Historiepenningen 20e eeuw
1981 - 1990

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

Kreuk/Mev. = W.de Kreuk & J.Mevius; Nederlandse Herdenkings- en Gelegenheidspenningen van Steden 1935-1989. Vriezenveen 1990.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!.

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1981. Amsterdam. 125 Jaar Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maaatschappij. Door E. van den Boom. Vz. embleem in gekroond ovaal omgeven door zeil- en motorschepen. Kz. gekroond Amsterdams stadswapen gehouden door Neptunus en Mercurius.
Brons 60 mm. Prachtig. € 25,00

1981. Schoonhoven 700 jaar. Door (A. de Bruin). Vz. gezicht op Schoonhoven. Kz. wapen van Schoonhoven tussen bladerkrans.
Brons 33 mm., De Kreuk/Mev.269. Prachtig. € 5,00

1981. Prins Bernhard 70 jaar. Door Pieter Wetselaar. Vz. hoofd van Bernhard naar rechts. Kz. wapen van Bernhard.
Brons 45 mm. Prachtig. € 7,00

   
1981. Nationale gezondheidsactie 'Stichting Nederland Oké'.  Vz. kind springt 'haasje over' boven naamgeving. Kz. drieregelig opschrift.
Brons gegoten ca. 66 mm.  Prachtig. € 85,00

1982. Alkmaar. 400 Jaar Waag. Door H. van Bommel. Vz. wapenschild van Alkmaar boven jubileumdata. Kz. twee kaasdragers en Waaggebouw.
Brons 50 mm, De Kreuk/Mev. 279. Prachtig. € 12,50
1982. Deventer. 500 Jaar oeververbinding. Vz. copie 15e eeuwse Deventer stuiver. Kz. logo brugfeesten.
Zilver 22,5 mm., Kreuk/Mev.289. Prachtig. € 25,00

1982. Roermond 750 jaar. Door (W.E.M. Dols). Vz. weergave van een snaphaanschelling onder Karel van Egmond. Kz. fictieve waarde van 7½ Schild.
Koper-nikkel 32 mm., De Kreuk/Mev.308. Prachtig/FDC. € 2,50

1982. 50 Jaar herverzekering door de Staat - Nederlandsche Credietverzekering Mij. Door Henk van Bommel. Vz. landkaart van Nederland met jubileumdata. Kz. tekst met logo's Ministerie van Financiën en NCM.
Brons verzilverd 60 mm., Landi 31. Prachtig/FDC. € 95,00

(1983). Amsterdam. 60 Jaar VVK architectuur en stedenbouw. Door (Jannes Limperg). Vz. tekst op een patroon van ruitjes. Kz. vier rechthoeken in verdiept rond voorstellend een legerkamp van Vikingen. Rand met vier inkepingen.
Brons gegoten 64,5 mm. Prachtig. € 75,00
(1983). 50 Jaar Koningin Juliana Fonds. Door (Lucie Nijland). Vz. contouren mensenmenigte. Kz. rechts boven ligatuur KJF.
Brons gegoten 62 mm. Prachtig. € 85,00
1983. Sloten 700 jaar. Door (Rudy Augustinus n.o.v. J. Postma). Vz. gezicht op de vestingwal. Kz. stadsgezicht met molen, brug en dorpspanden.
Brons 50 mm., De Kreuk/Mev. 364. Prachtig. € 20,00
1983. Satirieke penning overname Slavenburg's Bank door Crédit Lyonnais. Door J.P. Kruimel. Vz. Slavenburg's Bank wordt letterlijk en figuurlijk opgezogen in het logo van Crédit Lyonnais. De molens zijn hun wieken kwijt. Kz. vlaggenmast met twee vlaggen; op de linker: PECUNIA OLENS, op dr rechter: CRÉDIT SLAVERNAIS
Brons gegoten Ø 64,5 mm., jaartal in rand. Lit.: Beeldenaar 1986, pag. 335. Prachtig. € 95,00
(ca. 1983). Tiel, gemeentelijke erepenning. Vz. gezicht op de stad Tiel met waterpartij en toren St. Maartenskerk. Kz. wapenschild
Tin gegoten 70 mm. Prachtig. € 50,00
(1983). Tilburg. Accountants en belastingadviseurs NCB. Door Jean & Marianne Bremers.  Vz. vignet NCB. Kz. zeven figuren op kantoor. Omschrift: SCRIPTA MANENT [het geschrevene blijft]
Brons gegoten 65 mm. Prachtig. € 60,00

