Historiepenningen 19e eeuw
1891 - 1900

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1891. Schiedam. P. van Dijk van Matenesse 25 jaar burgemeester. Door J.P.M. Menger & W. Schammer. Vz. hoofd van Van Dijk van Matenesse naar links. Kz. vijfregelig opschrift binnen gestrikte eikentakken.
Brons 66,2 mm., variant met 'groot hoofd' en J.P.M.M. op de voorzijde. Vgl. Zwierzina 949. Ruim prachtig. € 140,00

N.B. Behalve burgemeester van Schiedam was Van Dijk van Matenesse ook één van de mede-oprichters van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

1891. Zwolle. Nationale schietwedstrijd Scherpschuttersvereeniging Zwolle. Vz. schietschijf en geweer; tekst (geheel gegraveerd). Kz. inscriptieruimte binnen krans.(2e prijs)
Zilver verguld 32½ mm., met draagoog. Lit.: —. Prachtig. € 40,00

1892. Arnhem. Mr. Alexander Ver Hüell 70 jaar. Door G. Schuppan. Vz. borstbeeld van Ver Huell bijna en face. Kz. familiewapen.
Brons 50 mm., Zwierzina 988. Vlek kz. Ruim prachtig. € 100,00

1892. Winterswijk. Mr. W.A. Roelvink treedt af als lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Vz. gekroond Gelders wapen gehouden door twee leeuwen. Kz. opschrift binnen krans.
Brons 50 mm., Zwierzina 1005; KB I-161. Prachtig. € 70,00
1893. Batavia, tentoonstelling van Nijverheid & Handel. Reclamepenning van De Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken C.J. Begeer. Door (G. Haas vz.). Vz. vliegende faam boven wapen van Batavia. Kz. wapenschild van Nederland & Waldeck-Pyrmont op een gekroonde hermelijnen mantel.
Aluminium 47 mm., Zwierzina 1059; KB I-197. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 185,00
1893. Mr. T.M.C. Asser, jurist. Door L. Jünger. Vz. borstbeeld van Asser naar links. Kz. drieregelig opschrift in bladerkrans.
Brons 66 m., Zwierzina 1072; KB I-202; Van Scheepen 25; Polak 47. In origineel doosje. Bijna FDC. € 100,00

1893. Den Haag, IVe nationale schietwedstrijd Vereeniging van Nederlandsche scherpschutters. Door (G. Haas -kz). Vz. wapenschild rustend op een trofee van vaandels, geweren, hellebaarden etc. Kz. borstbeeld van J.P. Coen iets naar rechts.
Brons 38 mm., met draagoog. Zwierzina 1073; KB I-203. Prachtig/ FDC. € 75,00
(1894). Roosendaal. Prijspenning Gemeente Teekenschool. Vz. gekroond wapenschild van Ro(o)sendaal op cartouche. Kz. inscriptieruimte met tekst tussen gestrikte lauwertakken.
Brons verzilverd 42 mm. met draagoog. Klein testplekje op de rand. Niet vaak voorkomende penning. Prachtig/FDC. € 125,00
   

1895. Amsterdam. Wereldtentoonstelling. Adrespenning uitgedeeld door de Firma Coupier Fils & Drouart, Paris. Vz. en Kz.: tekst.
Messing 36 mm., Zwierzina 1164. Prachtig. € 4,50

1895. Bezoek koningin-regentes Emma & koningin Wilhelmina aan Limburg. Door E. Alard. Vz. fraai uitgevoerd jeugdportret Wilhelmina naar rechts. Kz. gekroond Limburgs wapen tussen lauwertakken.
Brons 42 mm., Zwierzina 1169; KB I-249. Vrijwel FDC. € 85,00
1895. Bezoek koningin-regentes Emma & koningin Wilhelmina aan Limburg. Door E. Alard. Vz. fraai uitgevoerd jeugdportret Wilhelmina naar rechts. Kz. negenregelig opschrift binnen lauwerkrans.
Zilver 42 mm., Zwierzina 1170; KB I-250. Niet in de handel gebracht. Miniem tikje rand kz. Prachtig/FDC. € 875,00
1895. Koningin Wilhelmina bezoekt Overijssel. Vz. gevleugelde Tijd met zeis en zandloper bij gevleugelde Geschiedenis. Kz. negenregelig opschrift.
Zilver 53,4 mm., Zwierzina 1187; KB I-257. Vlekjes, tikjes rand en krasjes. Niet moeders mooiste dus! Bijna zeer fraai en niet vaak voorkomend. € 75,00

