Historiepenningen 20e eeuw
1981 - 1990

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

Kreuk/Mev. = W.de Kreuk & J.Mevius; Nederlandse Herdenkings- en Gelegenheidspenningen van Steden 1935-1989. Vriezenveen 1990.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!.

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1981. Amsterdam. 125 Jaar Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maaatschappij. Door E. van den Boom. Vz. embleem in gekroond ovaal omgeven door zeil- en motorschepen. Kz. gekroond Amsterdams stadswapen gehouden door Neptunus en Mercurius.
Brons 60 mm. Prachtig. € 25,00

(1981). Dinxperlo. Gemeentelijke erepenning. Vz. wapen van Dinxperlo. Kz. blanco (inscriptieruimte).
Brons 40 mm. Prachtig. € 15,00

NB Vervaardigd bij Mauquoy, België.

1981. Schoonhoven 700 jaar. Door (A. de Bruin). Vz. gezicht op Schoonhoven. Kz. wapen van Schoonhoven tussen bladerkrans.
Brons 33 mm., De Kreuk/Mev.269. Prachtig. € 5,00
   
1981. Nationale gezondheidsactie 'Stichting Nederland Oké'.  Vz. kind springt 'haasje over' boven naamgeving. Kz. drieregelig opschrift.
Brons gegoten ca. 66 mm.  Prachtig. € 85,00

1982. Alkmaar. 400 Jaar Waag. Door H. van Bommel. Vz. wapenschild van Alkmaar boven jubileumdata. Kz. twee kaasdragers en Waaggebouw.
Brons 50 mm, De Kreuk/Mev. 279. Prachtig. € 12,50

1982. Deventer. 500 Jaar oeververbinding. Vz. copie 15e eeuwse Deventer stuiver. Kz. logo brugfeesten.
Zilver 22,5 mm., Kreuk/Mev.289. Prachtig. € 25,00
1982. Tien jaar Numismatische Kring Utrecht. Door Theo van de Vathorst. Vz. mannenhoofd. Kz. hand houdt munt of penning vast.
Brons gegoten 37-38 mm., De Kreuk/Mev. 317; De Beeldenaar 2003, nr. 6, pag. 225-34. Prachtig. € 85,00
1982. 250 jaar Hernhutter zending. Vz. lam Gods met vaandel naar links. Kz. tweeregelig omschrift rondom het getal 250.
Brons 50 mm. Prachtig. € 10,00
1982. 50 Jaar herverzekering door de Staat - Nederlandsche Credietverzekering Mij. Door Henk van Bommel. Vz. landkaart van Nederland met jubileumdata. Kz. tekst met logo's Ministerie van Financiën en NCM.
Brons verzilverd 60 mm., Landi 31. Prachtig/FDC. € 95,00

(1983). Amsterdam. 60 Jaar VVK architectuur en stedenbouw. Door (Jannes Limperg). Vz. tekst op een patroon van ruitjes. Kz. vier rechthoeken in verdiept rond voorstellend een legerkamp van Vikingen. Rand met vier inkepingen.
Brons gegoten 64,5 mm. Prachtig. € 75,00
1983. Breda. Bouw bedrijfspand Tollen Coatings. Door (S.C. Elion -vz-). Vz. borstbeeld Hendrik Tollens met commandeurskruis naar links. Kz. vierregelig opschrift binnen krans.
Brons verzilverd 60 mm. Prachtig. € 30,00
(1983). 50 Jaar Koningin Juliana Fonds. Door (Lucie Nijland). Vz. contouren mensenmenigte. Kz. rechts boven ligatuur KJF.
Brons gegoten 62 mm. Prachtig. € 85,00
Lot (2) 1983. Lochem 750 jaar. Door (B.G. Schrijver). Vz. naar links gaande leeuw naar de leeuwendaalder. Kz. I staande ridder achter provinciewapen. Kz. II lam, tussen twee wolven, op heuvel.
Zilver 42,2 mm. (2 x 27,1 gram), Kreuk/Mev. 355,356. Prachtig. € 60,00

