Historiepenningen 19e eeuw
1891 - 1900

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1891. Schiedam. P. van Dijk van Matenesse 25 jaar burgemeester. Door J.P.M. Menger & W. Schammer. Vz. hoofd van Van Dijk van Matenesse naar links. Kz. vijfregelig opschrift binnen gestrikte eikentakken.
Brons 66,2 mm., variant met 'groot hoofd' en J.P.M.M. op de voorzijde. Vgl. Zwierzina 949. Ruim prachtig. € 140,00

N.B. Behalve burgemeester van Schiedam was Van Dijk van Matenesse ook één van de mede-oprichters van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

1891. Zwolle. Nationale schietwedstrijd Scherpschuttersvereeniging Zwolle. Vz. schietschijf en geweer; tekst (geheel gegraveerd). Kz. inscriptieruimte binnen krans.(2e prijs)
Zilver verguld 32½ mm., met draagoog. Lit.: —. Prachtig. € 40,00

1892. Arnhem. Mr. Alexander Ver Hüell 70 jaar. Door G. Schuppan. Vz. borstbeeld van Ver Huell bijna en face. Kz. familiewapen.
Brons 50 mm., Zwierzina 988. Vlek kz. Ruim prachtig. € 100,00

1892. Winterswijk. Mr. W.A. Roelvink treedt af als lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Vz. gekroond Gelders wapen gehouden door twee leeuwen. Kz. opschrift binnen krans.
Brons 50 mm., Zwierzina 1005; KB I-161. Prachtig. € 70,00
1893. Batavia, tentoonstelling van Nijverheid & Handel. Reclamepenning van De Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken C.J. Begeer. Door (G. Haas vz.). Vz. vliegende faam boven wapen van Batavia. Kz. wapenschild van Nederland & Waldeck-Pyrmont op een gekroonde hermelijnen mantel.
Aluminium 47 mm., Zwierzina 1059; KB I-197. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 185,00
1893. Mr. T.M.C. Asser, jurist. Door L. Jünger. Vz. borstbeeld van Asser naar links. Kz. drieregelig opschrift in bladerkrans.
Brons 66 m., Zwierzina 1072; KB I-202; Van Scheepen 25; Polak 47. In origineel doosje. Bijna FDC. € 100,00
(1894). Roosendaal. Prijspenning Gemeente Teekenschool. Vz. gekroond wapenschild van Ro(o)sendaal op cartouche. Kz. inscriptieruimte met tekst tussen gestrikte lauwertakken.
Brons verzilverd 42 mm. met draagoog. Klein testplekje op de rand. Niet vaak voorkomende penning. Prachtig/FDC. € 125,00

1895. Bezoek koningin-regentes Emma & koningin Wilhelmina aan Limburg. Door E. Alard. Vz. fraai uitgevoerd jeugdportret Wilhelmina naar rechts. Kz. gekroond Limburgs wapen tussen lauwertakken.
Brons 42 mm., Zwierzina 1169; KB I-249. Vrijwel FDC. € 85,00
1895. Bezoek koningin-regentes Emma & koningin Wilhelmina aan Limburg. Door E. Alard. Vz. fraai uitgevoerd jeugdportret Wilhelmina naar rechts. Kz. negenregelig opschrift binnen lauwerkrans.
Zilver 42 mm., Zwierzina 1170; KB I-250. Niet in de handel gebracht. Miniem tikje rand kz. Prachtig/FDC. € 875,00
1895. Koningin Wilhelmina bezoekt Overijssel. Vz. gevleugelde Tijd met zeis en zandloper bij gevleugelde Geschiedenis. Kz. negenregelig opschrift.
Zilver 53,4 mm., Zwierzina 1187; KB I-257. Vlekjes, tikjes rand en krasjes. Niet moeders mooiste dus! Bijna zeer fraai en niet vaak voorkomend. € 75,00
1895. Utrecht. Prijspenning Nederlandsch Sportterrein. Door (J.F.H. Bouchette). Vz. 17 sportattributen. Kz. inscriptieruimte binnen lauwerkrans.
Brons 28,9 mm., Zwierzina 1208. Prachtig.  € 15,00
(1895). Hilversum. Prijspenning op initiatief door J.W. Ferwerda, Villa Jeanne. Vz. inscriptieruimte in versierd rechthoekig schild. Kz. Vierregelig opschrift.
Brons 40,7 mm., Zwierzina 1209; KB I-269. Prachtig / FDC. € 45,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1896. Utrecht, 52e lustrum universiteit; Ridderhofspel Maximiliaan II, koning van Bohemen. Vz. gekroond wapenschild van Maximiliaan. Kz. zwevende Mercurius, met zijn staf, boven Utrecht.
Brons 40,7 mm., Zwierzina 1221, KB I-273; Hofstee 16. Prachtig. € 20,00