1895. Hoorn Nationale schietwedstrijd Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters. Door (W. Achtenhagen -kz-). Vz. versierd Nederlands wapenschild rustend op een trofee van vaandels, hellebaarden, geweren etc. Kz. vrouw en bazuinblazend engeltje in wolken.
Brons 38½ mm., draagoog. Zwierzina 1197; KB I-263. Prachtig. € 20,00
(1895). Hilversum. Prijspenning op initiatief door J.W. Ferwerda, Villa Jeanne. Vz. inscriptieruimte in versierd rechthoekig schild. Kz. Vierregelig opschrift.
Brons 40,7 mm., Zwierzina 1209; KB I-269. Prachtig / FDC. € 45,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1896. Zilveren bruiloft Willem Adolf Maximiliaan Karel, Prins van Wied & Maria Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth, Prinses der Nederlanden. Vz. onder kroon wapenschilden van het echtpaar gehouden door een engel en gekroonde leeuw. Het geheel binnen een hermelijnen mantel. Kz. jubileumdata in cartouche onder gekruist zwaard en spinrok. Rozenkrans rondom.
Brons 47 mm., Zwierzina 1225; KB I-276. Prachtig. € 275,00

N.B. Maria was het vierde kind van Prins Frederik (broer Koning Willem II). Deze penning is niet in de handel gebracht; slechts enkele stuks vervaardigd.

1896. Jhr. Mr. Verheijen 50 jr. lid ridderschap Noord-Brabant.  Door J.P.M. Menger. Vz. borstbeeld van Verheijen naar links. Kz. zevenregelig opschrift binnen gestrikte eikenkrans.
Brons 50 mm. Zwierzina 1241. Spotjes vz. Prachtig. € 100,00

1896. Purmerend. Prijspenning Toneelvereeniging Aurora. Door J.D. Posthumus. Vz. gekroond wapen van Purmerend. Kz. inscriptieruimte tussen lauwertakken.
Zilver 48 mm. met draagoog en lint. Gedeeltelijk gegraveerd. In origineel doosje. Prachtig. € 80,00

1897. Derde eeuwfeest Waalse en Nederlandse Gemeente te Hanau. Vz. borstbeeld van Philipp Ludwig II, Graaf van Hanau-Münzenberg. Kz. gezicht op de kerk.
Brons 61 mm., Zwierzina 1273. Enkele spotjes. Prachtig/FDC. € 125,00
(1897). Jonkheer Mr. J.W.M. Schorer, voomalig CdK van Noord-Holland, benoemd tot vice-president Raad van State. Door Heinrich Jauner. Vz. met jonkheerskroon gedekt wapenschild van Schorer. Kz. centraal wapen van Noord-Holland omgeven door wapens van Amsterdam, Hilversum, Den Helder, Zaandam, Haarlem, Haarlemmermeer, Alkmaar en Hoorn.
Brons 76,3 mm. Zwierzina 1305; TMP 1898, pag. 292. Prachtig / FDC (afgebeeld). € 125,00

--: Als voren. Lichte groene vlekjes voorzijde. Prachtig / FDC. € 75,00

1897. G. Salomonson Hzn. 25 jaar directeur Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal. Door (J.A.A. Gerritsen). Vz. gezicht in vogelvlucht op de stoomweverij en de stoombleekerij. Kz. gekroond Rijkswapen gehouden door twee leeuwen binnen eiken- en lauwerkrans.
Brons 99 mm., Zwierzina 6; Polak 54. Rand met veel schaafsporen (niet zichtbaar op de illustratie), enkele lichte vlekjes, overigens Prachtig. € 375,00

N.B. Zowel Zwierzina als Polak dateren deze penning op 10 oktober 1898, de datum van uitreiking.

Godfried Salomonson (Stad Almelo 12-03-1838 - Arnhem 22-11-1911), zoon van Heiman Salomonson & Keetje Isaakson, was van 1872 tot aan zijn dood directeur van de KSW te Nijverdal. Buiten zijn directeurschap bekleedde Godfried functies bij de Gemeenteraad te Almelo, alsmede wethouder in die stad; lid Provinciale Staten van Overijssel, lid KVK te Almelo, voorzitter Joodse Gemeente, president-commissaris locaalspoorweg Neede-Hellendoorn; lid raad van administratie Spoorwegmij Almelo-Salzbergen en last but not least medeoprichter Internat. Crediet-Handelsvereeniging te Rotterdam.

De Koninklijke Stoomweverij is gevestigd op de grondvesten van de fabrieken  -aangekocht in 1851 door de gebroeders G. & H. Salomonson-  van Thomas Ainsworth, grondlegger en naamgever van de plaats Nijverdal.


Bron: R.A. Burgers / 100 jaar G. en H. Salomonson [kooplieden-entrepreneurs, fabrikanten en directeuren van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal]. Leiden 1954.

1897. Den Haag. Prijspenning 's Gravenhaagsche Gymnastiek & Schermvereeniging "Voorwaarts". Vz. vogel met gespreide vleugels op wereldbol. Kz. inscriptie binnen gestrikte lauwerkrans.
Zilver 50 mm. met draagoog. Geheel gegraveerd (op de lauwerkrans na). Zeer veel kleine krasjes op de voorzijde. Zeer fraai. € 65,00

N.B. De penning ziet er beter uit dan de illustratie doet vermoeden.

