Historiepenningen 19e eeuw
1881 - 1890

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst.

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1885. Het edict van Nantes en toelating uitgeweken Fransen na 200 jaar herdacht. Door J. Elion. Vz. Nederlandse leeuw met pijlenbundel en vrijheidshoed in Hollandse tuin. Kz. data in krans van doornen en lelies.
Zilver 55 mm. (afgebeeld), Zwierzina 663. Fraai patina. Vrijwel FDC. € verkocht / sold

--: Als voren. Brons 55 mm. Prachtig/FDC. € 50,00

(1886). Utrecht. Prijspenning Rederijkerskamer Jan van Beers. Door P.M., gedistribueerd door J.Deenen. Vz. hoofd van Jan van Beers naar rechts. Kz. inscriptieruimte binnen cirkel. Gegraveerde tekst: AAN / MOLIÈRE / 1886 - 1936
Zilver verguld 45 mm., Zwierzina 693. Afgeknipt draagoog. Keurteken op kant; ZILVER in rand. Zeer fraai/prachtig. € 35,00

N.B. Zwierzina vermeldt deze penning alleen in brons. De initialen P.M. worden ook hier niet verklaard.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1886. Gouden huwelijk Johanna Alberta van der Colff & Jhr. Benjamin de Jong van Beek en Donk. Door (W. Schammer). Vz. twee schuin geplaatste familiewapens onder kroon. Kz. onder alziend oog twee ineengeslagen handen en hartje met lauwerkrans boven altaar waarop het getal 50 in slangenrond. Links en rechts hoorn des overvloeds.
Brons 41,6 mm., Zwierzina 678. Prachtig. € 75,00
1886. Amsterdam. Prijspenninkje Zeil- en Roeivereeniging De Hoop. Vz. anker omslingerd door touw, op gekruist roer en drietand, tussen 18 / 48. Kz. inscriptieruimte tussen: ONDERLINGE WEDSTRIJD. Gegraveerd: 4/R GIEK ENSENADA 18 1/8 86
Zilver 19,5 mm. met draagoog. Prachtig. € 25,00
1886. Zaandam. Prijspenninkje Zaanlandsche Zeil Vereeniging. Vz. onklaar anker tussen Z Z V. Kz. op-en omschrift: ROEIWEDSTRIJD 1886 [gegrav.] ZAANDAM
Zilver 22 mm. met draagoog. Tikje rand. Prachtig. € 35,00
1887. Koning Willem III 70 jaar. Vz. hoofd Willem naar rechts. Kz. vierregelig opschrift binnen lauwertak.
Brons 39,6 mm., Zwierzina 707; KB I-28. In orgineel doosje. Prachtig. € 20,00
1887. Amsterdam. Aprilfeesten t.g.v. de 70e verjaardag koning Willem III. Door J. Elion. Vz. hoofd koning Willem III naar links. Kz. tekst en stadswapen boven lauwer- en eikentak.
Brons 63 mm., Zwierzina 728. Onregelmatige randen. Prachtig/FDC. € 75,00

1887. Arnhem. Mr. C.P. Henny 25 jaar verbonden aan het gerechtshof. Vz. tussen lauwertakken een weegschaal rustend op wetstafel. Kz. zevenregelig opschrift.
Brons 53 mm., Zwierzina 744; KB I-35. Vlekje vz. op wetboek. Prachtig. € 75,00
1887. Herziening grondwet. / Mr. J. Heemskerk, Minister van Staat. Door L. Jünger & J.P.M. Menger & W. Schammer. Vz. buste van Heemskerk naar links. Kz. achtregelig opschrift binnen gestrikte eikentakken.
Brons 66 mm., Zwierzina 750. Prachtig. € 85,00
1888. Amsterdam. Half eeuwfeest genootschap Natura Artis Magistra. Vz. wapens van Nederland en Amsterdam omringd door leeuw, panter en olifant. Kz. op- en omschrift.
Brons 43 mm., Zwierzina 782. Prachtig. € 35,00

(1888). Utrecht. Prijspenning Rederijkerskamer 'De Génestet'. Vz. hoofd van P.A. de Génestet, predikant te Delft, naar links. Kz. inscriptieruimte.
Brons 42,4 mm., Zwierzina 819; KB I-69. Prachtig. € 50,00

