Historiepenningen 20e eeuw
1931 - 1940

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1931. 's-Hertogenbosch. Opening nieuwe veemarkthallen. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op de nieuwe hallen in vogelvlucht. Kz.Kz. stadswapen tussen S - C [Senatus Consulto].
Brons 60 mm., KB III-500. Prachtig. € 35,00
1931. De Bilt. Reclamepenning Lijst 3 o.l.v. notaris F.M. la Chapelle. Door (J.C. Wienecke). Vz. St. Joris de draak bestrijdend. Kz. familiewapen onder vierregelig opschrift.
Brons 32 mm., CJCW 342. Niet vaak voorkomend. Zeer fraai. € 50,00
   
1931. Prijspenning Amsterdamsche Athletiek Club voor een marathonloop georganiseerd door weekblad "Het Leven". Vz. in poort staande atleet met korenaar en lauwerkrans in zijn handen. Kz. geheel gegraveerde tekst.
Zilver, achthoekig 46 mm. Zeer fraai. € 60,00

N.B. de voorzijde is vrijwel zeker van buitenlandse afkomst. 'Het Leven', eens een van de populairste weekbladen van Nederland, verscheen van 1906 tot 1941.

1932. Generaal C.J. Snijders 80 jaar. Door Toon Dupuis. Vz. borstbeeld van Snijders naar links. Kz. tienregelig opschrift.
Brons 60 mm., KB III-594; Bax 121. Prachtig. € 45,00
1933. Olympische dag N.O.C.. Door E. Telcs. Vz. naakte atleet naar links lopend. Kz. drieregelig opschrift.
Brons rechthoekig 45 x 33 mm., KB III-674. In origineel doosje. Prachtig. € 40,00
1933. Haarlemmermeer, behoud stoomgemaal Cruquis als poldermuseum. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op het gemaal. Kz. vijfregelig opschrift boven vage plattegrond Haarlemmermeer.
Brons 60 mm., KB III-697. Prachtig. € 75,00
   
1933. Rotterdam. 25e Bondsuitvoering Koninklijk Nederlandsch Gymnastiekverbond. Vz. schip op woelige baren. Kz. dertien gemeentewapens.
Brons 50 mm. Zeer fraai/prachtig. € 15,00

1933. Vierde eeuwfeest geboorte Willem van Oranje. Door L.O. Wenckebach. Vz. knielende Willem in harnas boven horizontaal zwaard. Kz. broedende watervogel in kalm water.
Zilver 60 mm. Prachtig (afgebeeld). € 65,00

--: Als voren. Brons 60 mm. Prachtig. € 25,00

--: Als voren. Brons 40 mm. Prachtig. € 15,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt in opdracht van de Staat der Nederlanden.

1933. Kerstvlucht De Pelikaan. Door (Eduard Hüttl). Vz. vliegende pelikaan boven wereldbol. Kz. wolken, met handtekeningen bemanning, boven opkomende zon.
Brons 41 mm. Prachtig € 25,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1934. 300 Jaar Vereniging Nederland - Curaçao. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld koningin Wilhelmina naar rechts. Kz. zeilschip 'De Brack' van Jan van Walbeek.
Brons 60 mm., KB III-765. Prachtig. € 60,00

N.B. Foutief stempel. Stag loopt over boegzeil.

   
1934. 300 Jaar Vereniging Nederland - Curaçao. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld koningin Wilhelmina naar rechts. Kz. zeilschip 'De Brack' van Jan van Walbeek.
Brons 60 mm., KB III-768. Prachtig. € 60,00

N.B. Verbeterd stempel. Stag loopt achter boegzeil.

