853 met zijn eerste vrouw Amalia, prinses van Sachsen-Weimar.

1880. Amsterdam. Opening gebouw Vereeniging 'De Vrije Gemeente". Door J. Elion. Vz. twee staande vrouwenfiguren, één met olijftak, de ander geketend. Kz. tekst tussen gestrikte lauwer- en palmtak.
Brons 60 mm., Zwierzina 517. Prachtig. € 25,00