N.B. N.C.B. = Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond

1983. Utrecht. 400 Jaar Église Réformée Wallone. Vz. zegelreplica (begin 14e eeuw) van het kapittel van St.Pieter te Utrecht. Kz. naar het zegel van de église Wallone; een versterkte vesting op een berg beschenen door een zon boven wolkenpartijen.
Brons 50 mm. Prachtig. € 7,50

-- Als voren. Brons verzilverd 50 mm. Prachtig. € 10,00

N.B. Uitgifte van de Crédit Lyonnais Bank Nederland N.V.

1983. Waddinxveen 750 jaar. Vz. gekroond wapenschild van Waddinxveen. Kz. gezicht op de Nederlands Hervormde kerk.
Zilver 38 mm., De Kreuk/Mevius 367. Vrijwel FDC. € 25,00
1983. Eeuwfeest A.N.W.B. Door Henk van Bommel. Vz. symbolische voorstelling van het drukke stadsleven naar de rust en ontspanning in de natuur. Kz. drieregelig schuin opschrift. Brons Ø 70 mm., o.n.v. J.J. Bredius. Prachtig. € 25,00

N.B. Op 1 juli 1883 werd de Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond te Utrecht opgericht. Twee jaar later veranderde de naam in Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond (A.N.W.B.).

1983. Maarten Luther 1483-1983. Door Niel Steenbergen. Vz. borstbeeld Luther met muts. Kz. z.g. 'Lutherroos'.
Brons gegoten 75 mm., Van der Kam P8303; Donga/Van den Berg 65. Prachtig. € 250,00
1983. Utrecht. Opening nieuw hoofdkantoor Crediet- en Effectenbank. Vz. gezicht op het nieuwe gebouw. Kz. gezicht op grachtenpanden in de Utrechtse binnenstad - de oude kantoren.
Brons 40 mm. Prachtig. € 10,00

N.B. Overgenomen door F.van Lanschot Bankiers in 2004.

1984. Heeswijk. Sint-Norbertus voor 850 jaar overleden & stichting abdij Berne. Door E.Weinert. Vz. staande Norbertus als aartsbisschop van Maagdenburg. Kz. met staf en mijter gedekt abdijwapen.
Brons gegoten 75.5 mm. Prachtig. € 30,00
1984. Vijftig jaar Limagas. Door Eric van den Boom. Vz. gasleidingnetwerk onder huizen en kantoren. Kz. plattegrond provincie Limburg met leeuw.
Brons 69,6 mm. Prachtig. € 40,00

N.B. In 1992 fuseerde Limagas (Limburgsche Mij. voor Gasdistributie) met de PLEM (Prov. Limburgsche Elect. Mij.) tot 'Mega Limburg'. Na zeven jaar stond de volgende fusie alweer op het program. Nu met o.a. de Noord-Brabantse PNEM. De nieuwe naam werd 'Essent'.
1984. Tilburg. Sint-Norbertus voor 850 jaar overleden. Door Niel Steenbergen. Vz. staande Norbertus met wapen van Tilburg. Kz. de Norbertijnenpoort te Tilburg.
Brons 64,5 mm. Van der Kam P8403. Prachtig. € 85,00
1985. 's-Hertogenbosch. Bezoek paus Johannes Paulus II + 800-jarig bestaan. Vz. wapen van 's-Hertogenbosch onder fictieve waarde van 30 stuiver. Kz. kathedraal St. Jan.
Koper 30 mm. De Kreuk/Mevius 432. Onregelmatig zwart patina. Prachtig.  € 3,00
1985. 's-Hertogenbosch. Bezoek paus Johannes Paulus II + 800-jarig bestaan. Vz. wapen van 's-Hertogenbosch onder fictieve waarde van 30 stuiver. Kz. kathedraal St. Jan.
Messing 30 mm. De Kreuk/Mevius 432A. Prachtig.  € 3,00
(± 1985). Drankgelag. Door Eka Thoden van Velzen. Vz. interieur café met drinkende mensen. Kz. gedicht door Robert Hennebo: Jenever, in den Morgenstond verfrischt, en maekt een Mensch gezond, Verjaagt de slaap, en maekt de zinnen Bekwaem om alles te beginnen
Brons gegoten ± 124 mm. Prachtig. € 350,00

N.B. Penningen van Eka Louise Thoden van Velzen zijn niet dik gezaaid. Dit exemplaar is één van de grootste die zij heeft gegoten en weegt 686 gram. Door de grote diameter hebben we een extra verkleining toegepast.

