Historiepenningen 20e eeuw
1951 - 1960

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

(1951). Velsen. Gemeentelijke erepenning. Door M. Pauw. Vz. Lam Gods naar links. Kz. inscriptieruimte + tekst.
Brons 50,3 mm. Prachtig. € 30,00

1952. Opening Amsterdam-Rijnkanaal. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. kanaal met rijnaak waarboven vijf vlaggen. Kz. glad.
Brons vierkant 50 x 50 mm., KB V-2015. Prachtig. € 25,00

(1952). Den Haag. Erepenning Haagse stichting voor lichamelijke opvoeding. Door A. Roth. Vz. naar rechts hurkende halfnaakte vrouw met brandende fakkel. Kz. naar links hurkende halfnaakte vrouw overhandigt brandende fakkel aan naakte jongen. Op naam van: H.A.H.M. van Nooy, 1947-1967.
Zilver 60,5 mm. [78,5 gram], KB V-2054. Prachtig. € 160,00

1952. 50 Jaar Staatsmijnen. Door Dirk Wolbers. Vz. wapenschilden van Geleen, Beek, Heerlen, Brunssum en Schaesberg. Fabrieken op de achtergrond. Kz. gearmde man en vrouw naar links lopend.
Zilver 60 mm. Prachtig. € 300,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
1952. 's Rijks Munt 50 jaar staatsbedrijf. Door (G. Agterberg). Vz. het muntgebouw aan de Leidseweg geflankeerd door oude en nieuwe muntpers. Kz. blanco.
Brons 60 x 47,5 mm. Prachtig. € 125,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1952. Derde eeuwfeest stichting Zuid-Afrika. Vz. staande Jan van Riebeeck op de contouren van het kasteel Kaapstad. Kz. vijfregelig opschrift.
Zilver 28,5 mm. Prachtig/FDC. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij de South African Mint.

1952. 300 Jaar Republiek Zuid-Afrika. Door D.F. MacGregor (zilver) & D. Geldenhuys (brons). Vz.zilver: buste van Van Riebeeck tussen vlaggen V.O.C. en Republiek Zuid-Afrika.
Vz. brons: staande Van Riebeeck met zeilschip, voortrekkerswagon en goudmijn.
Kz. zilver en brons: achtregelige tekst.
Zilver en brons 32 mm. In origineel doosje. Prachtig. € 70,00

N.B. Vervaardigd bij de South African Mint.

1952. Den Haag. Charternight Lions Club. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op het vredespaleis tussen bomen. Kz. drieregelig opschrift.
Brons rechthoekig 65,7 x 87,2. Vgl. KB I-1068. Vlekje voor- en keerzijde, anders prachtig. € 50,00

N.B. Ongebruikelijk dik (6 mm.).

(1953). Eeuwfeest geboorte Vincent van Gogh. Door J.B. Gutterswijk. Vz. synthese van zelfportretten. Kz. met korenaren gevuld vlak waarop: LONGA ARS / VITA BREVIS
Brons 60 mm., KB V-2079. Prachtig. € 30,00

(1953). Eeuwfeest geboorte Vincent van Gogh. Door J.B. Gutterswijk. Vz. synthese van zelfportretten. Kz. met korenaren gevuld vlak waarop: LONGA ARS / VITA BREVIS
Zilver 60,4 mm. [82,87 gram], KB V-2079. Prachtig. € 125,00

1953. Den Haag. Bouw nieuw stadhuis. Door (L. v.d. Brugge). Vz. architect en bouwvakker op steiger. Kz. tekst rondom Haagse ooievaar.
Brons 60 mm., KB V-2113. Prachtig. € 20,00

(1954). Den Haag. Nieuwe vleugel gebouw De Nederlanden van 1845. Door Cephas Stauthamer. Vz. zittende vrouw met kind. Kz. vignet van de Mij.
Brons 60 mm., KB V-2140; Landi 26. Prachtig. € 5,00