1889. Utrecht. Poppententoonstelling kinderziekenhuis. Vz. ziek kind in bed. Kz. rondom cartouche gelaarsde kat, chinees en vrouw (Katrijn?).
Tin 49˝ mm., Zwierzina 825; KB I-73; Brettauer 2895. Zeer fraai. € 45,00
1889. 40-Jarig regeringsjubileum koning Willem III. Door J.P.M. Menger. Vz. hoofd Willem III naar rechts. Kz. Vrede lauwert Vrouwe Justitia.
Brons 51 mm., Zwierzina 828. Prachtig/FDC. € 50,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
1889. 50 Jaar Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. Door W. Schammer. Vz. stoomloc naar rechts. Kz. drieregelige tekst omgeven door wapenschilden.
Brons 44 mm., Zwierzina 841. Prachtig/FDC. € 100,00
(1889). Oudshoorn. Prijspenning Roei- en Zeilvereeniging Hollandia. Door (G. Haas). Vz. zeilboot naar links. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift.
Zilver 34,4 mm., Vgl. Zwierzina 849; KB I-83. Zeer fraai. € 35,00

1889. Amsterdam. Ter herinnering aan het Salvatorfest in de Bierhalle Schützenlis'l. Door W.M. Vz. §11 in parelruit; tekst. Kz. tekst in parelrand.
Koper verzilverd, vierkant 31 x 31 mm. met draagoog. Zwierzina 857. Prachtig. € 22,50 

(1889). Utrecht. Prijspenning Postduivenvereeniging 'De Eendracht'. Vz. gekroond wapenschild van Utrecht. Kz. Inscriptieruimte binnen gestrikte lauwertakken.
Zilver 32˝ mm., vgl. Zwierzina 858; KB I-89. Tikje rand vz. Prachtig. € 35,00
1889. Amsterdam. Prijspenning Schützenlis'l schietconcours. Vz. tussen eikentakken staande geweren, schietroos, rugzak, kruithoorn etc. Kz. tekst (7e prijs waarvan het cijfer 7 is ingekrast).
Brons 39 met draagoog. Zwierzina ―. Zeer fraai. € 15,00

(1890). Prijspenning wedstrijden voor handwerkslieden in Nederland. Door Menger, Jünger & Schammer. Vz. staande vrouw met palmtak bij zittende man met hamer. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte lauwer- en eikentak. Op naam van: G. V.D. BOS - C. CERRUIJT - G. WESTMAAS - A. WESTMAAS - LEIDEN - 1890
Brons 50,5 mm., Zwierzina 894. Iets verkleurd kz. Prachtig. € 40,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

(1890). Amsterdam. Prijspenning 'Vereenigde Scherpschutters'. Vz. wapen van Amsterdam. Kz. inscriptieruimte in cartouche omgeven door eiken- palm- en lauwertakken.
Brons 25 mm. met draagoog. Zwierzina 900. Prachtig. € 15,00

N.B. Alhoewel bij Begeer vervaardigd niet in KB-I te vinden.

1890. Overlijden koning Willem III. Door (G. Haas). Vz. borstbeeld Willem III in admiraalsuniform naar rechts. Kz. vierregelig opschrift omgeven door palmtak, papavers, lauwerkrans en omgekeerde brandende toorts.
Brons 53 mm., Zwierzina 916; KB I-129. Prachtig. € 35,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax; Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en penningen betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën 1813-1940. Herdruk 1973 uit JMP.

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penngen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel I = N.V.Koninklijke Utrechtsche Fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J.Begeer 1880 - 30 juni 1919.

LaWe = A.J.Lansen & L.T.Wells jr.; Plantage-, Handels- en Mijngeld van Nederlands Indië. Vriezenveen 2001.

Scholten = C.Scholten; De Munten van Nederlandsche Gebiedsdelen overzee 1601-1648. Amsterdam 1951.

Zwierzina = W.K.F.Zwierzina; Nederlandse historiepenningen 1864-1898. Driedelig. Amsterdam 1902/05.