   
(1934). Kampen. Plaatselijk nationaal crisiscomité. Door (R. Köhler). Vz. om geld vragende hand. Omschrift op reddingsboei. Kz. inscriptieruimte binnen krans.
Brons 35½ mm., KB III-863. Prachtig. € 40,00
   
1935. Eeuwfeest Nederlandsche Edelmetaalnijverheid. Door (Frederik Hoevenagel). Vz. interieur smederij. Kz. zevenregelig opschrift.
Brons gegoten 64½ mm., KB V-879. Prachtig. € 65,00
   
1935. Voltooiing zeereis Soerabaia - Den Helder van onderzeeboot Hr. Ms. K XVIII. Door M. Kutterink. Vz. onderzeeër onder kaart met afgelegde route. Kz. namen commandant-, officieren en bemanning.
Brons 50 mm., KB V-889. Prachtig.  € 125,00
1935. Rotterdam. 40 Jaar Rotterdamsche Athletiekvereeniging. Door (E. Telcs -vz-). Vz. naar links lopende naakte atleet met lauwertak. Kz. inscriptieruimte tusen gemeentewapen en jubileumdata.
Brons 50 mm., KB V-909. Zeer fraai. € 25,00
   

1935. Alkmaar. 49e Hondententoonstelling Nederl. Kennelclub Cynophilia. Vervaardigd bij Gerritsen & Van Kempen. Vz. staande hond omgeven door vier medaillons met hondenkoppen. Kz. tekst.
Brons verguld 48,5 x 48,5 mm., fraaie vormgeving. Matzen 281. In origineel doosje. Prachtig/FDC. € 30,00

   
1935. 's-Hertogenbosch 750 jaar. Door André Verhorst. Vz. staande Hertog Hendrik I tussen jaartal en wapenschild. Kz. wapen van 's-Hertogenbosch.
Zilver 30 mm., met kartelrand. Kreuk/Mev.001. Prachtig. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
   
(1935). Prijspenning Rijkscollege voor de lichamelijke Opvoeding. Door (F. Hoevenagel). Vz. staand boerinnetje met vlag tussen kroon en leeuw. Kz. inscriptieruimte onder vijfregelig opschrift. O.n.v. 'kampioene knots oef. 10-2-35'.
Brons gegoten 65 mm. In origineel doosje. Prachtig. € 100,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

   
1936. Volkssanatorium Hellendoorn. Afscheid van geneesheer-directeur Vos. Door J.G. Wertheim. Vz. hoofd Vos naar links. Kz. Lotharings kruis boven vijzel, æsculaap en gekruiste schop en houweel.
Brons gegoten 98 mm., Polak 84. Prachtig. € 150,00
1936. Utrecht. 300 Jaar universiteit. Door Anna Roes. Vz. uil met gespreide vleugels en face. Kz. vliegende adelaar met zon.
IJzer gegoten en gepatineerd 72 mm., Hofstee 10. Prachtig. € 46,50
   
1936. Utrecht. 300 Jaar universiteit. Door J.J. van Goor. Vz. scène uit lustrumspel 'De Groote Geus'. Kz het universiteitswapen tussen jubileumdata.
Brons 60 mm., KB V-994; Hofstee 31. Prachtig. € 45,00
1936. Mij ter bevordering der pharmacie. Door (C. Offerhaus). Vz. interieur apotheek met staande vrouw. Kz. tekst.
Brons 50 mm., KB V-1001. Prachtig. € 70,00
1936. Den Haag. Eeuwfeest levensverzekeringsmij. 'Oude Haagsche van 1836'. Door Toon Dupuis. Vz. op grond zittende vrouw knuffelt een baby. Kz. glad.
Brons als presse-papier, achthoekig 83,3 x 83,4 mm. (penning = 65 mm.). KB V-1030; Landi 39. Prachtig. € 75,00
1936. Rhenen, herstel Cunerakerk. Door J.C. Wienecke. Vz. gezicht op de zijkant van de kerk. Kz. kerkinterieur met in cirkel gevleugelde beker en brokstukken van oude kerk.
Brons rechthoekig 57,5 x 45 mm. Prachtig. € 30,00
1936. Steunpenning Zijlfonds voor schipperskinderen. Door L. Zijl. Vz. portret prinses Juliana naar links, een ontwerp uit 1934. Kz. achtregelige tekst.
Brons 70 x 55 mm. Prachtig. € 70,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
(1936). Utrecht, 50 jaar Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Vz. gevleugeld wiel tussen opschrift. Kz. vijfregelig opschrift.
Zilver 25 mm. met draagoog. Prachtig. € 25,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
1937. Huwelijk prinses Juliana & prins Bernhard. Door J.J. van Goor. Vz. dubbelportret naar links. Kz. wapenschilden onder koningskroon.
Zilver [70,15 gram] 60 mm., KB V-1074 (afgebeeld). Prachtig. € verkocht / sold