NB Deze diameter vervaardigd bij H. Drijfhout & Zn., Amsterdam
(1983). Eruptie vulkaan Krakatau (Indonesië) 1883. Door Jan Paul Kruimel. Vz. uitbarsting vulkaan. Kz. drieregelig opschrift in golvende vlakken.
Brons gegoten Ø 53,2 mm., onrond. Prachtig. € 200,00
1983. Satirieke penning overname Slavenburg's Bank door Crédit Lyonnais. Door J.P. Kruimel. Vz. Slavenburg's Bank wordt letterlijk en figuurlijk opgezogen in het logo van Crédit Lyonnais. De molens zijn hun wieken kwijt. Kz. vlaggenmast met twee vlaggen; op de linker: PECUNIA OLENS, op dr rechter: CRÉDIT SLAVERNAIS
Brons gegoten Ø 64,5 mm., jaartal in rand. Lit.: Beeldenaar 1986, pag. 335. Prachtig. € 95,00
(ca. 1983). Tiel, gemeentelijke erepenning. Vz. gezicht op de stad Tiel met waterpartij en toren St. Maartenskerk. Kz. wapenschild
Tin gegoten 70 mm. Prachtig. € 50,00
(1983). Tilburg. Accountants en belastingadviseurs NCB. Door Jean & Marianne Bremers.  Vz. vignet NCB. Kz. zeven figuren op kantoor. Omschrift: SCRIPTA MANENT [het geschrevene blijft]
Brons gegoten 65 mm. Prachtig. € 60,00

N.B. N.C.B. = Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond

1983. Utrecht. 400 Jaar Église Réformée Wallone. Vz. zegelreplica (begin 14e eeuw) van het kapittel van St.Pieter te Utrecht. Kz. naar het zegel van de église Wallone; een versterkte vesting op een berg beschenen door een zon boven wolkenpartijen.
Brons 50 mm. Prachtig. € 7,50

N.B. Uitgifte van de Crédit Lyonnais Bank Nederland N.V.

1983. Waddinxveen 750 jaar. Vz. gekroond wapenschild van Waddinxveen. Kz. gezicht op de Nederlands Hervormde kerk.
Zilver 38 mm., De Kreuk/Mevius 367. Vrijwel FDC. € 25,00
1983. Eeuwfeest A.N.W.B. Door Henk van Bommel. Vz. symbolische voorstelling van het drukke stadsleven naar de rust en ontspanning in de natuur. Kz. drieregelig schuin opschrift. Brons Ø 70 mm., o.n.v. J.J. Bredius. Prachtig. € 25,00

N.B. Op 1 juli 1883 werd de Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond te Utrecht opgericht. Twee jaar later veranderde de naam in Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond (A.N.W.B.).
1983. Utrecht. Opening nieuw hoofdkantoor Crediet- en Effectenbank. Vz. gezicht op het nieuwe gebouw. Kz. gezicht op grachtenpanden in de Utrechtse binnenstad - de oude kantoren.
Brons 40 mm. Prachtig. € 10,00

N.B. Overgenomen door F.van Lanschot Bankiers in 2004.

1984. Den Haag. Internationale tentoonstelling Filacento in het Congrescentrum. Vz. postzegelvel en loep met diverse teksten. Kz. blanco.
Brons, geëmailleerd 64 x 46 mm. Prachtig. € 15,00
1984. Vijftig jaar Limagas. Door Eric van den Boom. Vz. gasleidingnetwerk onder huizen en kantoren. Kz. plattegrond provincie Limburg met leeuw.
Brons 69,6 mm. Prachtig. € 40,00

N.B. In 1992 fuseerde Limagas (Limburgsche Mij. voor Gasdistributie) met de PLEM (Prov. Limburgsche Elect. Mij.) tot 'Mega Limburg'. Na zeven jaar stond de volgende fusie alweer op het program. Nu met o.a. de Noord-Brabantse PNEM. De nieuwe naam werd 'Essent'.
1984. Terneuzen 400 jaar stad. Vz. het nieuwe stadhuis. Kz. gekroond wapenschild.
Zilver [ca. 13,5 gram] 33 mm. Prachtig. € 17,50
1984. Tilburg. Sint-Norbertus voor 850 jaar overleden. Door Niel Steenbergen. Vz. staande Norbertus met wapen van Tilburg. Kz. de Norbertijnenpoort te Tilburg.
Brons 64,5 mm. Van der Kam P8403. Prachtig. € 85,00
(ca. 1984). Erepenning Nederlandse Drogisten Organisatie. Door Pol Dom. Vz. hoofd Volkert Swier, bijna en face. Kz. inscriptieruimte boven vijzel met stamper. Op naam van C.W. Leentvaar 1992.
Zilver [54,8 gram] 50,5 mm. Vgl. KB VI-3320. Prachtig. € 85,00

