Historiepenningen 20e eeuw
1961 - 1970


Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1961. Amsterdam. Opening nieuw RAI gebouwencomplex. Door (Han Wetselaar). Vz. reclamezuil met gestileerde countouren voor het nieuwe gebouw. Kz. blanco.
Brons 60 mm., KB VI-2608. Prachtig. € 10,00

(1962). Prijspenning Koninklijke vereniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding (een hele mond vol.....). Door Maarten Pauw. Vz. naakte vrouw en man de zon aanbiddend. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift.
Brons gegoten 78.5 mm., KB VI-2701. (afgebeeld). Prachtig. € 65,00

-- Als voren. Op naam van A.M. Drion, erelid afd. Amersfoort 21-2-1974. In origineel doosje. Prachtig. € 75,00

-- Als voren. Op naam van D.H. Schmüll, 1971 (oprichter Ned. Volleybal Bond, NeVoBo). Prachtig. 65,00

1962. Zilveren bruiloft Juliana & Bernhard. Door Albert Termote. Vz. dubbelportret naar rechts. Kz. op-en omschrift.
Zilver 25 mm., KB VI-2704. Prachtig. € 5,00
1962. Zilveren bruiloft Juliana & Bernhard. Door Geurt Brinkgreve. Vz. dubbelportret naar rechts. Kz. gekroonde letter JB.
Zilver 30 mm. Prachtig. € 5,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1962. Pieter Haverkamp 80 jaar. Door H.J.J. Dannenburg. Vz. hoofd Haverkamp naar links. Kz. driemaster op volle zee.
Brons gegoten 81,5 mm., KB VI-2760; De Beeldenaar 1980, pag. 63-8. Prachtig. € 95,00

N.B. De driemaster op de keerzijde refereert aan zijn directeursschap van de zeevaartschool van het Zeemanshuis te Amsterdam en aan zijn werk als oceanograaf.
1962. Tweede Vatikaans concilie. Door Niel Steenbergen. Vz. bisschoppen en kardinalen rondom paus. Kz. wolf en lam.
Brons 65 mm., KB VI-2766; Van der Kam P6201. Prachtig. € 50,00
1962. Overlijden luitenant-generaal C.E.L. Helfrich. Door J.C. Hekman. Vz. portret van Helfrich met admiraalspet naar rechts. Kz. admiraliteitswapen.
Brons 50 mm. (afgebeeld), KB VI-2791. Prachtig. € 11,50

--: Als voren. Brons 70 mm. KB VI-2790. Prachtig. € 16,50
(1963). Agrarische propaganda. Door J.B. Gutterswijk. Vz. aardappelplant onder én boven de grond. Kz. Mercuriushoofd- en staf. Het woord 'aardappel' in negen talen.
Brons gegoten 80 mm., KB VI-2795. Prachtig. € 45,00
1963. Paul Steenbergen 40 jaar toneelspeler. Door Pol Dom & (Willem Vis). Vz. portret Steenbergen iets naar links. Kz. titels toneelstukken.
Brons gegoten 83,5 mm., KB VI-2783 (1962). Prachtig. € 60,00
1963. Delft, 50 jaar Nederlandse Kabelfabriek. Door Jan Snoeck. Vz. kabelslagmachine. Kz. logo's van de fabriek, gietpan en laboratoriumapparatuur.
Brons gegoten 110 mm., KB VI-2806. Prachtig. € 90,00

--: Als voren. Brons gegoten 40 mm., KB VI-2805. Prachtig. € 22,50
1963. 50 Jaar Koninklijke Luchtmacht. Door (Marinus Kutterink). Vz. vliegende adelaar boven kroon. Kz. 1e gevechtsdubbeldekker onder Starfighter.
Zilver 50 mm., KB VI-2810. Prachtig. € 65,00
1963. 150 Jaar onafhankelijkheid. Door Loeki Metz. Vz. staande koningin, de koningskroon ondersteunend. Kz. omschrift in drie cirkels.
Brons 70 mm., KB VI-2849; Beeldenaar 1998, pag. 129, nr. 29. Prachtig. € 125,00
1963. Eeuwfeest Int. Rode Kruis. Door Pol Dom. Vz. borstbeeld Henri Dunant. Kz. rampenscène.
Brons 50 mm., KB VI-2855. Prachtig. € 10,00
(1963). Amsterdam. Ingebruikname m.s. 'Straat Fremantle' van de Royal Interocean Lines. Door R.C. Augustinus. Vz. het vrachtschip op volle zee naar links varend. Kz. gekroond sierlijk logo van de R.I.L. binnen dubbel omschrift.
Brons 80 mm., KB VI-2858. Prachtig. € 100,00

