Historiepenningen 20e eeuw
1911 - 1920

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1913. Zwolle. 50 Jaar Sophia kinderziekenhuis. Vz. staande zuster bij twee zieke kinderen. Kz. negenregelig opschrift.
Brons 35 mm., KB IV-151. Prachtig. € 25,00
1914. Leiden. Antoine Franchimont 40 jaar hoogleraar organische scheikunde. Door Toon Dupuis. Vz. borstbeeld van Franchimont naar links. Kz. achtregelig opschrift.
Brons 41 mm., KB I-1104; Hofstee 33. In origineel doosje. Prachtig. € 65,00

1914. Algemeen steuncomité. Door (J.C. Wienecke). Vz. Nederlandse leeuw met geheven zwaard en pijlenbundel in Hollandse tuin. Kz. palmtak boven vuurslag tussen oranjetakken.
Brons 65 mm., KB I-1108; CJCW 126. (afgebeeld). Prachtig.  € verkocht / sold

--: Als voren. Zilver 29 mm. KB I-1109. Prachtig.  € 15,00

--: Als voren. Messing 29 mm. KB I-1109. Prachtig.  € 3,00

1914. Amsterdam. Algemeen Steuncomité. Door M. Vreugde. Vz. symbolische voorstelling oorlog. Kz. vierregelig opschrift tussen vijf medaillons.
Zilver 41 mm. [29,29 gram], KB I-1113. Prachtig.  € 40,00
1915. Amsterdam, gecombineerde hondententoonstelling. Door (J.A. Dal & J.J. van Goor). Vz. gezicht op het IJ met restaurant Zomerdijk-Bussink. Kz. stadswapen Amsterdam met rondom zes hondenkoppen en wapens van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Hoorn, Nijmegen, Bussum, Tilburg, Ermelo, Hilversum en Utrecht.
Brons 41 mm., KB I-1149; Matzen 103. Prachtig. € 40,00
1915. Amsterdam. Congres voor watersport. Vz. gekroond stadswapen tussen twee dolfijnen. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte lauwer- en eikentak.
Zilver 23,7 mm. met draagoog, KB I-1163. Prachtig. € 40,00
1915. Amsterdam, 25 jaar Amsterdamsch A Capellakoor. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld Jan Pietersz. Sweelinck iets naar rechts. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift. Op naam van: MEJ. A. BROMS.
Zilver ovaal 26 x 22,7 mm. met draagoog. KB I-1163A. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 125,00
Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.
1916. Rotterdam. Nijverheidstentoonstelling in gebouw De Vereeniging. Vz. zittende vrouw met lauwerkrans, tandrad en aambeeld omgeven door klimop. Op de achtergrond fabrieken aan water. Kz. op-en omschrift.
Brons 41 mm., KB I-1210. Spotje vz. Prachtig. € 40,00
1917. Den Haag. Ter ere van George Frederik Lucardie. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld naar links. Kz. gebouw voor Kunsten & Wetenschappen.
Brons 60 mm., KB I-1245. Lichte verkleuring voorzijde. Prachtig. € 60,00

 

 

1917. Hilversum. Opening Gemeenlandshuis Vereeniging Stad en Lande Gooiland. Door (J.J. van Goor). Vz. het Gemeenlandshuis. Kz. dubbelkoppige adelaar.
Brons 50 mm., KB I-1255. Prachtig (afgebeeld). verkocht / sold

--: Als voren. Lichte vlekjes voorzijde. Prachtig. € 40,00
   
1918. Samenvoeging Alphen, Aarlanderveen & Oudshoorn tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Door (J.J. van Goor). Vz. plattegrond drie gefuseerde gemeenten. Kz. dertienregelig opschrift.
Brons 59 mm., KB I-1288. Prachtig. € 40,00
1918. Den Haag, 25 jaar Oranje-Nassau Hypotheekbank. Vz. gekroond wapenschild Oranje-Nassau. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte takken.
Zilver 40,4 mm. Prachtig/FDC. € 50,00
1919. Derde eeuwfeest Remonstrantsche Broederschap. Door J.J. van Goor. Vz. de portretten van J. Uytenbogaert, J. Arminius & S. Episcopius met manuscript en bijbel. Kz. negenregelig opschrift tussen gestrikte palmtakken.
Brons 60 mm., KB I-1340. Prachtig. € 70,00

(1919). Utrecht. Vertrek Dr. Johan Wagenaar, Domorganist en directeur muziekschool, naar Den Haag. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld van Wagenaar naar rechts. Kz. tekst.
Brons gegoten 97˝ mm., KB II-23. Prachtig. € 140,00

N.B. Ook in 1932 wordt Johan Wagenaar [1885-1972] geëerd met een penning van de VPK, ditmaal door Grada Rueb.

1919. Haarlem. Ter ere van Mgr. J.J. Graaf, stichter van het 50-jarig bisschoppelijk museum. Door L. Brom. Vz. borstbeeld van Graaf naar links met wapenschild gedekt door een kardinaalshoed. Kz. vijftienregelige Latijnse tekst.
Brons gegoten 88 mm. Prachtig. € 200,00

N.B. Vervaardigd in het atelier van de gebroeders Brom, Utrecht.

1920. Zaandam. Prijspenning 'Zaansche Feestweek'. Door (D. Scholtus -vz-). Vz. wapen van Zaandam gehouden door een leeuw met geheven zwaard. Kz. gevleugelde vrouw met allerlei muziekinstrumenten + inscriptieruimte.
Zilver 50 mm. met draagoog. Vgl. KB II-66. Prachtig. € 45,00
1920. Rotterdam. Inwijding nieuw stadhuis. Door (J.J. van Goor & J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht op het stadhuis. Kz. gezicht op de binnenplaats.
Brons, rechthoekig 80 x 60 mm., KB II-69. Prachtig. € 100,00

1920. Amsterdam. 25 Jaar Nederlandsch-Duitsche Stichting. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht op het gebouw van de stichting aan de Da Costastraat. Kz. blanco.
Brons gegoten 63 x 119,5 mm., KB II-79. Zeer fraai. € 70,00
(1920). Prijspenning Koninklijke Nederlandsch Gymnastiekverbond. Vz. gekroonde leeuw naar links met geheven zwaard en pijlenbundel. Kz. inscriptieruimte binnen eiken- en lauwerkrans.
Zilver 22 mm. met draagoog. KB II-105. Prachtig. € 15,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax; Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en penningen betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën 1813-1940. Herdruk 1973 uit JMP.

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

JP = Jintes, J.F. & J.T. Pol-Tyszkiewicz; Chris van der Hoef 1875 - 1933. Leiden 1994.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel I = N.V.Koninklijke Utrechtsche Fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J.Begeer 1880 - 30 juni 1919.
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel IV = Koninklijke Nederlandsche Fabriek van gouden- en zilveren werken J.K.van Kempen en Zonen 1863 - 1919.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 1987.

Landi = G.Landi; Medailles van de Verzekering: Benelux. Barcelona 1997.