Historiepenningen 20e eeuw
1951 - 1960

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

(1951). Velsen. Gemeentelijke erepenning. Door M. Pauw. Vz. Lam Gods naar links. Kz. inscriptieruimte + tekst.
Brons 50,3 mm. Prachtig. € 30,00

1952. Opening Amsterdam-Rijnkanaal. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. kanaal met rijnaak waarboven vijf vlaggen. Kz. glad.
Brons vierkant 50 x 50 mm., KB V-2015. Prachtig. € 25,00

(1952). Noord-Brabant. Erepenning Commissaris der Koningin. Door (Han Wetselaar). Vz. gekroond provinciewapen gehouden door twee leeuwen. Kz. glad.
Brons 50 mm, vgl. KB V-2044. Prachtig. € 15,00

(1952). Den Haag. Erepenning Haagse stichting voor lichamelijke opvoeding. Door A. Roth. Vz. naar rechts hurkende halfnaakte vrouw met brandende fakkel. Kz. naar links hurkende halfnaakte vrouw overhandigt brandende fakkel aan naakte jongen. Op naam van: H.A.H.M. van Nooy, 1947-1967.
Zilver 60,5 mm. [78,5 gram], KB V-2054. Prachtig. € 160,00

(1952). Prijspenning Koninklijke Nederlandsche Biljartbond. Door J.C. Wienecke. Vz. cartouche gepositioneerd op een patroon van biljartkeuen met kroon en naamgeving. Op naam van: DISTRICT ROTTERDAM..... 1961/62. Kz. glad.
Brons 72 x 51,5 mm., vgl. CJCW 287. Zeer fraai. € 30,00

N.B. Alhoewel op de penning het jaartal 1929 staat, klopt dit niet, althans voor dit type. Pas in september 1951 verkreeg deze biljartbond het predicaat 'Koninklijke'.

1952. 50 Jaar Staatsmijnen. Door Dirk Wolbers. Vz. wapenschilden van Geleen, Beek, Heerlen, Brunssum en Schaesberg. Fabrieken op de achtergrond. Kz. gearmde man en vrouw naar links lopend.
Zilver 60 mm. Prachtig. € 300,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
1952. 's Rijks Munt 50 jaar staatsbedrijf. Door (G. Agterberg). Vz. het muntgebouw aan de Leidseweg geflankeerd door oude en nieuwe muntpers. Kz. blanco.
Brons 60 x 47,5 mm. Prachtig. € 125,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1952. Derde eeuwfeest stichting Zuid-Afrika. Vz. staande Jan van Riebeeck op de contouren van het kasteel Kaapstad. Kz. vijfregelig opschrift.
Zilver 28,5 mm. Prachtig/FDC. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij de South African Mint.

1952. 300 Jaar Republiek Zuid-Afrika. Door D.F. MacGregor (zilver) & D. Geldenhuys (brons). Vz.zilver: buste van Van Riebeeck tussen vlaggen V.O.C. en Republiek Zuid-Afrika.
Vz. brons: staande Van Riebeeck met zeilschip, voortrekkerswagon en goudmijn.
Kz. zilver en brons: achtregelige tekst.
Zilver en brons 32 mm. In origineel doosje. Prachtig. € 70,00

N.B. Vervaardigd bij de South African Mint.

(1953). Eeuwfeest geboorte Vincent van Gogh. Door J.B. Gutterswijk. Vz. synthese van zelfportretten. Kz. met korenaren gevuld vlak waarop: LONGA ARS / VITA BREVIS
Brons 60 mm., KB V-2079. Prachtig. € 30,00

(1953). Eeuwfeest geboorte Vincent van Gogh. Door J.B. Gutterswijk. Vz. synthese van zelfportretten. Kz. met korenaren gevuld vlak waarop: LONGA ARS / VITA BREVIS
Zilver 60,4 mm. [82,87 gram], KB V-2079. Prachtig. € 125,00

1953. Den Haag. Bouw nieuw stadhuis. Door (L. v.d. Brugge). Vz. architect en bouwvakker op steiger. Kz. tekst rondom Haagse ooievaar.
Brons 60 mm., KB V-2113. Prachtig. € 20,00

(1954). Den Haag. Nieuwe vleugel gebouw De Nederlanden van 1845. Door Cephas Stauthamer. Vz. zittende vrouw met kind. Kz. vignet van de Mij.
Brons 60 mm., KB V-2140; Landi 26. Prachtig. € 6,00

1954. Assen. Eeuwfeest provinciaal museum Drenthe. Door M. Meesters. Vz. kraaghalsflesje, brandurn en versierde bulturn binnen wijnrankmotief. Kz. wapen van Drenthe + tekst boven helm van Carel Rabenhaupt.
Brons 60 mm., KB V-2161. Prachtig. € 60,00

