Historiepenningen 20e eeuw
1941 - 1950

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1942. Eeuwfeest Ned. Mij. ter bevordering Pharmacie. Door (M.P.J. Fleur & J.Ph. van Zegveld). Vz. antieke vijzel. Kz. bloeiende kinatak.
Zinkalliage 60 mm. (afgebeeld), KB V-1519. Prachtig. € verkocht / sold

-- Als voren. Zinkalliage 40 mm., KB V-1520. Prachtig. € 20,00
1942. Emeritaat prof. N. Schoorl. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld naar rechts. Kz. naam fabrikant in verdiepte cirkel.
Brons 71,5 x 51,5 mm., KB V-1522; Hofstee 83; van Scheepen 47. Prachtig.  € 55,00
1942. 50 Jaar Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Door (M.P.J. Fleur & A.J. Bemolt van Loghum Slaterus). Vz. pijlenbundel met spreuk. Kz. tekst.
Oorlogsmetaal 28 mm., KB V-1523, Kreuk/Mev.007. Kz. iets gevlekt. Prachtig. € 45,00
1942. Erepenning Bond van Vereenigingen voor Nijverheidsonderwijs. Door C. Franzιn-Heslenfeld & (J.Ph. van Zegveld). Vz. drie figuren: Vaardigheid-, Kennis- en Toewijding personificerend. Kz. inscriptieruimte binnen rand van gereedschappen.
Brons 60,6 mm., KB V-1537. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 125,00
1942. In memoriam Cord H. van Erk, stichter N.V. Nationaal Kasregisters. Door C.L.J. Begeer. Vz. bust van Van Erk naar rechts. Kz. tienregelig opschrift tussen twee balkjes.
Brons gegoten 70 mm. Zeer fraai/prachtig. € 50,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken. De firma N.V. Nationaal Kasregisters was gevestigd aan Amstel 190, Amsterdam.
(± 1942). Hilversum. Erepenning dienstjubileum Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. Vz. logo N.S.F. boven plaatsnaam. Omschrift: VOOR 25 JARIGEN TROUWEN DIENST. Kz. inscriptieruimte boven tekst: GOED VOOR EEN GOUDEN HORLOGE
Koper [muntslag] 35 mm. Gevlekt voor- en keerzijde. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 85,00

1943. Utrecht, 120 jaar stadsschouwburg op het Vredenburg. Vz. gezicht op de gevel. Kz. inscriptieruimte binnen gestileerde krans.
Brons 50 mm. Prachtig. € 80,00

N.B. Vervaardidgd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken. In 1821 opende Cees van Leeuwen de 'nieuwe' stadsschouwburg. 

1943. Koperen bruiloft P.C.T. van der Hoeven & J.G. Kan. Vz. dubbelportret naar links boven wapenschild. Kz. vogelpaar met jongen in nest.
Messing gegoten 81,5 mm. Vrijwel prachtig. € 165,00

N.B. Pieter Cornelis Tobias van der Hoeven was o.a. directeur chemiebedrijf ICI-Holland N.V. te Rotterdam. Johanna Geertruida Kan was een dochter van J.B. Kan, minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw in het eerste kabinet De Geer. Tevens is zij de zuster van Wim.

1944. C.G. Vattier Kraane 80 jaar. Door J.J. van Goor. Vz. portret naar links. Kz. familiewapen.
Brons 60,4 mm. KB V-1604. Prachtig. € 85,00

N.B. Cornelis George Vattier Kraane (Harderwijk, 24 september 1864 - Aerdenhout, 17 juli 1954) was technicus, actief entrepreneur en kunstverzamelaar, alsmede medeoprichter van De Vereniging voor Penningkunst. Hij was van 1925 - 1949 voorzitter van de VPK.
1944. Ter ere van Dr. W.A. Boekelman, geneesheer-directeur St. Andreas Gesticht & St. Antonius Gasthuis te Utrecht. Door C.L.J. Begeer. Vz. portret van Boekelman naar links. Kz. op-en omschrift.
Brons 65 mm. Prachtig. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1945. Bevrijding. Door Marinus Kutterink. Vz. staande Nederlandse maagd met zwaard en vlag. Kz. grafkruis met soldatenhelm boven oorlogsdraak en swastika.
Brons 70 mm., KB V-1613. (in brons minder vaak voorkomend). Prachtig. € 70,00
1945. Bevrijding. Door Federico Carasso. Vz. zeven gestileerde figuren de armen hoog houdend. Kz. bijna blanco; initialen 'F.C.' incuus.
Brons gegoten 68 mm. Vervaardigd in 1960. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 200,00
1945. Illegalenstrijd in oorlogstijd. Door Pol Dom (naar ontwerp van H. Hemmes, Assen). Vz. geboeide handen onder bliksem worden bevrijd door hand met vijl. Kz. inscriptieruimte binnen lauwertakken.
Zinklegering 50 mm., KB V-1632; Bax 14.4.6. Prachtig. € 50,00
1945. Dankbaarheid Nederlandse advocaten voor hulp Deense collegae tijdens hongerwinter. Door Dirk Wolbers. Vz. staande Nederlandse en Deense advocaat geven elkaar de hand. Kz. pakjes dragende menigte met gezin aan tafel op voorgrond.
Brons 60 mm., KB V-1699; JMP 1950, pag. 143, nr. 100. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 140,00
Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.
1947. Geboorte prinses Maria Christina. Door J.C. Hekman. Vz. vliegende engeltje bij zittende vrouw met baby. Kz. oorkonde gehouden door zeven engeltjes.
Brons 60 mm., KB V-1686. Prachtig. € 35,00
1947. Bilthoven. Ter ere van Dr. W. Bronkhorst, geneesheer-directeur van het 50-jarig sanatorium Berg en Bosch. Door Albert Termote. Vz. hoofd van Bronkhorst naar links. Kz. met bloemen omgeven TBC-kruis.
Brons 70 mm., KB V-1702; Hofstee 50. Zeer fraai. € 70,00
1947. Drenthe. Jubilea Drentse landbouworganisaties. Door M. Meeesters. Vz. borstbeeld Dr. J. Picardt. Kz. tekst om ploegende boer.
Brons 60 mm., KB V-1705. Prachtig. € 40,00
   