N.B. 'Royal Interocean Lines' is de internationale naam voor de 'Koninklijke Java-China-Paketvaartlijnen N.V.' In 1970 fuseerde de KJCPL weer met vier andere Nederlandse Rederijen tot NSU (Nederlandsche Scheepvaart Unie), vanaf 1977 Nedlloyd geheten.

(1963). Amsterdam. Ingebruikname m.s. 'Straat Fremantle' van de Royal Interocean Lines. Door R.C. Augustinus. Vz. het vrachtschip op volle zee naar links varend. Kz. gekroond sierlijk logo van de R.I.L. binnen dubbel omschrift.
Brons 80 mm., KB VI-2858. Pokdalig patina. Prachtig. € 75,00

N.B. 'Royal Interocean Lines' is de internationale naam voor de 'Koninklijke Java-China-Paketvaartlijnen N.V.' In 1970 fuseerde de KJCPL weer met vier andere Nederlandse Rederijen tot NSU (Nederlandsche Scheepvaart Unie), vanaf 1977 Nedlloyd geheten.

1963. Voltooiing nablaliggers spuisluizen Haringvliet. Door (H. Groenhuis). Vz. staande dijkwerker in een krans van acht nablaliggers. Kz. acht gestapelde nablaliggers in een rand van vissen.
Brons gegoten 91 mm., KB VI-2859. Prachtig. € 125,00

N.B. 'Nablaliggers zijn betonnen liggers, driehoekig van vorm, en genoemd naar de nabla, een Egyptisch driehoekig muziekinstrument.
(1963). Jean de la Fontaine. Door Pol Dom. Vz. borstbeeld De la Fontaine iets naar links. Kz. scène uit " l'aveugle et le Paralitique" (de blinde en de kreupele).
Brons gegoten 89 mm., KB VI-2882. Prachtig. € 95,00
1963. 100e Geboortjejaar Louis Couperus. Door (Frank Letterie). Vz. portret Couperus naar rechts. Kz. tak met bloeiende roos.
Brons gegoten 72-73 mm., Beeldenaar 1996, pag. 249, nr. 7. Prachtig. € 120,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations
.

1964. Esso tijger-verkooprally. Door (R. Pleysier). Vz. staande tijger rustend met zijn voorpoten op een zuiger. Kz. glad.
Brons 91 mm., KB VI-2940. Prachtig. € 35,00
(1964). Utrecht. Erepenning Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank. Door Albert Termote. Vz. man op paard praat met landarbeider met schoffel. Kz. tekst & inscriptieruimte (oningevuld). Brons gegoten 114.5 mm., KB VI-2935. Prachtig. Verkocht/sold

--: Als voren. Op naam van H.J. Evers, 1946 - 1971. Prachtig. € 175,00

--: Als voren. Op naam van G.P.M. Bank (what's in a name?), 1931 - 1956. Prachtig. € 175,00

1964. Hengelo. 7e C.E.A.F. Door J.C. Hekman (?). Vz. zittende voorovergebogen man maakt kern in gietblok. Kz. op- en omschrift.
IJzer gegoten 94 mm. Prachtig. € 100,00

N.B. C.E.A.F. = Concours Européenne Apprentis Fonderie.

1965. Dr. H.J. van Doorne 65 jaar. Door P. de Monchy. Vz. portret van Van Doorne naar rechts. Kz. tekst met moker en aambeeld.
Brons gegoten 74 mm., KB VI-3035. Prachtig. € 45,00

N.B.  H.J. (Huib) van Doorne was grondlegger van DAF (van Doorne Automobiel Fabriek).

(1965). Boeren- en Tuinders Levensverzekerings Mij. (B.T.L.). Door Renze Hettema. Vz. oudere man onder knoestige eik. Kz. jonge familie.
Brons gegoten 79 mm., KB VI-3044; Landi 5. Prachtig. € 100,00

N.B. Geslagen ter gelegenheid van het eerste miljard verzekerd kapitaal.