Als voren. Brons 40 mm., KB V-1075. Prachtig. € 10,00
   
1937. Huwelijk prinses Juliana & prins Bernhard. Door J.J. van Goor. Vz. dubbelportret naar links. Kz. half omschrift boven inscriptieruimte.(oningevuld).
Brons 50 mm., KB V-1083. Licht opgewreven (afgebeeld). Zeer fraai. € 50,00

--: Als voren. Tikje rand kz. Prachtig. € 70,00

N.B. Uitgereikt aan dienstdoende marechaussee en rijksveldwachters.

1937. 's-Hertogenbosch. Eeuwfeest provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Door (A. Termote) naar ontwerp van M. Kutterink. Vz. op blok zittende vrouw met Pegasusbeeldje en uil. Kz. elfregelig opschrift.
Brons 60 mm., KB V-1089. Prachtig. € 60,00
1937. Huwelijk prinses Juliana & prins Bernhard. Door C.L.J. Begeer. Vz. onder koningskroon dubbelportret naar rechts. Kz. oranjeboom geflankeerd door wapenschilden Juultje & Bennie.
Brons 38,8 mm. In origineel doosje. Prachtig. € 25,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1937. Amsterdam. 52e Tentoonstelling Kennelclub Cynophilia. Door (M.P.J. Fleur). Vz. in cirkel staande riesen-schnauzer omgeven door vier medaillons waarin koppen van een boxer, bouvier, sint-bernard en langharige jachthond.
Brons verguld, achthoekig 48,7 x 48,7 mm., KB V-1094; Matzen 306. Prachtig. € 10,00
   
1937. Overlijden Esther de Boer - van Rijk, toneelspeelster. Vz. borstbeeld naar links. Kz. lauwertak met rouwstrik.
Brons 41,3 mm., KB V-1109. Prachtig. € 35,00
1937. Den Haag. Tentoonstelling Kynologenclub De Hofstad. Door (M.P.J. Fleur -vz.-). Vz. rijkswapen en Haags wapenschild. Kz. vijfregelig opschrift.
Brons verzilverd 50 mm., KB V-1111; Matzen 323. Zeer fraai / prachtig. € 10,00
1937. Amsterdam, 90 jaar Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Vz. naar rechts varend zeilschip. Kz. gekroond anker met touw omwonden.
Brons 55,5 mm. Enkele lichte stipjes vz. Prachtig. € 25,00
1937. Arnhem. Postzegeltentoonstelling filatelistenvereniging 'De Globe'. Vz. boven gezicht op Arnhem een wereldbol geflankeerd door een (post)duif en posthoorn. Kz. glad.
Brons 69 x 56 mm. Zeer fraai. € 20,00

N.B. Vervaardigd bij 'De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken'.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1938. Geboorte prinses Beatrix. Door E. Telcs & (M. Kutterink). Vz. naakte peuter in een tulpenveld. Kz. oranjeboom voor paleis Soestdijk.
Brons verzilverd 60 mm., KB V-1166. Vlekje rand vz. Prachtig. € 30,00
1938. Geboorte prinses Beatrix. Door M. Kutterink. Vz. naakte peuter kruipt uit tulp. Kz. oranjeboom voor paleis Soestdijk.
Brons 60 mm., KB V-1167. Prachtig. € 50,00
   
