Historiepenningen 20e eeuw
1921 - 1930

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1921. Utrecht. Eeuwfeest Veeartsenijkundig onderwijs. Door J.J. van Goor. Vz. portret van Alexander Numan. Kz. gebouw van de veeartsenijschool.
Zilver 50 mm., KB II-173; Hofstee 77. Flauw deukje rand kz. Vrijwel prachtig. € 125,00

1921. Rotterdam. Zestig jaar christelijke vereeniging voor jongemannen 'Obadja'. Door E. Telcs. Vz. staande man met verticaal zwaard. Kz. tienregelig opschrift.
Brons 33 mm., KB II-174. Zeer fraai. € 35,00

1922. Krimpen aan de Lek. Deelnemerspenninkje schietwedstrijd. Vz. schutter met jagershoed mikt met een geweer. Kz. wapen van Krimpen aan de lek boven jaartal in bladerkrans.
Brons 25,5 mm. KB II-260. Prachtig. € 45,001923. 25-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina & 75 jaar Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging. Door J.C. Wienecke. Vz. oranjeboom in medaillon omgeven door vier gekroonde ankers. Zevenregelig opschrift in afsnede.  Kz. glad.
Brons rechthoekig 79 x 59 mm., KB II-339. Prachtig. € 40,00

1923. Amsterdam. 25 Jaar kynologenclub 'Amsterdam' + tentoonstelling. Vz. drie hondenkoppen: een poedel, duitse dog en keeshond. Kz. op- en omschrift.
Brons verguld 50 mm. Prachtig. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij de firma Oertel, Berlijn.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1926. Den Haag, 50 jaar Koninklijke Militaire Kapel der Grenadiers en Jagers. Door (C. van Wijk) naar ontwerp van W.K. Poulus. Vz. borstbeeld Frans Dunkler in militair uniform. Kz. namen en jaartallen kapelmeesters rondom Haags gemeentewapen.
Brons 59,7 mm., JMP 1932, pag. 85, nr. 118. Lichte vlekjes voor- en keerzijde. Prachtig. € 90,00

1926. Den Haag. Welkomstpenning Amerikaanse gasten. Vz. haags stadswapen tussen eikenbladeren. Omschrift: BURGEMEESTER ­ 'S GRAVENHAGE. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift (oningevuld).
Brons 50,5 mm. Prachtig. € 22,50

1926. Edam. Steunpenning t.b.v. de watersnood. Door J. Bosma & L. Raemaekers. Vz. gezicht op de overstroming. Op de achtergrond de contouren van Edam. Kz. opschrift boven ondergaande zon.
Tin 71.5 x 64 mm. met gebogen bovenzijde. Zeer fraai/prachtig. € 45,00

(1927). Haarlem. Presse-papier 150 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Door (C.J.A. Begeer). Vz. oprichtingsjaar tussen twee gedeeltelijk zichtbare tandraderen. Kz. glad.
Brons achthoekig 71 x 71 mm., vgl. KB III-151. Prachtig. € 75,00
1928. Titus de Meester, 50 jaar fabrikant (v. Kon. Leerdam glasfabr.). Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld van De Meester naar rechts. Kz. plaatsen met jaartallen.
Brons 60 mm., KB III-215. Gevlekt vz + kz. Zeer fraai. € 22,50
(1928). 300-jarige herdenking verovering van de zilvervloot door Piet Heyn. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld Piet naar rechts. Kz. tussen vier zeilschepen een vierkant met achtregelig Latijns opschrift.
Brons 60 mm., KB III-218. Niet vaak voorkomend. Prachtig/FDC. € 150,00
(1928). Amsterdam. Erepenning Concertgebouw. Door (Louis Zijl). Vz. zittende herder speelt fluit; schapen en heuvels op de achtergrond. Kz. inscriptieruimte onder drieregelig opschrift. Op naam van: K.PH. BERNET KEMPERS, 3 APRIL 1968
Zilver gegoten 86 mm. [182 gram], KB III-259. Zeldzaam. Prachtig. € 350,00