1965. Huwelijkspenning. Door Niel Steenbergen. Vz. verliefd paartje op een bank. Kz. inscriptieruimte binnen een krans van levensboomtakken (oningevuld).
Brons 50 mm., KB VI-3120; van der Kam P6503. Prachtig. € 45,00
(1965). Erepenning Nederlandse Sport Federatie - Vijfkamp. Door (Willy Mignot). Vz. hoofd J. van Steeden, 50 jaar bestuurslid, naar links. Kz. inscriptieruimte binnen tekst.
Brons gegoten 88,4 mm., KB VI-3165. In origineel doosje. Prachtig/FDC. € 150,00

N.B. Alhoewel Von Weiler deze penning toeschrijft aan 'C. Mignot' is het toch echt Willy Mignot geweest die deze penning in opdracht van de (toenmalige) NSF heeft gemodelleerd. Overigens is dit de enige penning die beeldhouwer Willy Mignot heeft vervaardigd.

1965. Universala Ligo (Esperantogeld). Door (A. Cseh).Vz. borstbeeld van Ludwig Zamenhof naar links. Kz. fictieve waarde van 25 steloj in vijfpuntige ster.
Zilver 38 mm., Kooij DO 072.5; KM X6. Met gepolijste stempels geslagen. Prachtig/FDC. € 25,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1965. Helmond. Geboorte Stefan Goddefroy. Door H. Goddefroy. Vz. in rechthoek een ouderpaar met baby. Kz. blanco.
Keramiek gegoten en geverfd, ca. 66 mm. Zeer fraai. € 110,00

N.B. Hans Goddefroy is een Brabantse beeldhouwer en muzikant.

(1965). Eros à l'horloge. Door Loeki Metz.Vz. staande Eros met klok die op twaalf uur staat. Kz. drieregelig opschrift: VŒUX LES PLUS VIFS (de beste wensen).
Brons verguld, achthoekig 32 mm. Cat. L. Metz (Beeldenaar 1998/3) pag. 130-39. Prachtig. € 65,00

N.B. Vervaardigd bij Le Monnaie de Paris.

1966. Overlijden mons. W.M. Bekkers. Door (Pol Dom) & Willem Vis. Vz. borstbeeld Bekkers naar rechts. Kz. bisschoppelijk wapen.
Zilver 50 mm., KB VI-3206. Prachtig. € 35,00

1966. Huwelijk Beatrix & Claus. Vz. vage contouren van de Westerkerk te Amsterdam. Stralende zon met gat (letterlijk). Kz. kroontje in medaillon met opschrift: 10 MRT 66 / B C
Gebakken klei, onregelmatig rond 56 - 59,5 mm. Prachtig. € 16,00

1966. De Steeg, 300 jaar kasteel Middachten. Door (J.J. Holtrust). Vz. het kasteel tussen twee bladerkransen. Kz. gekroond familiewapen gehouden door twee griffioenen.
Brons 60,5 mm. Prachtig. € 25,00
1967. Herdenking 300 jaar Vrede van Breda. Door Niel Steenbergen. Vz. staande leeuw (de Zeven Provinciën) en eenhoorn (Groot-Brittannië) in cirkel. Kz. zeilschepen rondom wapen van Breda.
Brons gegoten 76 mm., nummer in rand. KB VI-3340; Van der Kam P6703. Prachtig. € 85,00

1967. Inauguratie van het nieuwe Schiphol. Door (D. Stins -kz-). Vz. gezicht in vogelvlucht op de nieuwe gebouwen. Kz. gevleugeld paard boven start- en landingsbanen.
Brons 55 mm. Prachtig. € 50,00
1967. Adse Gerben Jelles. Door (Nynke Schepers). Vz. portret peuter naar links. Kz. zittend konijn boven jaartal.
Brons gegoten 90 - 97,5 mm. (enigszins ovaal). Beeldenaar 2005, pag. 166, nr. 27. Prachtig. € 200,00
1968. Drunen, 40 jaar Lips. Door Fred. Carasso. Vz. compositie van producten geproduceerd door Lips. Kz. tussen jaartallen symbolisch weergegeven de handarbeid in combinatie met vuur.
Brons 65 mm., KB VI-3470. Prachtig. € 100,00

(1968). Amsterdam. Prijspenning kersttoernooi. Door Nico Onkenhout. Vz. twee jongens op stokpaarden vechten met (nep)zwaarden. Kz. drie Andreaskruizen boven gestileerde grachtengordel.
Brons gegoten 79,5 mm.[gepatineerd], KB VI-3484; Beeldenaar 1979, pag. 161-166, nr. 14. Prachtig. € 95,00

N.B. De mallen voor deze penning waren in 1965 al gereed; de penningen zijn echter in 1968 bij Begeer gegoten.