1947. Amsterdam. Sportweek. Door L.P.J. Braat. Vz. gestileerde naakte atleet naar rechts. Kz. vierregelig opschrift boven Andreaskruizen.
Brons gegoten 110 mm., De Beeldenaar 1984, pag. 115-2. Licht verkleuring keerzijde, niet vaak voorkomend. Zeer fraai. € 275,00
1947. Ter ere van Jan Christian Smuts, generaal, staatsman en filosoof in Zuid-Afrika. Door Geurt Brinkgreve. Vz. hoofd Smuts op 77-jarige leeftijd naar rechts. Kz. gewapende boer in huifkar getrokken door twee ossen.
Brons gegoten 107,6 mm., De Beeldenaar 1985, pag. 53-15. Prachtig. € 200,00
1947. Rotterdam. Heropening Schouwburg. Door (Mari Andriessen). Vz. staande halfnaakte vrouw met zwaard schuift toneelgordijn opzij. Kz. staande halfnaakte vrouw met twee maskers in haar handen.
Brons gegoten 60 mm., De Beeldenaar 1983, pag. 15-7. Prachtig. € 65,00

N.B. Gegoten bij 's Rijks Munt.
1947. 20 Jaar Nederlandsche Middenstandsbank. Door J.J. Both. Vz. portret Johan van Eck naar links. Kz. elfregelig opschrift.
Brons 60 mm. Prachtig. € 30,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken. De in 1927 opgerichte Nederlandsche Middenstandsbank komt voor uit de Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand (1914-1927), de Hanzebanken, de BOAZ-banken en de Middenstandsbank voor Limburg. In 1991 gaat de N.M.B. op in de ING-Groep, in 1992 verandert de naam in ING-bank.
1947. Geboorte prinses Maria Christina. Door G.J.W. Rueb. Vz. koninklijke wieg. Kz. bloeiende oranjeboom.
Brons 45 mm., JMP 1954, pag. 77, nr. 258. Prachtig. € 10,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
1948. 50-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina, aangeboden door Oud-Engelandvaarders. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht op het pand in Londen waar Wilhelmina verbleef tijdens haar ballingschap. Kz. tekst.
Brons 61 mm., KB V-1776. Prachtig. € 85,00
(1948). Prijspenning Ned. Alg. Bond van Postduivenliefhebbers. Vz. staande postduif op randje van balk. Kz. gekroond rijkswapen.
Zilver 40 mm., KB V-1803. Prachtig. € 35,00
(1948). Prijspenning Ned. Alg. Bond van Postduivenhouders. Vz. staande postduif op randje van balk. Inscriptie: 3E BONDS KAMP 1953. Kz. gekroond rijkswapen.
Zilver 40,4 mm., KB V-1804. Opgewreven. Prachtig. € 30,00

1948. Den Haag 700 jaar. Door G.J.W. Rueb. Vz. Graaf Willem II te paard. Kz. tekst en stadswapen.
Brons 60 mm. Prachtig. € 25,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1948. Dichter J. Greshoff 60 jaar. Door G.J.W. Rueb. Vz. borstbeeld Greshoff naar rechts. Kz. Pegasus boven opschrift: IK BEN ELDERS.
Brons 60 mm., Prachtig. € 45,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1948. 50-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina.  Door Maarten Pauw. Vz. hoofd koningin Wilhelmina naar links. Kz. knielende vrouw in luchtig gewaad houdt haar rechterhand hoog.
Brons 60 mm. Onregelmatig zwart patina. Prachtig. € 75,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1948. Juliana aanvaardt het regeringsschap. Door Maarten Pauw. Vz. hoofd Juliana naar links. Kz. gezicht op de Ridderzaal.
Brons 60 mm. Prachtig. € 75,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1948. Inhuldiging koningin Juliana. Door (Pol Dom). Vz. aanziend portret Juliana met diadeem en boa. Kz. gestileerde Nederlandse leeuw naar links.
Brons 60 mm., KB VI-1828. Prachtig. € 65,00

N.B. Vervaardigd in 1949.