NB In 1937 was Volkert Swier 25 jaar secretaris van de 'Nederlandschen Drogisten Bond', later 'Algemeenen Nederlandsche Drogisten Bond' en via diverse naamswijzigingen vandaag de dag 'Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond'. C.W. Leentvaar (Rotterdam) was oud-bestuurslid van de NDO; hij overleed 16 maart 1992.
1985. 's-Hertogenbosch. Bezoek paus Johannes Paulus II + 800-jarig bestaan. Vz. wapen van 's-Hertogenbosch onder fictieve waarde van 30 stuiver. Kz. kathedraal St. Jan.
Koper 30 mm. De Kreuk/Mevius 432. Onregelmatig zwart patina. Prachtig.  € 3,00
1985. 's-Hertogenbosch. Bezoek paus Johannes Paulus II + 800-jarig bestaan. Vz. wapen van 's-Hertogenbosch onder fictieve waarde van 30 stuiver. Kz. kathedraal St. Jan.
Messing 30 mm. De Kreuk/Mevius 432A. Prachtig.  € 3,00
1985. Nederland 40 jaar bevrijd. Door (H. McAnelly). Vz. St. Joris te paard de draak verslaand. Kz. landkaart Nederland.
Tin 50 mm. Prachtig. € 7,50
(1985). Apartheid is Racisme.  Door Jan Paul Kruimel. Vz. op de grond zittende, met knieën opgetrokken, gebogen figuur. Kz. horizontaal en verticaal in elkaar overlopend opschrift.
Brons gegoten 61 mm., Prachtig. € 125,00
1985. Utrecht. Bezoek Paus Johannes Paulus II. Vz. borstbeeld Paus Adrianus VI met tiara naar links tussen de wapenschilden van Utrecht en Adrianus VI. Kz. gekroond wapenschild van de stad Utrecht met op- en omschrift.
Brons 50 mm. Prachtig/FDC. € 30,00
1985. Opening nieuw bedrijfspand N.V. Koninklijke van Kempen & Begeer. Door (Rudy Augustinus). Vz. gezicht op het oude pand te Voorschoten en op het nieuwe pand te Zoetermeer.
Brons 61 x 81 mm. Prachtig. € 25,00
1985. Bezoek Paus Johannes Paulus II aan Nederland. Vz. hoofd JP naar rechts. Kz. tekst met paternoster.
Brons 38 mm. Prachtig/FDC. € 3,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
1985. 40 Jaar Nederlandsche Vereeniging van Brandweer-Commandanten. Vz. brandweerhelm met bijl, pikhaak en touw. Kz. tekst.
Brons 50 mm., Prachtig.  € 15,00
Lot (2) 1986. Dordrecht. Opening gerestaureerd munthuis. Vz. naar een dukaton of zilveren rijder uit 1672 vervaardigd door Chr. Adolphi. Kz. gekroond wapen van Dordrecht gehouden door twee griffioenen. Zilver [19,2 g., 925/1000] + cu/ni (afgebeeld) 35 mm. Proof. € 40,00
1986. Flevoland wordt 12e provincie. Vz. weergave 'Lucht en Water' van M.C. Escher. Kz. wapens van Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Dronten, Urk en Zeewolde rondom lelie.
Zilver [18 gram, 999/1000] 35 mm. Prachtig.  € 17,50
1986. Leiden. Eeuwfeest '13 October Vereeniging'. Door Ineke van Dijk. Vz. drie gestileerde personen met brood, mand en haringen. Kz. stadswapen.
Brons 65 mm. Prachtig.  € 20,00

1986. Paramaribo. Vrijmetselaarsloge Concordia 225 jaar. Vz. onder zonnetje met gezicht diverse maçonnieke symbolen. Kz. tekst tussen korenaar en lauwertak en boven distel.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij Begeer, Zoetermeer.

