Historiepenningen 20e eeuw
1921 - 1930

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1921. Utrecht. Eeuwfeest Veeartsenijkundig onderwijs. Door J.J. van Goor. Vz. portret van Alexander Numan. Kz. gebouw van de veeartsenijschool.
Zilver 50 mm., KB II-173; Hofstee 77. Flauw deukje rand kz. Vrijwel prachtig. € 125,00

1921. Rotterdam. Zestig jaar christelijke vereeniging voor jongemannen 'Obadja'. Door E. Telcs. Vz. staande man met verticaal zwaard. Kz. tienregelig opschrift.
Brons 33 mm., KB II-174. Zeer fraai. € 35,00

1922. Krimpen aan de Lek. Deelnemerspenninkje schietwedstrijd. Vz. schutter met jagershoed mikt met een geweer. Kz. wapen van Krimpen aan de lek boven jaartal in bladerkrans.
Brons 25,5 mm. KB II-260. Prachtig. € 45,00
1923. 25-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Door J.J. van Goor. Vz. oranjeboom tussen wapenschilden en jaartallen in Hollandse tuin. Kz. pijlenbundel met elf provinciewapens.
Brons gegoten 88 mm., KB II-329. Prachtig. € 50,00
1923. 25-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Door Herman Moerkoerk & (J.J. van Goor). Vz. vaandeldrager schuttersgilde. Kz. provinciewapen gedekt door een hertogshoed. Vaag Brabants landschap.
Brons gegoten 80,5 mm., KB II-347. Prachtig. € 65,00

1923. Amsterdam. 25 Jaar kynologenclub 'Amsterdam' + tentoonstelling. Vz. drie hondenkoppen: een poedel, duitse dog en keeshond. Kz. op- en omschrift.
Brons verguld 50 mm. Prachtig. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij de firma Oertel, Berlijn.

(1924). Prijspenning Avicultura. Door (E. Hüttl). Vz. staande haan naar links. Op de achtergrond duif op boomtak. Kz. inscriptieruimte. Gegraveerd: 'Gouden Show 1936".
Brons verzilverd 41,3 mm., KB II-475. Prachtig. € 10,00
(ca. 1925). Den Helder, erepenning Heldersche Courant. Door E. Hüttl. Vz. naar links gaande leeuw met twee inkttampons tussen wapens van Den Helder en Noord-Holland. Kz. inscriptieruimte boven bladertakken en CdBJ.
Brons 50 mm. Prachtig. € 30,00

N.B. CdBJ = Uitgeverij C. de Boer jr.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1926. 250e Sterfdag Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Door (J.J. van Goor). Vz. aanziend borstbeeld van De Ruyter. Kz. zevenregelig opschrift tussen twee zeilschepen.
Brons 60 mm., KB III-46. Prachtig. € 50,00
1926. Leiden. Tentoonstelling Jan Steen in de Lakenhal. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld van de schilder. Kz. achtregelig opschrift.
Brons 41 mm., KB III-73. Prachtig. € 30,00
1926. Den Haag, 50 jaar Koninklijke Militaire Kapel der Grenadiers en Jagers. Door (C. van Wijk) naar ontwerp van W.K. Poulus. Vz. borstbeeld Frans Dunkler in militair uniform. Kz. namen en jaartallen kapelmeesters rondom Haags gemeentewapen.
Brons 59,7 mm., JMP 1932, pag. 85, nr. 118. Lichte vlekjes voor- en keerzijde. Prachtig. € 90,00

1926. Den Haag. Welkomstpenning Amerikaanse gasten. Vz. haags stadswapen tussen eikenbladeren. Omschrift: BURGEMEESTER ­ 'S GRAVENHAGE. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift (oningevuld).
Brons 50,5 mm. Prachtig. € 22,50

1926. Edam. Steunpenning t.b.v. de watersnood. Door J. Bosma & L. Raemaekers. Vz. gezicht op de overstroming. Op de achtergrond de contouren van Edam. Kz. opschrift boven ondergaande zon.
Tin 71.5 x 64 mm. met gebogen bovenzijde. Zeer fraai/prachtig. € 45,00

