Historiepenningen 20e eeuw
1941 - 1950

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1942. 50 Jaar Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Door (M.P.J. Fleur & A.J. Bemolt van Loghum Slaterus). Vz. pijlenbundel met spreuk. Kz. tekst.
Oorlogsmetaal 28 mm., KB V-1523, Kreuk/Mev.007. Kz. iets gevlekt. Prachtig. € 45,00
1942. Utrecht, 40 jaar Nederlandsche staalfabrieken v.h. J.M. de Muinck Keizer N.V. Door J.C. Wienecke. Vz. gietmachine in stoomwolken. Kz. balk aan ketting; bedrijf in vogelvlucht.
Brons 45 mm., CJCW 445. In origineel doosje. Prachtig. € 85,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1943. Utrecht, 120 jaar stadsschouwburg op het Vredenburg. Vz. gezicht op de gevel. Kz. inscriptieruimte binnen gestileerde krans.
Brons 50 mm. Prachtig. € 80,00

N.B. Vervaardidgd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken. In 1821 opende Cees van Leeuwen de 'nieuwe' stadsschouwburg. 

1943. Koperen bruiloft P.C.T. van der Hoeven & J.G. Kan. Vz. dubbelportret naar links boven wapenschild. Kz. vogelpaar met jongen in nest.
Messing gegoten 81,5 mm. Vrijwel prachtig. € 165,00

N.B. Pieter Cornelis Tobias van der Hoeven was o.a. directeur chemiebedrijf ICI-Holland N.V. te Rotterdam. Johanna Geertruida Kan was een dochter van J.B. Kan, minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw in het eerste kabinet De Geer. Tevens is zij de zuster van Wim.

1943. Waardenburg. Gemeentelijke erepenning. Door M. Pauw. Vz. gezicht op kasteel Waardenburg. Kz. tekst + inscriptieruimte.
Brons gegoten 81 mm., Cat. M. Pauw (Beeldenaar 1982) nr. 18. Prachtig. € 100,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken, Utrecht.

1944. Staking bij de spoorwegen. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. gevleugeld wiel op spoorrail. Kz. vijfregelige tekst boven contouren Nederlandse leeuw.
Brons 50 mm. KB V-1646. Lichte vlekjes. Prachtig. € 10,00

N.B. Vervaardigd in 1945.

1944. Ter ere van Dr. W.A. Boekelman, geneesheer-directeur St. Andreas Gesticht & St. Antonius Gasthuis te Utrecht. Door C.L.J. Begeer. Vz. portret van Boekelman naar links. Kz. op-en omschrift.
Brons 65 mm. Prachtig. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1945. Bevrijding. Door Marinus Kutterink. Vz. staande Nederlandse maagd met zwaard en vlag. Kz. grafkruis met soldatenhelm boven oorlogsdraak en swastika.
Brons 70 mm., KB V-1613. (in brons minder vaak voorkomend). Prachtig. € 70,00
1945. Bevrijding. Door J. Hekman. Vz. naakte vrouw op leeuw spiest vierkoppige slang. Kz. gedicht met treurende mensen.
Brons 60 mm., KB V-1650. Prachtig. € 45,00
Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.
1945. Rijksinspectie voor Kunstbescherming 1940-1945. Door P. Grιgoire. Vz. geknielde naakte jongeman met beeldje van een vrouw in zijn hand. Kz. gevleugelde  vrouw met toverstaf betovert mythologisch dier.
Brons 60 mm., JMP 1950, pag. 134, nr. 73. Prachtig. € 60,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
(1946). Prijspenning tijdschrift 'Foto Hengelo'. Door M.P.J. Fleur. Vz. boven zijn naam borstbeeld van Louis-Jacques-Mandι Daguerre iets naar rechts. Kz. insciptieruimte binnen gestileerde lauwertakken.
Zilver [73,80 gram] rechthoekig 60 x 45 mm., KB V-1678. Prachtig. € 35,00
1947. Bilthoven. Ter ere van Dr. W. Bronkhorst, geneesheer-directeur van het 50-jarig sanatorium Berg en Bosch. Door Albert Termote. Vz. hoofd van Bronkhorst naar links. Kz. met bloemen omgeven TBC-kruis.
Brons 70 mm., KB V-1702; Hofstee 50. Zeer fraai. € 70,00
   