1896. Zilveren bruiloft Willem Adolf Maximiliaan Karel, Prins van Wied & Maria Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth, Prinses der Nederlanden. Vz. onder kroon wapenschilden van het echtpaar gehouden door een engel en gekroonde leeuw. Het geheel binnen een hermelijnen mantel. Kz. jubileumdata in cartouche onder gekruist zwaard en spinrok. Rozenkrans rondom.
Brons 47 mm., Zwierzina 1225; KB I-276. Prachtig. € 275,00

N.B. Maria was het vierde kind van Prins Frederik (broer Koning Willem II). Deze penning is niet in de handel gebracht; slechts enkele stuks vervaardigd.

1896. Jhr. Mr. Verheijen 50 jr. lid ridderschap Noord-Brabant.  Door J.P.M. Menger. Vz. borstbeeld van Verheijen naar links. Kz. zevenregelig opschrift binnen gestrikte eikenkrans.
Brons 50 mm. Zwierzina 1241. Spotjes vz. Prachtig. € 100,00

1896. Purmerend. Prijspenning Toneelvereeniging Aurora. Door J.D. Posthumus. Vz. gekroond wapen van Purmerend. Kz. inscriptieruimte tussen lauwertakken.
Zilver 48 mm. met draagoog en lint. Gedeeltelijk gegraveerd. In origineel doosje. Prachtig. € 80,00

1897. Derde eeuwfeest Waalse en Nederlandse Gemeente te Hanau. Vz. borstbeeld van Philipp Ludwig II, Graaf van Hanau-Münzenberg. Kz. gezicht op de kerk.
Brons 61 mm., Zwierzina 1273. Enkele spotjes. Prachtig/FDC. € 125,00
(1897). Jonkheer Mr. J.W.M. Schorer, voomalig CdK van Noord-Holland, benoemd tot vice-president Raad van State. Door Heinrich Jauner. Vz. met jonkheerskroon gedekt wapenschild van Schorer. Kz. centraal wapen van Noord-Holland omgeven door wapens van Amsterdam, Hilversum, Den Helder, Zaandam, Haarlem, Haarlemmermeer, Alkmaar en Hoorn.
Brons 76,3 mm. Zwierzina 1305; TMP 1898, pag. 292. Prachtig / FDC (afgebeeld). € verkocht

--: Als voren. Lichte groene vlekjes voorzijde. Prachtig / FDC. € 75,00

(1897). Prijspenning Geldersche Pluimveeclub. Vz. gekroond Gelders wapen tussen gestrikte eiken- en lauwerkrans. Kz. inscriptieruimte tussen gestrikte lauwertakken. Brons 40 mm., Zwierzina 1321; KB I-321. Prachtig. € 25,00

1897. Den Haag. Prijspenning 's Gravenhaagsche Gymnastiek & Schermvereeniging "Voorwaarts". Vz. vogel met gespreide vleugels op wereldbol. Kz. inscriptie binnen gestrikte lauwerkrans.
Zilver [35,79 gram] 50 mm. met draagoog. Geheel gegraveerd (op de lauwerkrans na). Zeer veel kleine krasjes op de voorzijde. Zeer fraai. € 30,00

NB Vrij lastig hier een fatsoenlijke illustratie van te maken.

1898. Jonkheer Pieter Paulus van Gelre van Vrijberghe van Westerschouwen, wethouder en 50 jaar inwoner van Rijsenburg. Vz. gehelmd familiewapen. Kz. wapen van Rijsenburg (nu Driebergen-Rijsenburg).
Brons 58 mm. Zwierzina 1334. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 140,00

1898. Inhuldiging Wilhelmina. Door Bart van Hove & (W. Achtenhagen). Vz. borstbeeld jonge Wilhelmina met opgestoken haar en diadeem naar links. Kz. Nederlandse maagd geeft Wilhelmina (nu met koningsmantel) de hand, gadegeslagen door een leeuw.
Brons 60 mm., KB I-355; St./Zw.4 (afgebeeld). In originele cassette. Vrijwel FDC. € verkocht

--: Als voren. (los) Prachtig. € 65,00

N.B. Op deze penning, waarvan de stempels te Parijs zijn vervaardigd, staat abusievelijk Bart van Hoven vermeld.