1954. Rotterdam, 350 jaar Evangelisch Luthersche Gemeente. Vz. staande engel. Kz. vredesduif.
Brons 60,5 mm. Donga/Van den Berg 58. Prachtig. € 50,00

1954. Kockengen. Gemeentelijke erepenning. Door Maarten Pauw. Vz. gezicht op water met ophaalbrug en huisjes met trapgevels. Kz. inscriptieruimte binnen opschrift.
Brons gegoten 80 mm. Prachtig.€ 90,00

1955. Delft. 50 Jaar technische hogeschool. Door Fred. Carasso. Vz. naakte man bedwingt Pegasus. Kz. technische wetenschappen door diverse symbolen weergegeven.
Zilver 60 mm., KB V-2233. Prachtig. € 200,00

(1955). Prijspenning provinciaal bestuur Noord-Holland. Door (D. Scholtus). Vz. gekroond wapenschild van Noord-Holland. Kz. inscriptieruimte binnen gestileerde gestrikte lauwerbladeren.
Brons 54 mm., KB V-2240. Prachtig. € 25,00

1955. De Bilt. N.V. Grontmij 40 jaar. Door P. Rueter. Vz. zaaiende man met schop. Kz. kasteel Houdringe.
Brons 60 mm. Prachtig. € 25,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

(1956). Schiedam. Gemeentelijke erepenning. Door (C.F. van Haasteren). Vz. Pegasus boven tandwielen. Kz. inscriptieruimte onder gemeentewapen.
Brons 50,4 mm., KB V-2252. Lichte beschadigingen. Prachtig. € 65,00

1956. Ter herinnering aan de 350e geboortedag van Rembrandt. Door H.D. Janzen. Vz. hoofd Rembrandt iets naar links. Kz. de schilder aan het werk in zijn atelier.
Brons gegoten 65 mm., KB V-2275. Prachtig. € 60,00

1956. Eeuwfeest Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Mij. Door Albert Termote. Vz. Amphitrite op een zeepaard. Kz. embleem van de KNSM gehouden door een zeemeermin en zeemeerman.
Brons gegoten 85 mm., KB V-2277A. Prachtig. € 85,00

1956. Dordrecht. Prijspenning derde Statentocht. Door (H. Wetselaar). Vz. doorkijkje op de Oude Schuttersdoelen. Rondom wapenschilden van plaatsen die de tocht aandoet. Kz. glad.
Brons 61,7 mm., KB V-2295 var. Tikje rand kz. Prachtig. € 15,00

1956. 's-Hertogenbosch, 25 jaar veemarkthallen. Vz. gezicht op de hallen boven jubileumdata. In wolken paardenhoofd in medaillon. Kz. inscriptieruimte op octogonaal veld binnen bladerkrans. Gravering: SELMA 16095 Sgrt
Brons 60,35 mm. Deukje rand vz. De variant met 'paardenhoofd' komt niet vaak voor. Prachtig. € 100,00

1956. Herbegrafenis Elizabeth Strouven, Elizabeth Dries, Martinus Ghilis & Jacobus Farzijn. Vz. drie monniken met rozenkrans een lijkkist dragend. Kz. twaalfregelig opschrift.
Brons gegoten 89 mm. Zeer fraai. € 85,00

N.B. Elizabeth Strouven (24 januari 1600 - 23 oktober 1661) stichtte op Goede Vrijdag 1628 de kloostergemeenschap Calvariλnberg te Maastricht. Lijsbeth Dries, burgemeestersdochter, was de financiλle motor achter het voornemen. Jacobs Farzijn was haar geestelijk leidsman en Martinus Ghilis een priester onder haar leiding.

1956. Curaηao. Edwards, Henriquez & Co. Vz. drie portretten van de grondleggers. Kz. bankgebouw te Willemstad, Curaηao.
Brons 74.5 mm. Prachtig.
€ 45,00

N.B. Edwards, Henriquez & Co. is in 1968 door de ABN-Amrobank overgenomen.

(1957). Prijspenning Commissaris der Koningin in Noord-Holland. Door (D. Scholtus). Vz. gekroond wapenschild van Noord-Holland. Kz. inscriptieruimte binnen krans.
Zilver 53 mm., KB V-2301. Prachtig. € 40,00

1957. Djakarta, eeuwfeest Escomptobank. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. het bankgebouw. Kz. op- en omschrift.
Brons 60 mm., KB V-2323. Prachtig. € 45,00

N.B. De Escompto bank, in 1857 opgericht onder de naam Nederlandsch Indische Escompto Mij, wordt in 1960 door de Indonesische regering genationaliseerd om verder te gaan als Bank Dagang Negara. De Nederlandse tak gaat verder als Nedesco Bank & Nederlandse Overzee Bank die in 1969 een fusie aangaat met R. Mees & Zoonen en Hope & Co. De nieuwe naam wordt Mees & Hope Bank, in 1975 overgenomen door de Algemene Bank Nederland.