1954. Assen. Eeuwfeest provinciaal museum Drenthe. Door M. Meesters. Vz. kraaghalsflesje, brandurn en versierde bulturn binnen wijnrankmotief. Kz. wapen van Drenthe + tekst boven helm van Carel Rabenhaupt.
Brons 60 mm., KB V-2161. Prachtig. € 60,00
1955. Enkhuizen 600 jaar. Door J. Mantel. Vz. staande vrouw houdt wapen van Enkhuizen vast. Kz. zeemeermin blaast bazuin voor stadspoort.
Brons gegoten 68 mm. Prachtig. € 75,00

1954. Rotterdam, 350 jaar Evangelisch Luthersche Gemeente. Vz. staande engel. Kz. vredesduif.
Brons 60,5 mm. Donga/Van den Berg 58. Prachtig. € 50,00

1954. Kockengen. Gemeentelijke erepenning. Door Maarten Pauw. Vz. gezicht op water met ophaalbrug en huisjes met trapgevels. Kz. inscriptieruimte binnen opschrift.
Brons gegoten 80 mm. Prachtig.€ 90,00

(1955) Nijmegen 1850 jaar. Vz. hoofd keizer Trajanus naar rechts. Kz. tweekoppige adelaar met gaande leeuw als hartschild.
Brons gegoten 70 mm. Prachtig. € 85,00

(1955). Prijspenning provinciaal bestuur Noord-Holland. Door (D. Scholtus). Vz. gekroond wapenschild van Noord-Holland. Kz. inscriptieruimte binnen gestileerde gestrikte lauwerbladeren.
Brons 54 mm., KB V-2240. Prachtig. € 25,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1956. Ter herinnering aan de 350e geboortedag van Rembrandt. Door H.D. Janzen. Vz. hoofd Rembrandt iets naar links. Kz. de schilder aan het werk in zijn atelier.
Brons gegoten 65 mm., KB V-2275. Prachtig. € 60,00

1956. Eeuwfeest Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Mij. Door Albert Termote. Vz. Amphitrite op een zeepaard. Kz. embleem van de KNSM gehouden door een zeemeermin en zeemeerman.
Brons gegoten 85 mm., KB V-2277A. Prachtig. € 85,00

1956. Dordrecht. Prijspenning derde Statentocht. Door (H. Wetselaar). Vz. doorkijkje op de Oude Schuttersdoelen. Rondom wapenschilden van plaatsen die de tocht aandoet. Kz. glad.
Brons 61,7 mm., KB V-2295 var. Tikje rand kz. Prachtig. € 15,00

1956. 's-Hertogenbosch, 25 jaar veemarkthallen. Vz. gezicht op de hallen boven jubileumdata. In wolken paardenhoofd in medaillon. Kz. inscriptieruimte op octogonaal veld binnen bladerkrans. Gravering: SELMA 16095 Sgrt
Brons 60,35 mm. Deukje rand vz. De variant met 'paardenhoofd' komt niet vaak voor. Prachtig. € 100,00

1956. Herbegrafenis Elizabeth Strouven, Elizabeth Dries, Martinus Ghilis & Jacobus Farzijn. Vz. drie monniken met rozenkrans een lijkkist dragend. Kz. twaalfregelig opschrift.
Brons gegoten 89 mm. Zeer fraai. € 85,00

N.B. Elizabeth Strouven (24 januari 1600 - 23 oktober 1661) stichtte op Goede Vrijdag 1628 de kloostergemeenschap Calvari๋nberg te Maastricht. Lijsbeth Dries, burgemeestersdochter, was de financi๋le motor achter het voornemen. Jacobs Farzijn was haar geestelijk leidsman en Martinus Ghilis een priester onder haar leiding.

1956. Cura็ao. Edwards, Henriquez & Co. Vz. drie portretten van de grondleggers. Kz. bankgebouw te Willemstad, Cura็ao.
Brons 74.5 mm. Prachtig.
€ 35,00

NB Edwards, Henriquez & Co. is in 1968 door de ABN-Amrobank overgenomen.