1898. Jonkheer Pieter Paulus van Gelre van Vrijberghe van Westerschouwen, wethouder en 50 jaar inwoner van Rijsenburg. Vz. gehelmd familiewapen. Kz. wapen van Rijsenburg (nu Driebergen-Rijsenburg).
Brons 58 mm. Zwierzina 1334. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 140,00

1898. Inhuldiging Wilhelmina. Door Bart van Hove & (W. Achtenhagen). Vz. borstbeeld jonge Wilhelmina met opgestoken haar en diadeem naar links. Kz. Nederlandse maagd geeft Wilhelmina (nu met koningsmantel) de hand, gadegeslagen door een leeuw.
Brons 60 mm., KB I-355; St./Zw.4 (afgebeeld). In originele cassette. Vrijwel FDC. € 125,00

--: Als voren. (los) Prachtig. € 65,00

N.B. Op deze penning, waarvan de stempels te Parijs zijn vervaardigd, staat abusievelijk Bart van Hoven vermeld.

--: Als voren. Mat zilver (de reflecties zijn van de lampen) 60 mm. In origineel doosje. Prachtig/FDC. € 175,00
1898. Amsterdam. Volkswedstrijden n.a.v. de inhuldiging Wilhelmina. Door (L.F. Edema van der Tuuk -vz-). Vz. borstbeeld jonge Wilhelmina naar links. Kz. vijfregelig opschrift omgeven door palmtak.
Zilver verguld 42 mm. met draagoog, St./Zw.7 [oplage 14 ex.]. Patina. Prachtig. € 125,00  

N.B. Vervaardigd bij J.A.A. Gerritsen, Amsterdam.
1898. Draagpenninkje inhuldiging Wilhelmina. Vz. borstbeeld Wilhelmina naar rechts. Kz. twee zwevende engeltjes houden versierd wapenschild van Nederland vast.
Brons 29 mm. met draagoog. St./Zw. 94. Bijna FDC. € 25,00

N.B. Vervaardigd bij Wilh. Mayer & Frz. Wilhelm, Stuttgart.
1898. Inhuldiging Wilhelmina. Vz. aanziend borstbeeld Wilhelmina. Kz. zesregelig opschrift naast bloeiende oranjetak.
Brons 44,8 mm., St./Zw. 110. Prachtig. € 50,00

N.B. Een uitgave van Spink & Son, London.

1899. Schiedam. Tentoonstelling van toestellen voor gebruik van gas, water en acetyleen. Vz. gekroond gemeentewapen. Kz. inscriptieruimte binnen laurierkrans.
Zilver 41 mm., Zwierzina 55; KB I-400. Fraai patina. Prachtig/FDC. € 85,00
1899. Utrecht, promotie F.A.C. Graaf van Lynden van Sandenburg tot doctor in de staatswetenschappen. Vz. gehelmd familiewapen gehouden door twee windhonden. Kz. achtregelig opschrift.
Brons 40,8 mm., Zwierzina 57; KB I-401; Hofstee 98. Prachtig. € 35,00
1900. Victor de Stuers 25 jaar refendaris kunsten- en wetenschappen. Door L. Jünger (vz.) & (W. Achtenhagen). Vz. borstbeeld van De Stuers met bontmantel naar links. Kz. gehelmd wapenschild gehouden door twee hazewindhonden.
Brons 66 mm., Zwierzina 101; KB I-424; Matzen 36a. Prachtig. € 55,00
(1900). Strooipenninkje bezoek Paul Krüger aan Amsterdam. Vz. borstbeeld Krüger en face. Kz. wapen republiek Zuid-Afrika.
Brons 28,6 mm. + draagoog, Zwierzina 125. Lichte vlekjes. Prachtig. € 25,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

KB = Koninklijke Begeer:
Deel I = N.V.Koninklijke Utrechtsche Fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J.Begeer 1880 - 30 juni 1919.
Deel IV = Koninklijke Nederlandsche Fabriek van gouden- en zilveren werken J.K.van Kempen en Zonen 1863 - 1919.

LaWe = A.J.Lansen & L.T.Wells jr.; Plantage-, Handels- en Mijngeld van Nederlands Indië. Vriezenveen 2001.

Polak = A.Polak; Joodse penningen in de Nederlanden. Amsterdam 1958.

Scheepen = E.van Scheepen; Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van Amsterdam. Bussum/Amsterdam 1992.

Scholten = C.Scholten; De Munten van Nederlandsche Gebiedsdelen overzee 1601-1648. Amsterdam 1951.

St/Zw. = J.W.Stephanik & W.K.F.Zwierzina; Beschrijving van de Gedenk-, Strooi-, Prijs- en Draagpenningen, Gedenk-
en Penningplaten, Draagteekens enz. vervaardigd naar aanleiding van de inhuldiging van H.M.Wilhelmina. Amsterdam 1899.

Zwierzina = W.K.F.Zwierzina; Nederlandse historiepenningen 1864-1898. Driedelig. Amsterdam 1902/05.
Zwierzina = W.K.F.Zwierzina; Penningkundige Geschiedenis September 1898 - 1908. Amsterdam 1914.