N.B. Karel Philippus Bernet Kempers kreeg deze penning uitgereikt n.a.v. zijn emeritaat als buitengewoon hoogleraar in de muziekgeschiedenis. Eιn van zijn grootste wapenfeiten was de publicatie in 21 delen van de complete werken van Clemens non Papa, 16e eeuws componist.
(1928). Rotterdam. Erepenning brouwerij d'Oranjeboom. Door (A. Buttler). Vz. im medaillon het beeldmerk der brouwerij omgeven door gestileerde ornamenten. Kz. blanco (inscriptieruimte).
Zilver, rechthoekig 60 x 60 mm., met draagoog. KB III-282. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 175,00
(± 1928). Rotterdam. Prijspenning Kynologen Club Rotterdam. Vz. zes rashonden op vier niveaus (sint-bernard, windhond, jachthond, Duitse dog en langhaar herder, liggende boxer. Kz. inscriptieruimte onder clubnaam. In afsnede gekroond Rotterdams stadswapen.
Zilver 51 mm., vgl. Matzen 209. Randbeschadigingen. Zeer fraai. € 65,00

1929. Joost van den Vondel 1679-1929. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld van Van den Vondel naar rechts. Kz. blanco.
Brons 60 x 45 mm., KB III-296. Vlekje vz. Zeer fraai. € 30,00

--: Als voren. Miniem spotje vz. Prachtig. € 45,00

--: Als voren. Brons verzilverd (afgebeeld). Prachtig. € 50,00

   
1929. Emma 50 jaar in Nederland. Door G.J.W. Rueb. Vz. borstbeeld Emma naar links. Kz. koningskroon omgeven door mirtenkrans, margriet, aster en edelweiss.
Brons 61 mm.. Prachtig. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

(1929). Joost van den Vondel. Vz. borstbeeld van Joost iets naar rechts. Kz. blanco (incuus voorzijde).
Brons gegoten ovaal 56 x 46 mm. Vrijwel prachtig. € 85,00

N.B. Het jaartal is arbitrair en gekozen n.a.v. de herdenking van zijn sterfdag.

1930. 's-Hertogenbosch. Onthulling standbeeld Jeroen Bosch. Door J.J. van Goor. Vz. portret van Bosch en face. Kz. wapenschild van Den Bosch.
Brons 60 mm., KB III-397.  Prachtig. € 65,00
(1930). Koningin Wilhelmina 50 jaar. Door J.J. van Goor. Boekdoos met zes boekpagina's met 24 penningen: Willem van Oranje, Louise de Coligny, Maurits, Frederik Hendrik, Amalia van Solms, stadhouder Willem II, Maria Stuart, stadhouder Willem III, Maria Stuart, Johan Willem Friso, Maria Louise van Hessen-Kassel, stadhouder Willem IV, Anna van Groot-Brittanniλ, stadhouder Willem V, Frederika Louise Wilhelmina, koning Willem II, Anna Paulowna, koning Willem III, Emma, Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana.
Inclusief boek (248 pag.) "Oranje Boven" door E. Molt met een omslag ontworpen door Chris van der Hoef.  Boek, boekpagina's en penningen in goede staat. Allesomvattende cassette (van Begeer) wat vlekkerig. Bijgesloten originele reclamefolder van Begeer uit begin 1930.
Brons 60 mm., KB III-403 tot en met 426.  Prachtig. € 500,00

(±1930). Amsterdam. Prijspenning kynologenclub 'Amsterdam'. Vz. in bos lopende speurhond naar links. Kz. inscriptieruimte + stadswapen.
Brons verguld, enigszins ovaal 36,5 x 33 mm. Prachtig/FDC. € 10,00

1930. Enschede. 'Zevenmijls' tentoonstelling van landbouw, nijverheid, electriciteit enz. Door (J.G. Holtzhey). Vz.  tekst en logo binnen eikenkrans. Kz. staande Nederlandse maagd met lauwerkrans leunend op Nederlands wapenschild.
Brons 63 mm. Prachtig. € 65,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt gebruikmakend van de (oude) stempels van de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel, Haarlem.

(± 1930). Hilversum. Prijspenning N.V. Polak & Schwarz's Essencefabrieken. Vz. zittende vrouw met hoorn des overvloeds, tandrad en mercuriusstaf. Kz. inscriptieruimte binnen krans van eikenbladeren. Op naam van H. Sjoerds, 25 jarig dienstverband.
Zilver 50 mm., Polak —. Prachtig. € 200,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Hofstee = N.F.Hofstee; Academia Lugduno Batava in Nummis 1575 - 1980. Leiden 1980.

HS = Handzame Sculptuur - de geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst. L.Tilanus, Amsterdam 2000.

JP = Jintes, J.F. & J.T. Pol-Tyszkiewicz; Chris van der Hoef 1875 - 1933. Leiden 1994.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel III = N.V.Ateliers voor Edelsmeedkunst en penningkunst voorheen "Koninklijke Begeer" 1925 - 1935.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 2008.