Historiepenningen 20e eeuw
1921 - 1930

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

(1921). Ter ere van Ludwig van Beethoven. Door Eduard Telcs. Eénzijdige gegoten plaquette, 18,8 x 15 cm. [0,83 kg.!] met buste van Van Beethoven naar links. Vgl. KB II-120; vgl. Niggl I-42.258. Zeer fraai. € 125,00

1922. Krimpen aan de Lek. Deelnemerspenninkje schietwedstrijd. Vz. schutter met jagershoed mikt met een geweer. Kz. wapen van Krimpen aan de lek boven jaartal in bladerkrans.
Brons 25,5 mm. KB II-260. Prachtig. € 45,00
(1922). Den Haag. Ere- of prijspenning Haagsche Courant. Door R.C. Vz. gezicht op het kantoor aan de Wagenstraat 37-39. Kz. inscriptieruimte binnen krans. Met gravering: 3E PR CLUB KAMP. Z.H.
Donkerbrons 50,2 mm. Minimale randbeschadiging keerzijde. Prachtig. € 40,00


1923. 25-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina & 75-jarig Kon. Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Door (J.C. Wienecke). Vz. oranjeboom in medaillon omgeven door vier gekroonde ankers. Kz. glad.
Brons 79 x 59 mm., KB II-339; CJCW 221a. Prachtig. € 40,00
1923. 25-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Door Herman Moerkoerk & (J.J. van Goor). Vz. vaandeldrager schuttersgilde. Kz. provinciewapen gedekt door een hertogshoed. Vaag Brabants landschap.
Brons gegoten 80,5 mm., KB II-347. Prachtig. € 65,00

1923. Amsterdam. 25 Jaar kynologenclub 'Amsterdam' + tentoonstelling. Vz. drie hondenkoppen: een poedel, duitse dog en keeshond. Kz. op- en omschrift.
Brons verguld 50 mm. Prachtig. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij de firma Oertel, Berlijn.

1923. Deventer. F.E.K.A.- tentoonstelling. Door B.B.K. Vz. Deventer stadswapen tussen twee mercuriusstaven. Kz. zesregelig opschrift.
Brons 35 mm. Stempelbreukje rand. Prachtig. € 30,00

NB F.E.K.A. = Fabrieks En Kantoor Administratie.
(ca. 1925). Den Helder, erepenning Heldersche Courant. Door E. Hüttl. Vz. naar links gaande leeuw met twee inkttampons tussen wapens van Den Helder en Noord-Holland. Kz. inscriptieruimte boven bladertakken en CdBJ.
Brons 50 mm. Prachtig. € 30,00

NB CdBJ = Uitgeverij C. de Boer jr.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1926. Leiden. Tentoonstelling Jan Steen in de Lakenhal. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld van de schilder. Kz. achtregelig opschrift.
Brons 41 mm., KB III-73. Prachtig. € 30,00
1926. Den Haag, 50 jaar Koninklijke Militaire Kapel der Grenadiers en Jagers. Door (C. van Wijk) naar ontwerp van W.K. Poulus. Vz. borstbeeld Frans Dunkler in militair uniform. Kz. namen en jaartallen kapelmeesters rondom Haags gemeentewapen.
Brons 59,7 mm., JMP 1932, pag. 85, nr. 118. Lichte vlekjes voor- en keerzijde. Prachtig. € 90,00

1926. Den Haag. Welkomstpenning Amerikaanse gasten. Vz. haags stadswapen tussen eikenbladeren. Omschrift: BURGEMEESTER ­ 'S GRAVENHAGE. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift (oningevuld).
Brons 50,5 mm. Prachtig. € 22,50