1958. Den Haag, 75 jaar A.N.W.B. Door Marinus Kutterink. Vz. staande halfnaakte vrouw met gestileerde, naar links vliegende, vogels (Toerisme). Kz. embleem A.N.W.B. in windroos. Randschrift: G.G. THOMAS
Brons 71 mm., KB V-2397. Tikje rand. Prachtig. € 15,00

Als voren. Randschrift: F. POST
Brons 71 mm., KB V-2397. Tikje rand. Prachtig. € 15,00

(1958). Eindhoven. Eeuwfeest Mignot & De Block N.V., tabaksfabrikant. Vz. gekroond tabaksblad. Kz. man rookt sigaar.
Brons gegoten 60 mm., Lit.: —.  Prachtig. € 25,00

(1958). Ned. Rode Kruis/bloedtransfusiedienst. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld Dr. Karl Landsteiner naar links. Kz. pelikaan met jongen.
Brons 40 mm., KB V-2444. Prachtig. € 2,50

1958. Ten bate van de vervolgden in Oostbloklanden. Door (G. Brinkgreve). Vz. religieus opschrift. Kz. religieus opschrift binnen kruis van prikkeldraad.
Brons stervormig (11 punten) 40 mm. Cat. G. Brinkgreve (Beeldenaar 1985) nr. 43. Prachtig. € 4,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1959. Zwolle, 150 jaar Overijsselsche Onderling Brandwaarborgmij. van 1809. Door (Han Wetselaar). Vz. gekroond Overijssels wapenschild. Kz. drieregelig opschrift boven vuurspuwende salamander.
Brons 85 mm., KB V-2452; Landi 41. Prachtig. € 75,00

1959. Amsterdam, 150 jaar N.V.Diamantindustrie A. van Moppes & Zn. Door (Han Wetselaar). Vz. twee ineengeslagen handen binnen gestrikte lauwerkransen. Kz. op-en omschrift.
Zilver 50,4 mm. (afgebeeld). KB V-2464. Prachtig. € 55,00

--: Als voren. Brons 50,4 mm., KB V-2464. Prachtig. € 35,00

1959. Amsterdam, 6e editie Nederlandse farmacopee. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. oud embleem Amsterdamse apothekersgilde. Kz. tekst.
Brons 50 mm., KB V-2465. Prachtig. € 40,00

N.B. In 1964 komt een einde aan de Nederlandse farmacopee door invoering van een Europese farmacopee.

1959. Zeeland, 150 jaar Maatschap De Wilhelminapolder. Door J.J. van Goor (vz.) & (J.Ph. van Zegveld). Vz. borstbeeld Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen, gemalin van koning Willem I, naar links. Kz. onder kroon wapenschilden van De Wilhelminapolder en Oost-Beveland.
Brons 60 mm., KB V-2467. Prachtig/FDC. € 100,00

1960. Watersnood Tuindorp Oostzaan. Door L.P.J. Braat. Vz. watermonster bedreigt het tuindorp. Kz. een reddende hand onder het tuindorp.
Brons 60,5 mm., KB V-2529. Prachtig. € 22,50

(1960). Amsterdam. Schooltoernooi. Door (H.D. Janzen). Vz. toernooiridder op gekleed paard omgeven door drie Andreaskruizen. Kz. vijfzijdige inscriptieruimte omgeven door vijf sportende figuren in verdiept fond.
Brons gegoten 79,7 mm., KB VI-2568. Prachtig. € 125,00

N.B. SA ZA BO = Samenwerkende Zaalsport Bonden

 

 

 

 

1960. Dordrecht. Statentocht. Vz. doorkijkje op de Oude Schuttersdoelen geflankeerd door stadswapens van steden die de tocht aandoet. Kz. glad.
Brons driehoekig 91 x 91 x 91 mm. Prachtig. € 17,50

(1960). Oss. Uitvinding medicijn Ovestin. Door (Ed van Teeseling. Vz. twee naakte vrouwen drogen zich af. Kz. zittende naakte vrouw.
Brons gegoten 105,5 mm. Prachtig. € 60,00

1960. J.W. Hofstra, toneel- en muziekcriticus. Door Geurt Brinkgreve. Vz. portret van Hofstra naar links. Kz. glad.
Brons gegoten 98 mm. Cat. G. Brinkgreve (Beeldenaar 1985) nr. 55. Prachtig. € 60,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Hofstee = N.F. Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

van der Kam = W. van der Kam; Schepping in Beelden - Niel Steenbergen. De Lutte 1999.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel V = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1935 - 1960.
Deel VI = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1960 - 1975.

Landi = G. Landi; Medailles van de Verzekering: Benelux. Barcelona 1997.

Scheepen = E. van Scheepen; Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van Amsterdam. Bussum/Amsterdam 1992.