(1986). Rotterdam. Heropening Schielandhuis. DoorAntonie Bouwman. Vz. gezicht op het Schielandhuis. Kz. twaalfregelige tekst.
Brons ovaal 67 x 54 mm. Prachtig. € 15,00
(1986). Rotterdam. BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Door Willem Verbon. Vz. zittende leerling, op de rug gezien, bij grote baret van Erasmus. Kz. zesregelig opschrift.
Brons gegoten, onrond, ca. 90 mm., hoog reliëf van ca. 15 mm. Prachtig. € 85,00
1986. Utrecht. 70e Lustrum universiteit; studenten. Thema: Michelangelo. Door J..H. van Reijen. Vz. hoofd Michelangelo en face. Kz. universiteitslogo.
Messing 60 mm., Hofstee 47a. Lichte verkleuring kz. Prachtig. € 70,00

1986. 250 jaar The Mother Grand Lodge of Scotland. Vz. sierboom in Hollandse tuin met diverse maçonnieke symbolen. Kz. tekst tussen distel- en oranjetak.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij Begeer, Zoetermeer.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1987. Gouden bruiloft Prinses Juliana & Prins Bernhard. Door J. Keustermans. Vz. dubbelportret naar links. Kz. eerste en zesde couplet Wilhelmus.
Zilver 38 mm. Prachtig. € 20,00

1987. Gouden bruiloft Prinses Juliana & Prins Bernhard. Door J. van Vlijmen. Vz. dubbelportret naar rechts. Kz. bruidspaar in 1937 met juichende menigte.
Brons 60 mm. Prachtig. € 15,00

1987. Eindhoven, 550 jaar St. Catharinagilde. Door Niel Steenbergen. Vz. staande St. Catharina met zwaard en evangelie in haar handen. Naast haar de leeuw van Juda en liggende keizer Maxentius. Kz. twee mannetjes houden een koord strak; daarachter het ros Beiaard met de vier heemskinderen.
Brons gegoten ca. 94 mm., Van der Kam P8702. Prachtig. € 150,00

N.B. Volgens Van der Kam slechts 45 ex. gegoten.
(± 1987). Renkum. Gemeentelijke erepenning.  Door Eka Thoden van Velzen. Vz. gemeentewapen met naamgeving. Kz. figuur te paard in gestileerd bos. Op de achtergrond een kerktoren, parachutist en vrouw in klederdracht.
Brons gegoten 112 mm. [585 gram]. Prachtig. € 275,00
Lot (2) 1987. Landjuweel Soest / 600e geboortedag Jacob van Gaesbeek, Heer van Soest. Vz. diverse gildesymbolen- en attributen. Kz. in gekruiste hulsttakken het wapen van Van Gaesbeek. Zilver [19,3 gram, 925/100] + messing (afgebeeld) 35,3 mm. Prachtig / FDC. € 35,00

NB Een landjuweel wordt eens in de zeven jaar georganiseerd.
1987. Zuidlaren. Noordelijke Oldtimer Manifestatie. Vz. wiel van een oldtimer met beschermkappen. Kz. drieregelig opschrift.
Brons 60 mm. Licht opgewreven. Prachtig. € 30,00
   
(1987) Koningin Wilhelmina. Door D.J. Hegeman & Bart Renken. Vz. buste Wilhelmina met kroon naar rechts. Kz. paleis Het Loo te Apeldoorn.
Brons 60 mm. Prachtig / FDC. € 20,00

NB Onderdeel van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.
   
(1987) Jan Pieterszoon Coen. Door D.J. Hegeman & Bart Renken. Vz. hoofd Coen met kanten kraag. Kz. fluitschip V.O.C.
Brons 60 mm. Prachtig / FDC. € 20,00

NB Onderdeel van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.
(1987) Vincent van Gogh. Door D.J. Hegeman & Bart Renken. Vz. hoofd van Van Gogh met strohoed. Kz. de Collse watermolen te Nuenen.
Brons 60 mm. Prachtig / FDC. € 25,00

NB Onderdeel van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.  

(1988). Koning Willem III. Door D.J.Hegeman & B.Renken. Vz. borstbeeld Willem III in militair uniform. Kz. watersnoodsbijbel uit 1862.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € 12,50

N.B. Onderdeel van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.