(1927). Haarlem. Presse-papier 150 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Door (C.J.A. Begeer). Vz. oprichtingsjaar tussen twee gedeeltelijk zichtbare tandraderen. Kz. glad.
Brons achthoekig 71 x 71 mm., vgl. KB III-151. Prachtig. € 75,00
1928. Titus de Meester, 50 jaar fabrikant (v. Kon. Leerdam glasfabr.). Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld van De Meester naar rechts. Kz. plaatsen met jaartallen.
Brons 60 mm., KB III-215. Gevlekt vz + kz. Zeer fraai. € 22,50
(1928). 300-jarige herdenking verovering van de zilvervloot door Piet Heyn. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld Piet naar rechts. Kz. tussen vier zeilschepen een vierkant met achtregelig Latijns opschrift.
Brons 60 mm., KB III-218. Niet vaak voorkomend. Prachtig/FDC. € 150,00
(1928). Rotterdam. Erepenning brouwerij d'Oranjeboom. Door (A. Buttler). Vz. im medaillon het beeldmerk der brouwerij omgeven door gestileerde ornamenten. Kz. blanco (inscriptieruimte).
Zilver, rechthoekig 60 x 60 mm., met draagoog. KB III-282. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 175,00
(± 1928). Rotterdam. Prijspenning Kynologen Club Rotterdam. Vz. zes rashonden op vier niveaus (sint-bernard, windhond, jachthond, Duitse dog en langhaar herder, liggende boxer. Kz. inscriptieruimte onder clubnaam. In afsnede gekroond Rotterdams stadswapen.
Zilver 51 mm., vgl. Matzen 209. Randbeschadigingen. Zeer fraai. € 65,00

1929. Joost van den Vondel 1679-1929. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld van Van den Vondel naar rechts. Kz. blanco.
Brons 60 x 45 mm., KB III-296. Vlekje vz. Zeer fraai. € 30,00

--: Als voren. Miniem spotje vz. Prachtig. € 45,00

--: Als voren. Brons verzilverd (afgebeeld). Prachtig. € 50,00

(1929). Joost van den Vondel. Vz. borstbeeld van Joost iets naar rechts. Kz. blanco (incuus voorzijde).
Brons gegoten ovaal 56 x 46 mm. Vrijwel prachtig. € 85,00

N.B. Het jaartal is arbitrair en gekozen n.a.v. de herdenking van zijn sterfdag.

1930. Koningin-Regentes Emma. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld Emma naar rechts. Kz. gekroond wapenschild.
Brons verzilverd 60 mm., KB III-423. Testkrasje in rand. Prachtig. € 30,00

-- Alsvoren. Brons 60 mm., KB III-423. Prachtig. € 30,00

(±1930). Amsterdam. Prijspenning kynologenclub 'Amsterdam'. Vz. in bos lopende speurhond naar links. Kz. inscriptieruimte + stadswapen.
Brons verguld, enigszins ovaal 36,5 x 33 mm. Prachtig/FDC. € 10,00

1930. Enschede. 'Zevenmijls' tentoonstelling van landbouw, nijverheid, electriciteit enz. Door (J.G. Holtzhey). Vz.  tekst en logo binnen eikenkrans. Kz. staande Nederlandse maagd met lauwerkrans leunend op Nederlands wapenschild.
Brons 63 mm. Prachtig. € 65,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt gebruikmakend van de (oude) stempels van de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel, Haarlem.

(± 1930). Hilversum. Prijspenning N.V. Polak & Schwarz's Essencefabrieken. Vz. zittende vrouw met hoorn des overvloeds, tandrad en mercuriusstaf. Kz. inscriptieruimte binnen krans van eikenbladeren. Op naam van H. Sjoerds, 25 jarig dienstverband.
Zilver 50 mm., Polak —. Prachtig. € 200,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Hofstee = N.F.Hofstee; Academia Lugduno Batava in Nummis 1575 - 1980. Leiden 1980.

HS = Handzame Sculptuur - de geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst. L.Tilanus, Amsterdam 2000.

JP = Jintes, J.F. & J.T. Pol-Tyszkiewicz; Chris van der Hoef 1875 - 1933. Leiden 1994.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel III = N.V.Ateliers voor Edelsmeedkunst en penningkunst voorheen "Koninklijke Begeer" 1925 - 1935.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 2008.