1938. Den Haag. Doop prinses Beatrix. Door M. Rosse. Vz. gebakerd kindje met vredesduif. Kz. gekroond wapen van de prinses.
Brons gegoten 50 mm., KB V-1178. Prachtig. € 40,00
1938. Ter ere van Jean Francois van Royen op 60-jarige leeftijd. Door Albert Termote. Vz. portret en profil naar links. Kz. tienregelig opschrift.
Brons gegoten 74 mm., KB V-1180. Prachtig. € 60,00

N.B. Aangeboden door de Vereeniging van Ambachts- en Nijverheidskunst.
1938. 40-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Door M.P.J. Fleur & (Dirk Bus). Vz. borstbeeld Wilhelmina naar links. Kz. zittende Nederlandse maagd onder oranjeboom met speer en vrijheidshoed.
Brons 65 mm., KB V-1185. Prachtig. € 45,00
1938. Amsterdam. Ter ere van Mr. G. Vissering / 75-jarig bestaan fonds tot uitkeering bij overlijden van beambten van De Nederlandsche Bank. Door M.P.J. Fleur & (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld Vissering naar links. Kz. twee eikenbladeren met drie eikels.
Brons 65 mm., KB V-1207; Landi -. Prachtig/FDC. € 80,00

N.B. Gerard Vissering was van 1906 tot 1921 president van De Javasche Bank en van 1912 tot 1931 van De Nederlandsche Bank. Zijn handtekening prijkt onder vele bankbiljetten.
(1938). Prins Bernhard. Door (M.P.J. Fleur & J.J. van Goor). Vz. portret van Bernhard en profil naar links. Kz. wapen van de prins.
Brons 60 mm., KB V-1218. Prachtig. € 35,00
   
1938. Voortrekker eeuwfeest in Zuid-Afrika. Door (M.P.J. Fleur). Vz. zeven uitgespannen ossenwagens voor monument. Kz. kandelaar binnen ketting, ossenhoornen en kafferschilden.
Brons 60 mm., KB V-1226. Prachtig. € 35,00
(1938). Jan van Galen, zeeheld. Door J.J. van Goor. Vz. portret van Van Galen bijna en face. Kz. gedicht op gekroonde banderol.
Brons gegoten 69,5 mm., KB V-1237. Prachtig. € 50,00

1938. Prijspenning Koninklijke Nederlandse Korfbalbond. Door J.J. van Goor. Vz. puntschild met paal en korf gehouden door staande leeuw. Kz. inscriptieruimte binnen krans.
Brons 50 mm., KB V-1271. Prachtig. € 7,00

(ca. 1938). Prijspenning koningin Wilhelmina. Door Eduard Hüttl. Vz. borstbeeld Wilhelmina naar links. Kz. inscriptieruimte binnen sierrand met gekroond wapen van Nederland.
Brons verguld 59,8 mm. Prachtig. € 40,00
1939. Utrecht. Emeritaat Ernst Julius Cohen, hoogleraar. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld en profil naar links. Kz. blanco.
Brons, rechthoekig 71 x 51 mm., KB V-1304; Hofstee 55; Polak --. Prachtig. € 70,00
(1939). Prijspenning Nederlandsche Bakkersbond. Vz. het wapen van de bakkersbond; onder kroon een krakeling gehouden door twee leeuwen. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte eiken- en lauwertak. Op naam van Mej. C.C. Goossen 1914-1939.
Zilver [44,54 gram] 47 mm., KB V-1364. Prachtig. € 35,00
1939. Mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen 20 jaar voorzitter Middenstandsraad. Door C.L.J. Begeer. Vz. borstbeeld van Van Wijnbergen naar rechts. Kz. gehelmd wapenschild boven zevenregelig opschrift.
Brons 60 mm.. Prachtig. € 90,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken, Utrecht.
Antonius Ignatius Maria Josephus Baron van Wijnbergen is tot 1948 voorzitter van de Middenstandsraad gebleven.