(1968). Amsterdam. Prijspenning kersttoernooi. Door Nico Onkenhout. Vz. twee jongens op stokpaarden vechten met (nep)zwaarden. Kz. drie Andreaskruizen boven gestileerde grachtengordel.
Brons gegoten 81,5 mm.[ongepatineerd], KB VI-3484; Beeldenaar 1979, pag. 161-166, nr. 14. Prachtig. € 95,00

N.B. De mallen voor deze penning waren in 1965 al gereed; de penningen zijn echter in 1968 bij Begeer gegoten.

1968. Opening De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein te Amsterdam. Door Loeki Metz. Vz. het gebouw. Kz. man met sleutel.
Brons gegoten 74-76 mm., Beeldenaar 1998, pag. 130, nr. 45. Prachtig. € 40,00

--: Als voren. In origineel zwart doosje. Prachtig. € 50,00

1969. 50 Jaar K.L.M. Door Fred. Carasso. Vz. gestileerde vogels in sierlijke vlucht naar links. Kz. drie naakte mannen op achtergrond van sterren en stralen (verovering luchtruim).
Brons 60 mm., KB VI-3521. Prachtig.  € 40,00
(1969). Herfsttornooi Amsterdam. Door Nico Onkenhout. Vz. twee ruiters. Kz. Amsterdams stadswapen geplaatst boven een koggeschip.
Brons gegoten 79,5 mm., KB VI-3571; Beeldenaar 1979, pag. 166, nr. 13. Prachtig.  € 140,00
(1969). Herfsttornooi Amsterdam. Door Nico Onkenhout. Vz. twee ruiters. Kz. Amsterdams stadswapen geplaatst boven een koggeschip.
Brons gegoten 78 mm., KB VI-3571; Beeldenaar 1979, pag. 166, nr. 13. Vlekje vz. Prachtig.  € 100,00
(1969). 300e Sterfdag Rembrandt Harmensz. van Rijn. Door H.D. Janzen. Vz. hoofd Rembrandt (naar een zelfportret) iets naar links. Kz. de schilder aan het werk.
Brons gegoten 65,5 mm. Prachtig. € 25,00

N.B. Alhoewel vervaardigd bij Begeer staat deze penning niet vermeld in de boeken; er is gebruikt gemaakt van de stempels uit 1956.
1970. Eeuwfeest Winkler Prins encyclopedie. Door C. Stauthamer. Vz. lezende monnik onder boom. Kz. tekst.
Brons 60 mm., KB VI-3586. Prachtig. € 20,00
1970. Rotterdam. Manifestatie C(ommunicatie) 70. Door (Eric Claus). Vz. elf mensen tussen rijen met diverse rechthoeken. Kz. stedenplan binnenstad (concept), van bovenaf gezien.
Zilver gegoten [16,96 gram], 30 mm., KB VI-3594. Prachtig. € 80,00
1970. Leiden. Vertrek Pilgrimfathers naar Amerika in 1620. Door Henk van Bommel. Vz. oud Leids wapen. Kz. driemaster The Mayflower.
Brons 61 mm., KB VI-3628. Prachtig. € 25,00

1970. Prins Bernhard 25 jaar Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Vz. wapenschild staf I.G.K. Kz. gekroonde B (van Bennie).
Zilver 51 mm. Prachtig. € 90,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Hofstee = N.F. Hofstee; Academia Lugduno Batava in Nummis 1575 - 1980. Leiden 1980.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

v.d.Kam = W. van der kam; Niel Steenbergen, schepping in beelden. De Lutte 1999.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel VI = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1960 - 1975.

Kooij = A.J. Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal-en Reclamepenningen. Vriezenveen 1987.

Landi = G. Landi; Medailles van de Verzekering: Benelux. Barcelona 1997.