1926. Edam. Steunpenning t.b.v. de watersnood. Door J. Bosma & L. Raemaekers. Vz. gezicht op de overstroming. Op de achtergrond de contouren van Edam. Kz. opschrift boven ondergaande zon.
Tin 71.5 x 64 mm. met gebogen bovenzijde. Zeer fraai/prachtig. € 45,00
(ca. 1926). Prijspenning Combinatie Kynologen Clubs Overijssel. Vz. hartschild met wapen van Overijssel onder CKC. Links de wapens van Enschede, Deventer, Steenwijk en Hellendoorn; rechts van Zwolle, Almelo, Hengelo en Rijssen. Kz. blanco (veel krassen).
Brons rechthoekig 44,2 x 39,5 mm. Prachtig. € 25,00
1927. Bussum. Tentoonstelling kynologenclub 'Gooi- en Eemland. Vz. twee schuin geplaatste wapens (Noord-Holland & Utrecht). Kz. zesregelig opschrift.
Brons verguld 40,5 mm., Matzen 214. Prachtig. € 10,00
(1928). 300-jarige herdenking verovering van de zilvervloot door Piet Heyn. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld Piet naar rechts. Kz. tussen vier zeilschepen een vierkant met achtregelig Latijns opschrift.
Brons 60 mm., KB III-218. Niet vaak voorkomend. Prachtig/FDC. € 100,00
--: Als voren. Brons 60 mm., KB III-218. Lichte krasjes voorzijde. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 65,00
(1928). Den Haag. Erepenning American Petroleum Company. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op het Petrolagebouw. Kz. inscriptieruimte binnen krans van sterren.
Brons 60 mm., KB III-278. Lichte vlekjes. Prachtig. € 20,00
(1928). Rotterdam. Erepenning brouwerij d'Oranjeboom. Door (A. Buttler). Vz. im medaillon het beeldmerk der brouwerij omgeven door gestileerde ornamenten. Kz. blanco (inscriptieruimte).
Zilver, rechthoekig 60 x 60 mm., met draagoog. KB III-282. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 175,00
1928. Rotterdam. Nederlandsche Nijverheidstentoonstelling. Door (Leendert Bolle). Vz. twee tandraderen boven haven. Kz. gezicht op tentoonstellingscomplex.
Brons 60,5 mm., lichte vlekjes vz. Prachtig. € 50,00

1929. Joost van den Vondel 1679-1929. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld van Van den Vondel naar rechts. Kz. blanco.
Brons 60 x 45 mm., KB III-296. Vlekje vz. Zeer fraai. € 30,00

--: Als voren. Miniem spotje vz. Prachtig. € 45,00

--: Als voren. Brons verzilverd (afgebeeld). Prachtig. € 50,00

1929. Concordaat met Italië en herstel wereldlijk gezag paus. Door Huib Luns. Vz. wapens van paus en Italië. Kz. gezicht op het Vatikaan.
Brons 60 mm., KB III-299. Prachtig. € 40,00

(1929). Joost van den Vondel. Vz. borstbeeld van Joost iets naar rechts. Kz. blanco (incuus voorzijde).
Brons gegoten ovaal 56 x 46 mm. Vrijwel prachtig. € 85,00

N.B. Het jaartal is arbitrair en gekozen n.a.v. de herdenking van zijn sterfdag.

(1930). Maria-Stuart, vrouw prins Willem II. Door J.J. van Goor. Vz. buste naar links. / Kz. gekroond wapenschild.
Brons 60 mm., KB III-409. Prachtig. € 15,00
(1930). Willem V, prins van Oranje-Nassau. Door J.J. van Goor. Vz. buste bijna en face. Kz. wapenschild.
Brons 60 mm., KB III-416. Prachtig. € 15,00
(1930). Frederika Sophia Wilhelmina van Pruisen, vrouw prins Willem V. Door J.J. van Goor. Vz. buste bijna en face. Kz. wapenschild.
Brons 60 mm., KB III-417. Prachtig. € 15,00
1930. Koningin-Regentes Emma. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld Emma naar rechts. Kz. gekroond wapenschild.
Brons verzilverd 60 mm., KB III-423. Testkrasje in rand. Prachtig. € 30,00

-- Alsvoren. Brons 60 mm., KB III-423. Prachtig. € 30,00

1930. Enschede. 'Zevenmijls' tentoonstelling van landbouw, nijverheid, electriciteit enz. Door (J.G. Holtzhey). Vz.  tekst en logo binnen eikenkrans. Kz. staande Nederlandse maagd met lauwerkrans leunend op Nederlands wapenschild.
Brons 63 mm. De Beeldenaar 2018/2, pag. 105-106. Prachtig. € 45,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt gebruikmakend van de (oude) stempels van de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel, Haarlem.

(± 1930). Hilversum. Prijspenning N.V. Polak & Schwarz's Essencefabrieken. Vz. zittende vrouw met hoorn des overvloeds, tandrad en mercuriusstaf. Kz. inscriptieruimte binnen krans van eikenbladeren. Op naam van H. Sjoerds, 25 jarig dienstverband.
Zilver 50 mm., Polak —. Prachtig. € 200,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax, R.W.H. Biemans, H.M. Boetier. "De geďllustreerde Bax [ridderorden - eretekenen - draagtekens
en penningen]. Wageningen 2021.

Hofstee = N.F.Hofstee; Academia Lugduno Batava in Nummis 1575 - 1980. Leiden 1980.

HS = Handzame Sculptuur - de geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst. L.Tilanus, Amsterdam 2000.

JP = Jintes, J.F. & J.T. Pol-Tyszkiewicz; Chris van der Hoef 1875 - 1933. Leiden 1994.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel III = N.V.Ateliers voor Edelsmeedkunst en penningkunst voorheen "Koninklijke Begeer" 1925 - 1935.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 2008.