Historiepenningen 19e eeuw
1881 - 1890

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst.

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1884. Amsterdam. Internationale Landbouwtentoonstelling. Door (J. Elion). Vz. hoofd koning Willem III naar rechts. Kz. Nederlands wapen omgeven krans met provinciewapens en landbouwattributen.
Brons 48 mm., Zwierzina 635A. Prachtig. € 40,00

 

 

1885. Het edict van Nantes en toelating uitgeweken Fransen na 200 jaar herdacht. Door J. Elion. Vz. Nederlandse leeuw met pijlenbundel en vrijheidshoed in Hollandse tuin. Kz. data in krans van doornen en lelies.
Brons 55 mm., Zwierzina 663. Vlekje vz. Prachtig. € 40,00

1886. Utrecht. Maskeradepenning Graaf Jan van Nassau. Vz. naar links gaande leeuw met pijlenbundel enz. in Hollandse tuin. Kz. achtregelig Latijns opschrift.
Brons 43 mm., Zwierzina 685; KB I-20; Hofstee 15. Zeer fraai / prachtig. € 40,00

(1886). Utrecht. Prijspenning Rederijkerskamer Jan van Beers. Door P.M., gedistribueerd door J.Deenen. Vz. hoofd van Jan van Beers naar rechts. Kz. inscriptieruimte binnen cirkel. Gegraveerde tekst: AAN / MOLIÈRE / 1886 - 1936
Zilver verguld 45 mm., Zwierzina 693. Afgeknipt draagoog. Keurteken op kant; ZILVER in rand. Zeer fraai/prachtig. € 35,00

N.B. Zwierzina vermeldt deze penning alleen in brons. De initialen P.M. worden ook hier niet verklaard.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1886. Amsterdam. Prijspenninkje Zeil- en Roeivereeniging De Hoop. Vz. anker omslingerd door touw, op gekruist roer en drietand, tussen 18 / 48. Kz. inscriptieruimte tussen: ONDERLINGE WEDSTRIJD. Gegraveerd: 4/R GIEK ENSENADA 18 1/8 86
Zilver 19,5 mm. met draagoog. Prachtig. € 25,00
1886. Zaandam. Prijspenninkje Zaanlandsche Zeil Vereeniging. Vz. onklaar anker tussen Z Z V. Kz. op-en omschrift: ROEIWEDSTRIJD 1886 [gegrav.] ZAANDAM
Zilver 22 mm. met draagoog. Tikje rand. Prachtig. € 35,00
1887. Koning Willem III 70 jaar. Vz. hoofd Willem naar rechts. Kz. vierregelig opschrift binnen lauwertak.
Brons 39,6 mm., Zwierzina 707; KB I-28. In orgineel doosje. Prachtig. € 20,00

1887. Arnhem. Mr. C.P. Henny 25 jaar verbonden aan het gerechtshof. Vz. tussen lauwertakken een weegschaal rustend op wetstafel. Kz. zevenregelig opschrift.
Brons 53 mm., Zwierzina 744; KB I-35. Vlekje vz. op wetboek. Prachtig. € 75,00
(1887). Prijspenning Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roei- Vereeniging. Door (W.J. Schammer & J.P.M. Menger). Vz. gekroond onklaar anker. Kz. inscriptieruimte op versierde rechthoek hangend aan lint.
Brons 39 mm., Vgl. Zwierzina 772. Enige groene aanslag. Prachtig. € 25,00
1888. Amsterdam. Half eeuwfeest genootschap Natura Artis Magistra. Vz. wapens van Nederland en Amsterdam omringd door leeuw, panter en olifant. Kz. op- en omschrift.
Brons 43 mm., Zwierzina 782. Prachtig. € 35,00

(1888). Utrecht. Prijspenning Rederijkerskamer 'De Génestet'. Vz. hoofd van P.A. de Génestet, predikant te Delft, naar links. Kz. inscriptieruimte.
Brons 42,4 mm., Zwierzina 819; KB I-69. Prachtig. € 50,00
   