1947. Amsterdam. Sportweek. Door L.P.J. Braat. Vz. gestileerde naakte atleet naar rechts. Kz. vierregelig opschrift boven Andreaskruizen.
Brons gegoten 110 mm., De Beeldenaar 1984, pag. 115-2. Licht verkleuring keerzijde, niet vaak voorkomend. Zeer fraai. € 275,00
1947. Ter ere van Jan Christian Smuts, generaal, staatsman en filosoof in Zuid-Afrika. Door Geurt Brinkgreve. Vz. hoofd Smuts op 77-jarige leeftijd naar rechts. Kz. gewapende boer in huifkar getrokken door twee ossen.
Brons gegoten 107,6 mm., De Beeldenaar 1985, pag. 53-15. Prachtig. € 200,00
1948. 50-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina, aangeboden door Oud-Engelandvaarders. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht op het pand in Londen waar Wilhelmina verbleef tijdens haar ballingschap. Kz. tekst.
Brons 61 mm., KB V-1776. Prachtig. € 85,00
(1948). Prijspenning Ned. Alg. Bond van Postduivenliefhebbers. Vz. staande postduif op randje van balk. Kz. gekroond rijkswapen.
Zilver 40 mm., KB V-1803. Prachtig. € 35,00
(1948). Prijspenning Ned. Alg. Bond van Postduivenhouders. Vz. staande postduif op randje van balk. Inscriptie: 3E BONDS KAMP 1953. Kz. gekroond rijkswapen.
Zilver 40,4 mm., KB V-1804. Opgewreven. Prachtig. € 30,00

1948. Den Haag 700 jaar. Door G.J.W. Rueb. Vz. Graaf Willem II te paard. Kz. tekst en stadswapen.
Brons 60 mm. Prachtig. € 25,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1948. Amsterdam. Oprichtingsvergadering World Council of Churches (Wereldraad van Kerken.). Vz. roeiboot met Christus-kruis op kalme zee. Kz. vlag met Maltezer kruis; slang.
Brons 60 mm. Prachtig. € 10,00

1948. Dichter J. Greshoff 60 jaar. Door G.J.W. Rueb. Vz. borstbeeld Greshoff naar rechts. Kz. Pegasus boven opschrift: IK BEN ELDERS.
Brons 60 mm., Prachtig. € 45,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1948. 50-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina.  Door Maarten Pauw. Vz. hoofd koningin Wilhelmina naar links. Kz. knielende vrouw in luchtig gewaad houdt haar rechterhand hoog.
Brons 60 mm. Onregelmatig zwart patina. Prachtig. € 75,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1948. Juliana aanvaardt het regeringsschap. Door Maarten Pauw. Vz. hoofd Juliana naar links. Kz. gezicht op de Ridderzaal.
Brons 60 mm. Prachtig. € 75,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1948. Utrecht. 50ste beurs van de Koninklijke Nederl. Jaarbeurs. Door P. D'Hont. Vz. het logo van de Jaarbeurs gehouden door twee mannen, één met mercuriusstaf, de ander met tandraderen. Daartussen een korenschoof. Kz. koggeschip en tekst.
Brons gegoten 80 mm. Kleine randbeschadiging door instempeling. Prachtig. € 30,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

1949. Vliegtuigenfabriek Fokker 30 jaar. Door (M. Kutterink). Vz. straaljager boven Fokker's 1e vliegtuig uit 1910, "De Spin". Kz. jubileumdata.
Brons 60 mm., KB V-1842. Prachtig. € 55,00
1949. Rotterdam, 50 jaar Centraal Bureau. Door Ed. Hόttl. Vz. ploegende boer. Kz. negenregelig opschrift.
Zilver 40,4 mm., KB V-1845. Prachtig. € 100,00

N.B. In 1952 veranderde de naam in 'Cebeco'.

1950. Half eeuwfeest Genootschap Amstelodamum. Door (Willem Kloeke). Vz. brandende olielamp. Kz. achtregelig opschrift.
Brons gegoten 69,5 mm. Prachtig. € 100,00

N.B. Het Genootschap Amstelodamum strijdt voor het behoud van de stad Amsterdam en is in 1900 voortgekomen uit de kring van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

1950. Helmond. Erepenning bontweverij Diddens en Van Asten N.V. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht in vogelvlucht op het fabriekscomplex. Kz. inscriptieruimte boven wapen van Helmond. Op naam van: J.H.A Smits, 1947 - 1972.
Brons 70 mm., KB V-1878. In origineel doosje. Prachtig. € 65,00

(1950). Vincent van Gogh. Door Loeki Metz. Vz. borstbeeld van Van Gogh tussen naam en jaartallen. Kz. zwangere gehurkte naakte vrouw uit de litho 'Sorrow'. Vierregelig Frans omschrift met thema's uit zijn schilderijen.
Brons 63 mm., Cat. L. Metz (Beeldenaar 1998-3) pag. 126 nr. 7. Prachtig. € 75,00

N.B. Later vervaardigd bij 'Le Monnaie de Paris'.

(± 1950). Prijspenning Nederlandsche Vereeniging van Brandweercommandanten. Vz. Collage van brandweerhelm, ladder, touw en pikhaak binnen brandslangcirkel. Kz. Inscriptieruimte met drieregelige inscriptie.
Zilver 50 mm. met draagoog. Prachtig. € 30,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Hofstee = N.F.Hofstee; Academia Lugduno Batava in Nummis 1575 - 1980. Leiden 1980.
Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel V = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1935 - 1960.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal-en Reclamepenningen. Vriezenveen 1987.

Kreuk/Mev. = W.de Kreuk & J.Mevius; Nederlandse Herdenkings- en Gelegenheidspenningen van Steden 1935-1989. Vriezenveen 1990.