1948. Utrecht. 50ste beurs van de Koninklijke Nederl. Jaarbeurs. Door P. D'Hont. Vz. het logo van de Jaarbeurs gehouden door twee mannen, één met mercuriusstaf, de ander met tandraderen. Daartussen een korenschoof. Kz. koggeschip en tekst.
Brons gegoten 80 mm. Kleine randbeschadiging door instempeling CORN. BEGEER. Prachtig. € 30,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1948. Utrecht. 50ste beurs van de Koninklijke Nederl. Jaarbeurs. Door P. D'Hont. Vz. het logo van de Jaarbeurs gehouden door twee mannen, één met mercuriusstaf, de ander met tandraderen. Daartussen een korenschoof. Kz. koggeschip en tekst.
Lichtbrons gegoten 81 mm. Kleine randbeschadiging door instempeling CORN. BEGEER. Prachtig. € 30,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1949. Koningin Juliana 40 jaar. Door W. van Hoorn & Pol Dom. Vz. hoofd Juliana naar rechts. Kz. vijfregelig opschrift tussen koningskroon en gekruiste eiken- en lauwertak.
Brons 50 mm., KB V-1961 (voorzijde), KB V-1831 (keerzijde). Prachtig. € 80,00

N.B. Gek genoeg dateert de voorzijde uit 1951 (met een andere keerzijde), maar penningfabrikanten doen wel meer verbazingwekkende dingen....
1949. Rotterdam, 50 jaar Centraal Bureau. Door Ed. Hόttl. Vz. ploegende boer. Kz. negenregelig opschrift.
Zilver 40,4 mm., KB V-1845. Prachtig. € 100,00

N.B. In 1952 veranderde de naam in 'Cebeco'.
(1949). Breda, prijspenning Brebato I. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. staande engel met gestileerde vleugels; vlakvullende korenaren. Kz. inscriptieruimte binnen bladerkrans. Gegraveerd: Ie PR. GR. 6 B BANKET
Zilver [40,62 gram] 50,4 mm., draagoog. KB V-1861. Prachtig. € 50,00

N.B. Brebato = Bredase Bakkers Tentoonstelling

1950. Half eeuwfeest Genootschap Amstelodamum. Door (Willem Kloeke). Vz. brandende olielamp. Kz. achtregelig opschrift.
Brons gegoten 69,5 mm. Prachtig. € 100,00

N.B. Het Genootschap Amstelodamum strijdt voor het behoud van de stad Amsterdam en is in 1900 voortgekomen uit de kring van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

(1950). Erepenning 'Eerste Rotterdamsche', Nationale Levensverzekering-Bank. Door (Marinus Kutterink). Vz. staande Nederlandse maagd bij liggende leeuw. Kantoor aan de Schiekade; St. Laurenstoren en ιιn der Maasbruggen. Kz. inscriptieruimte binnen sierkrans; met drieregelige inscriptie.
Zilver [71,47 gram] 60,6 mm. KB V-1874; Landi 9. Prachtig. € 70,00
(1950). Amsterdam. Reis Cornelis & Frederik Houtman naar Indiλ. Door Joop Hekman & (J.Ph. van Zegveld). Vz. dubbelportret Cornelis en Frederik. Kz. de schepen 'Mauritius', 'Hollandia', 'Amsterdam' en 'Duyfken' naar links.
Brons 65 mm., KB V-1877. Prachtig. € 85,00
1950. Helmond. Erepenning bontweverij Diddens en Van Asten N.V. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht in vogelvlucht op het fabriekscomplex. Kz. inscriptieruimte boven wapen van Helmond. Op naam van: J.H.A Smits, 1947 - 1972.
Brons 70 mm., KB V-1878. In origineel doosje. Prachtig. € 65,00
(1950). William the Silent award for journalism. Door (Pieter Starreveld). Vz. portret Willem van Oranje met kanten krang iets naar rechts. Kz. op-en omschrift.
Brons 50 mm., KB V-1922. Minimaal tikje rand kz. Prachtig. € 60,00
(± 1950). Prijspenning Nederlandsche Vereeniging van Brandweercommandanten. Vz. Collage van brandweerhelm, ladder, touw en pikhaak binnen brandslangcirkel. Kz. Inscriptieruimte met drieregelige inscriptie.
Zilver 50 mm. met draagoog. Prachtig. € 30,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax, R.W.H. Biemans, H.M. Boetier. "De geοllustreerde Bax [ridderorden - eretekenen - draagtekens
en penningen]. Wageningen 2021.

Hofstee = N.F.Hofstee; Academia Lugduno Batava in Nummis 1575 - 1980. Leiden 1980.
Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel V = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1935 - 1960.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal-en Reclamepenningen. Vriezenveen 1987.

Kreuk/Mev. = W.de Kreuk & J.Mevius; Nederlandse Herdenkings- en Gelegenheidspenningen van Steden 1935-1989. Vriezenveen 1990.