(1957). Prijspenning Commissaris der Koningin in Noord-Holland. Door (D. Scholtus). Vz. gekroond wapenschild van Noord-Holland. Kz. inscriptieruimte binnen krans.
Zilver 53 mm., KB V-2301. Prachtig. € 40,00

1957. Djakarta, eeuwfeest Escomptobank. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. het bankgebouw. Kz. op- en omschrift.
Brons 60 mm., KB V-2323. Prachtig. € 45,00

N.B. De Escompto bank, in 1857 opgericht onder de naam Nederlandsch Indische Escompto Mij, wordt in 1960 door de Indonesische regering genationaliseerd om verder te gaan als Bank Dagang Negara. De Nederlandse tak gaat verder als Nedesco Bank & Nederlandse Overzee Bank die in 1969 een fusie aangaat met R. Mees & Zoonen en Hope & Co. De nieuwe naam wordt Mees & Hope Bank, in 1975 overgenomen door de Algemene Bank Nederland.

(1958). Den Haag. Erepenning Esso Nederland N.V. Door Dirk Bus. Vz. het Petrolea-gebouw te Den Haag. Kz. inscriptieruimte binnen twaalf sterren en boven twee gestileerde lauwertakjes.
Brons gegoten 87,4 mm., KB V-2382. In originele doos. Prachtig. € 85,00

1958. Den Haag, 75 jaar A.N.W.B. Door Marinus Kutterink. Vz. staande halfnaakte vrouw met gestileerde, naar links vliegende, vogels (Toerisme). Kz. embleem A.N.W.B. in windroos. Randschrift: G.G. THOMAS
Brons 71 mm., KB V-2397. Tikje rand. Prachtig. € 15,00

Als voren. Randschrift: F. POST
Brons 71 mm., KB V-2397. Tikje rand. Prachtig. € 15,00

Als voren. Randschrift: MR. E. FRANQUINET
Brons 71 mm., KB V-2397. Vlekje keerzijde. Prachtig. € 15,00

(1958). Eindhoven. Eeuwfeest Mignot & De Block N.V., tabaksfabrikant. Vz. gekroond tabaksblad. Kz. man rookt sigaar.
Brons gegoten 60 mm., Lit.: —.  Prachtig. € 25,00

(1958). Ned. Rode Kruis/bloedtransfusiedienst. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld Dr. Karl Landsteiner naar links. Kz. pelikaan met jongen.
Brons 40 mm., KB V-2444. Prachtig. € 2,50

1958. Ten bate van de vervolgden in Oostbloklanden. Door (G. Brinkgreve). Vz. religieus opschrift. Kz. religieus opschrift binnen kruis van prikkeldraad.
Brons stervormig (11 punten) 40 mm. Cat. G. Brinkgreve (Beeldenaar 1985) nr. 43. Prachtig. € 4,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

(1958) Rotterdam. Relatiepenning Rotterdamse Kunststichting. Door Willem Verbon. Vz. Graaf Willem II van Henegouwen te paard naar rechts met geheven zwaard. Kz. zesregelig opschrift: COLLEGIUM ARTIBUS TUENDIS ROTERODAMENSE (het Rotterdams college, ter bescherming der kunsten).
Brons gegoten 80 mm. Prachtig. € 175,00

1958. Sneek. Prijspenning Sneekweek. Vz. boeier naar links varend. Kz. blanco (naam fabrikant incuus).
Brons verguld rechthoekig 79,6 x 59 mm. Prachtig. € 20,00

N.B. Alhoewel bij Begeer vervaardigd staat deze penning niet vermeld in de boeken.

1959. Zwolle, 150 jaar Overijsselsche Onderling Brandwaarborgmij. van 1809. Door (Han Wetselaar). Vz. gekroond Overijssels wapenschild. Kz. drieregelig opschrift boven vuurspuwende salamander.
Brons 85 mm., KB V-2452; Landi 41. Prachtig. € 50,00

Als voren, in originele doos. € 60,00

(1959). Prijspenning voor groepen Kon. Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Door Wim van Hoorn. Vz. portret Juliana naar links. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte lauwer- en eikentak.
Brons verguld 53,2 mm., KB V-2461. Prachtig. € 40,00