   

(1988). Pieter Pieterszoon Heyn. Door D.J.Hegeman & B.Renken. Vz. buste van Heyn met kanten kraag. Kz. gezicht op de Aelbrechtskolk te Delfshaven.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € 20,00

N.B. Onderdeel van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1988. Congres '40 jaar Europa' / Karel de Grote. Door Willem Verbon. Vz. Karel de Grote te paard naar links. Kz. hoofdletter E C U binnen ketting met twaalf schakels.
Zilver [33,7 gram,, 925/1000] 38 mm., gladde rand. Kreuk/Mev. 533. Prachtig. € 25,00

-- als voren. Zilver [15,5 gram, 999/1000] 30 mm., gladde rand. Prachtig. € 25,00

NB Vervaardigd bij Mauquoy, België.

1988. 150 Jaar Hoge Raad der Nederlanden. Door (Jan Paul Kruimel). Vz. jubileumdata; het eerste en laatste cijfer dubbel gebruikt. Kz. vijf driehoeken met vijf hoofden zonder ogen.
Brons gegoten 58 mm. Prachtig. € 225,00

N.B. De hoofden zonder ogen symboliseren de rechterlijke macht (vrouwe Justitia is geblinddoekt). De penning kan draaien als een tol. Bij geval van verschil van opvatting tussen de vijf rechters geeft een van hen de doorslag. De tol valt naar de kant van deze rechter. Deze penning is vervaardigd bij de Rijnlandsche Kunstgieterij te Leiden in een oplage van circa zes exemplaren.

1988. Rotterdam. Philips marathonloop. Vz. drie marathonlopers; Erasmusbrug op de achtergrond. Kz. drieregelig opschrift.
Brons 60 mm. € 10,00
1989. Heerlen. 90 Jaar C.B.S. Door Willem Vis. Vz. gestileerde landkaart Nederland van hokjes. Kz. passages Koninklijk Besluit 1899 en gebouwen.
Brons 69 mm. Prachtig/FDC. € 20,00
1989. Hilversum, 25 jaar omroepvereniging TROS. Vz. groot getal 25 op logo TROS. Kz. tekst.
Brons 60 mm. (180 gram). Prachtig. € 15,00
1989. 175 Jaar Algemene Rekenkamer. Door (Eric Claus). Vz. horizontaal en verticaal opschrift tussen rekensymbolen. Kz. allerlei getallen binnen lijnenpatroon.
Brons gegoten 75-76 mm., Beeldenaar 2002, pag. 71, nr. 157. Prachtig. € 75,00
1989. Prinses Juliana 80 jaar. Door Willem Verbon. Vz. hoofd Juliana naar rechts. Kz. bloemencollage. Omschrift: SEMPER HVMANITATE MOTA [altijd bewogen door menselijkheid]
Zilver 38 mm. Prachtig. € 35,00
1990. Amsterdam, 100e sterfdag Vincent van Gogh. Door Co Westerik. Vz. portret Vincent van Gogh met penseel en schilderspalet. Kz. gevierendeeld vlak met tekst.
Brons 69,7 mm. Prachtig. € 60,00

N.B. Vervaardigd bij Begeer.

1990. Realisering hervorming belastingstelsel. Door Jan Paul Kruimel. Vz. tekst op vier concentrische cirkels de belastingtarieven van 18%, 35%, 50% en 60% uitbeeldend. Kz. idem.
Brons gegoten circa 60 x 47 mm. Nummer 4 in rand. Prachtig. € 200,00
z.j. (± 1990). Degeneratie. Door Rudy Augustinus. Vz. staande, futuristisch uitziende man. Kz. vrouw met lang haar en grote jurk.
Brons gegoten circa 100 mm. Prachtig. € 175,00
1990. 10 Jaar NPSA. Vz. groot, bijna vlakvullend, getal 10. In de 0 een wereldbol. Kz. glad.
Brons gegoten 83 mm. Zeer fraai. € 70,00

N.B. NPSA = Nederlandse Parcours Schutters Associatie
(1990). Dolfijn. Door (Marianne Letterie). Vz. lieflijk aandoend dolfijntje in golven. Kz. keerzijde van de voorzijde.
Brons gegoten 83- 85 mm. Prachtig. € 200,00