1898. Amsterdam. Volkswedstrijden n.a.v. de inhuldiging Wilhelmina. Door (L.F. Edema van der Tuuk -vz-). Vz. borstbeeld jonge Wilhelmina naar links. Kz. vijfregelig opschrift omgeven door palmtak.
Zilver verguld 42 mm. met draagoog, St./Zw.7 [oplage 14 ex.]. Patina. Prachtig. € 125,00  

N.B. Vervaardigd bij J.A.A. Gerritsen, Amsterdam.
1898. Amsterdam. Inhuldiging Wilhelmina. Door H. Gruber (London). Vz. buste jonge Wilhelmina naar links. Kz. op- en omschrift.
Brons verguld 38,2 mm., vgl. St./Zw.58. Prachtig. € 40,00

N.B. Deze diameter wordt niet vermeld in Stephanik/Zwierzina. Achter de medailleursnaam staat R.W.A. = Rikkers Warmoesstraat Amsterdam.
1898. Draagpenninkje inhuldiging Wilhelmina. Vz. borstbeeld Wilhelmina naar rechts. Kz. twee zwevende engeltjes houden versierd wapenschild van Nederland vast.
Brons 29 mm. met draagoog. St./Zw. 94. Bijna FDC. € 25,00

N.B. Vervaardigd bij Wilh. Mayer & Frz. Wilhelm, Stuttgart.
1898. Inhuldiging Wilhelmina. Vz. aanziend borstbeeld Wilhelmina. Kz. zesregelig opschrift naast bloeiende oranjetak.
Brons 44,8 mm., St./Zw. 110. Prachtig. € 50,00

N.B. Een uitgave van Spink & Son, London.

1899. Schiedam. Tentoonstelling van toestellen voor gebruik van gas, water en acetyleen. Vz. gekroond gemeentewapen. Kz. inscriptieruimte binnen laurierkrans.
Zilver 41 mm., Zwierzina 55; KB I-400. Fraai patina. Prachtig/FDC. € 85,00
1900. Victor de Stuers 25 jaar refendaris kunsten- en wetenschappen. Door L. Jünger (vz.) & (W. Achtenhagen). Vz. borstbeeld van De Stuers met bontmantel naar links. Kz. gehelmd wapenschild gehouden door twee hazewindhonden.
Brons 66 mm., Zwierzina 101; KB I-424; Matzen 36a. Prachtig. € 55,00
(1900). Strooipenninkje bezoek Paul Krüger aan Amsterdam. Vz. borstbeeld Krüger en face. Kz. wapen republiek Zuid-Afrika.
Brons 28,6 mm. + draagoog, Zwierzina 125. Lichte vlekjes. Prachtig. € 25,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax, R.W.H. Biemans, H.M. Boetier. "De geïllustreerde Bax [ridderorden - eretekenen - draagtekens
en penningen]. Wageningen 2021.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel I = N.V.Koninklijke Utrechtsche Fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J.Begeer 1880 - 30 juni 1919.
Deel IV = Koninklijke Nederlandsche Fabriek van gouden- en zilveren werken J.K.van Kempen en Zonen 1863 - 1919.

LaWe = A.J.Lansen & L.T.Wells jr.; Plantage-, Handels- en Mijngeld van Nederlands Indië. Vriezenveen 2001.

Polak = A.Polak; Joodse penningen in de Nederlanden. Amsterdam 1958.

Scheepen = E.van Scheepen; Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van Amsterdam. Bussum/Amsterdam 1992.

Scholten = C.Scholten; De Munten van Nederlandsche Gebiedsdelen overzee 1601-1648. Amsterdam 1951.

St/Zw. = J.W.Stephanik & W.K.F.Zwierzina; Beschrijving van de Gedenk-, Strooi-, Prijs- en Draagpenningen, Gedenk-
en Penningplaten, Draagteekens enz. vervaardigd naar aanleiding van de inhuldiging van H.M.Wilhelmina. Amsterdam 1899.

Zwierzina = W.K.F.Zwierzina; Nederlandse historiepenningen 1864-1898. Driedelig. Amsterdam 1902/05.
Zwierzina = W.K.F.Zwierzina; Penningkundige Geschiedenis September 1898 - 1908. Amsterdam 1914.