1888. Amsterdam. Internationaal Billard Concours, American Bar. Vz. stedenmaagd houdt lauwerkrans boven drie jongelingen. Kz. op- en omschrift.
Zilver [15,22 gram] 33,4 met draagoog. Zw. -- (922C is een jaar later). Prachtig. € 60,00

1889. Utrecht. Poppententoonstelling kinderziekenhuis. Vz. ziek kind in bed. Kz. rondom cartouche gelaarsde kat, chinees en vrouw (Katrijn?).
Tin 49˝ mm., Zwierzina 825; KB I-73; Brettauer 2895. Zeer fraai. € 45,00
1889. 40-Jarig regeringsjubileum koning Willem III. Door J.P.M. Menger. Vz. hoofd Willem III naar rechts. Kz. Vrede lauwert Vrouwe Justitia.
Brons 51 mm., Zwierzina 828. Prachtig/FDC. € 50,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
1889. 50 Jaar Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. Door W. Schammer. Vz. stoomloc naar rechts. Kz. drieregelige tekst omgeven door wapenschilden.
Brons 44 mm., Zwierzina 841. Prachtig/FDC. € 100,00
(1889). Oudshoorn. Prijspenning Roei- en Zeilvereeniging Hollandia. Door (G. Haas). Vz. zeilboot naar links. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift.
Zilver 34,4 mm., Vgl. Zwierzina 849; KB I-83. Zeer fraai. € 35,00

1889. Amsterdam. Ter herinnering aan het Salvatorfest in de Bierhalle Schützenlis'l. Door W.M. Vz. §11 in parelruit; tekst. Kz. tekst in parelrand.
Koper verzilverd, vierkant 31 x 31 mm. met draagoog. Zwierzina 857. Prachtig. € 22,50 

(1889). Utrecht. Prijspenning Postduivenvereeniging 'De Eendracht'. Vz. gekroond wapenschild van Utrecht. Kz. Inscriptieruimte binnen gestrikte lauwertakken.
Zilver 32˝ mm., vgl. Zwierzina 858; KB I-89. Tikje rand vz. Prachtig. € 35,00
1889. Amsterdam. Prijspenning Schützenlis'l schietconcours. Vz. tussen eikentakken staande geweren, schietroos, rugzak, kruithoorn etc. Kz. tekst (7e prijs waarvan het cijfer 7 is ingekrast).
Brons 39 met draagoog. Zwierzina ―. Zeer fraai. € 15,00
(1890). Amsterdam. Prijspenning 'Vereenigde Scherpschutters'. Vz. wapen van Amsterdam. Kz. inscriptieruimte in cartouche omgeven door eiken- palm- en lauwertakken.
Brons 25 mm. met draagoog. Zwierzina 900. Prachtig. € 15,00

N.B. Alhoewel bij Begeer vervaardigd niet in KB-I te vinden.

1890. Overlijden koning Willem III. Door (G. Haas). Vz. borstbeeld Willem III in admiraalsuniform naar rechts. Kz. vierregelig opschrift omgeven door palmtak, papavers, lauwerkrans en omgekeerde brandende toorts.
Brons 53 mm., Zwierzina 916; KB I-129. Prachtig. € 35,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax, R.W.H. Biemans, H.M. Boetier. "De geďllustreerde Bax [ridderorden - eretekenen - draagtekens
en penningen]. Wageningen 2021.

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penngen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel I = N.V.Koninklijke Utrechtsche Fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J.Begeer 1880 - 30 juni 1919.

LaWe = A.J.Lansen & L.T.Wells jr.; Plantage-, Handels- en Mijngeld van Nederlands Indië. Vriezenveen 2001.

Scholten = C.Scholten; De Munten van Nederlandsche Gebiedsdelen overzee 1601-1648. Amsterdam 1951.

Zwierzina = W.K.F.Zwierzina; Nederlandse historiepenningen 1864-1898. Driedelig. Amsterdam 1902/05.