   

(1939). Den Haag. Gemeentelijke beloningspenning voor ambtenaren. Door Dirk Bus. Vz. binnen een omheining: staande vrouw met stadsschild; geknotte boom met twee takken; ridderzaal; St.Jacobskerk. Kz. ruitvormige inscriptieruimte boven twee bladertakken. Op naam van  J. Bouma, 1957.
Brons 80 mm., Jaarverslag 's Rijks Munt 1939 pagina 12. Prachtig. € 35,00

--: Als voren. Op naam van J.B. Danen, 1959. € 35,00

--: Als voren. Op naam van E.J. de Jong, 1955. € 35,00

--: Als voren. Op naam van J.F. van Dalen, 1952. € 35,00

--: Als voren. Op naam van L. Prenen 1915-1941. € 35,00

--: Als voren. Op naam van Chr. F. A. Bruynius 1907-1943. € 35,00

1940. Rotterdam. Demobilisatie. Door Han Richters. Vz. St. Maarten te paard deelt zijn mantel met bedelaar. Kz. inscriptieruimte binnen negenregelig opschrift.
Brons 45 mm., KB V-1414. Prachtig. € 65,00

1940. Amsterdam. Afscheid L. Zimmermann als concertmeester Concertgebouworkest. Door M.P.J. Fleur & (J.Ph. van Zegveld). Vz. portret Zimmermann naar rechts. Kz. opschrift boven een viool.
Brons 60,5 mm., KB V-1419. Prachtig. € 35,00
 
(1939). Den Haag. W. Wilson, directeur N.V. de Nederlandsche Gasmeterfabriek George Wilson, op 70-jarige leeftijd. Door C.L..J. Begeer. Vz. borstbeeld van Wilson naar links. Kz. blanco.
Brons 75,5 x 57,2 mm. Prachtig. € 65,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken, Utrecht. 

1940. Rotterdam. Schade-enquete. Door (M.P.J. Fleur). Vz. gezicht op de Laurenskerk. Kz. vierregelig opschrift.
Brons 40,1 mm. KB V-1429. Prachtig. € 45,00

(1940). Amsterdam. Prijspenning Zwem- en Poloclub 'De Meeuwen'. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. spitse driehoek tussen lauwerkransen met stadswapen, vliegende meeuw, twee golflijntjes en tekst. Kz. inscriptieruimte binnen bladerkans (oningevuld).
Brons 50 mm., KB V-1463. Prachtig. € 12,50

Als voren. Brons 30 mm. KB V-1464. Prachtig. € 11,50

(1940). Duivendrecht. Erepenning boekbinderij Kusters. Vz. onder de wapens van Ouder-Amstel en Amsterdam gezicht op de nieuwe boekbinderij aan de Molenkade. Kz. inscriptieruimte binnen sierrand met gekroond rijkswapen.
Zilver [40,34 gram] 50,6 mm. Lichte krasjes voor- en keerzijde. Prachtig. € 40,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax; Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en penningen betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën 1813-1940. Herdruk 1973 uit JMP.

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.
Hofstee = N.F.Hofstee; Academia Lugduno Batava in Nummis 1575 - 1980. Leiden 1980.

JP = Jintes, J.F. & J.T. Pol-Tyszkiewicz; Chris van der Hoef 1875 - 1933. Leiden 1994.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel III = N.V.Ateliers voor Edelsmeedkunst en penningkunst voorheen "Koninklijke Begeer" 1925 - 1935.
Deel IV = Koninklijke Nederlandsche Fabriek van gouden- en zilveren werken J.K.van Kempen en Zonen 1863 - 1919.
Deel V = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1935 - 1960.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 1987.

Kreuk/Mev. = W.de Kreuk & J.Mevius; Nederlandse Herdenkings- en Gelegenheidspenningen van Steden 1935-1989. Vriezenveen 1990.

Landi = G.Landi; Medailles van de Verzekering: Benelux. Barcelona 1997.

Polak = A.Polak; Joodse penningen in de Nederlanden. Amsterdam 1958.

Schlüter = Lucy Schlüter; Erasmus op de Penning, Rotterdam 1998.

Scheepen = E.van Scheepen; Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van Amsterdam. Bussum/Amsterdam 1992.