1959. Amsterdam, 150 jaar N.V.Diamantindustrie A. van Moppes & Zn. Door (Han Wetselaar). Vz. twee ineengeslagen handen binnen gestrikte lauwerkransen. Kz. op-en omschrift.
Zilver 50,4 mm. (afgebeeld). KB V-2464. Prachtig. € verkocht / sold

--: Als voren. Brons 50,4 mm., KB V-2464. Prachtig. € 35,00

1959. Amsterdam, 6e editie Nederlandse farmacopee. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. oud embleem Amsterdamse apothekersgilde. Kz. tekst.
Brons 50 mm., KB V-2465. Prachtig. € 40,00

N.B. In 1964 komt een einde aan de Nederlandse farmacopee door invoering van een Europese farmacopee.

(1959). D.O. (Dienstorder) 888. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. drie e-locs (serie 1200, hondekop mat. '54; serie 1300) boven NS-embleem. Kz. inscriptieruimte + zevenregelig opschrift. Op naam gesteld.
Brons 50,4 mm., KB V-2470. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 60,00

1959. 175 jaar Mij. tot Nut van het Algemeen. Door (Auke Hettema). Vz. zeven figuurtjes, de bibliotheek-, kleuteronderwijs- en spaarzin uitbeeldend. Kz. initialen van mede-oprichter Jan Nieuwenhuijzen.
Brons gegoten 78,5 mm., KB V-2511. Prachtig. € 125,00

1960. Watersnood Tuindorp Oostzaan. Door L.P.J. Braat. Vz. watermonster bedreigt het tuindorp. Kz. een reddende hand onder het tuindorp.
Brons 60,5 mm., KB V-2529. Prachtig. € 22,50

(1960). Amsterdam. Schooltoernooi. Door H.D. Janzen. Vz. toernooiridder op gekleed paard omgeven door drie Andreaskruizen. Kz. vijfzijdige inscriptieruimte omgeven door vijf sportende figuren in verdiept fond.
Brons gegoten 79,7 mm., KB VI-2568. Prachtig. € 100,00

N.B. SA ZA BO = Samenwerkende Zaalsport Bonden

(1960). Amsterdam. Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Door (Christien Nijland). Vz. paard, met opgetrokken rechter voorbeen, naar links. Kz. liggende naakte vrouw omgeven door Latijnse tekst van Ovidius: INGENUAS DIDICISSE FIDE LITER ARTES EMOLLIT MORES NEC SINITESSE FEROS
Brons gegoten 91 mm. Prachtig. € 200,00

 

 

 

 

1960. Dordrecht. Statentocht. Vz. doorkijkje op de Oude Schuttersdoelen geflankeerd door stadswapens van steden die de tocht aandoet. Kz. glad.
Brons driehoekig 91 x 91 x 91 mm. Prachtig. € 17,50

1960. Leiden. International Congress of Gastroenterology. Vz. gestileerd persoon op blauw ge๋mailleerde achtergrond met de maagstreek rood ge๋mailleerd. Kz. Op- en omschrift.
Brons verzilverd 26 x 23 mm., met draagoog. Prachtig. € 20,00

NB Het betreft hier een reclamepenninkje van de firma Roter, Hilversum.
(1960). Oss. Uitvinding medicijn Ovestin. Door (Ed van Teeseling. Vz. twee naakte vrouwen drogen zich af. Kz. zittende naakte vrouw.
Brons gegoten 105,5 mm. Prachtig. € 60,00

1960. J.W. Hofstra, toneel- en muziekcriticus. Door Geurt Brinkgreve. Vz. portret van Hofstra naar links. Kz. glad.
Brons gegoten 98 mm. Cat. G. Brinkgreve (Beeldenaar 1985) nr. 55. Prachtig. € 60,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Hofstee = N.F. Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

van der Kam = W. van der Kam; Schepping in Beelden - Niel Steenbergen. De Lutte 1999.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel V = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1935 - 1960.
Deel VI = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1960 - 1975.

Landi = G. Landi; Medailles van de Verzekering: Benelux. Barcelona 1997.

Scheepen = E. van Scheepen; Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van Amsterdam. Bussum/Amsterdam 1992.