(1985). Apartheid is Racisme.  Door Jan Paul Kruimel. Vz. op de grond zittende, met knieën opgetrokken, gebogen figuur. Kz. horizontaal en verticaal in elkaar overlopend opschrift.
Brons gegoten 61 mm., Prachtig. € 125,00
1985. Utrecht. Bezoek Paus Johannes Paulus II. Vz. borstbeeld Paus Adrianus VI met tiara naar links tussen de wapenschilden van Utrecht en Adrianus VI. Kz. gekroond wapenschild van de stad Utrecht met op- en omschrift.
Brons 50 mm. Prachtig/FDC. € 30,00
1985. Bezoek Paus Johannes Paulus II aan Nederland. Vz. hoofd JP naar rechts. Kz. tekst met paternoster.
Brons 38 mm. Prachtig/FDC. € 3,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
1985. 40 Jaar Nederlandsche Vereeniging van Brandweer-Commandanten. Vz. brandweerhelm met bijl, pikhaak en touw. Kz. tekst.
Brons 50 mm., Prachtig.  € 15,00
1986. Leiden. Eeuwfeest '13 October Vereeniging'. Door Ineke van Dijk. Vz. drie gestileerde personen met brood, mand en haringen. Kz. stadswapen.
Brons 65 mm. Prachtig.  € 20,00

1986. Paramaribo. Vrijmetselaarsloge Concordia 225 jaar. Vz. onder zonnetje met gezicht diverse maçonnieke symbolen. Kz. tekst tussen korenaar en lauwertak en boven distel.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij Begeer, Zoetermeer.

(1986). Rotterdam. Heropening Schielandhuis. DoorAntonie Bouwman. Vz. gezicht op het Schielandhuis. Kz. twaalfregelige tekst.
Brons ovaal 67 x 54 mm. Prachtig. € 15,00
1986. Utrecht. 70e Lustrum universiteit; studenten. Thema: Michelangelo. Door J..H. van Reijen. Vz. hoofd Michelangelo en face. Kz. universiteitslogo.
Messing 60 mm., Hofstee 47a. Lichte verkleuring kz. Prachtig. € 70,00
Lot (2) 1986. Vleuten, 25 jaar haringparty. Vz. krans met getal 25 boven haring. Kz. hoofd visserman met zuidwester.
Tombak & zilver 38 mm. Vervaardigd bij 's Rijks Munt. FDC. € 135,00

N.B. Eén van de eerste haringparty's in Nederland met als drijvende kracht journalist Henny ten Brink. Volgens het jaarverslag 1986 van 's Rijks Munt, pag. 17, zijn er van de tombak versie 500 exemplaren geslagen, van de zilveren 1.
1986. Prins Bernhard 75 jaar. Door Willem Vis. Vz. portret Bennie iets naar links. Kz. staande Indische olifant met kleed op rug.
Brons 50 mm., nr. 153 in rand. Prachtig. € 10,00

1986. 250 jaar The Mother Grand Lodge of Scotland. Vz. sierboom in Hollandse tuin met diverse maçonnieke symbolen. Kz. tekst tussen distel- en oranjetak.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € 35,00

N.B. Vervaardigd bij Begeer, Zoetermeer.

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1987. Gouden bruiloft Prinses Juliana & Prins Bernhard. Door J. Keustermans. Vz. dubbelportret naar links. Kz. eerste en zesde couplet Wilhelmus.
Zilver 38 mm. Prachtig. € 20,00

-- Als voren. Brons. Prachtig. € 5,00

1987. Gouden bruiloft Prinses Juliana & Prins Bernhard. Door J. van Vlijmen. Vz. dubbelportret naar rechts. Kz. bruidspaar in 1937 met juichende menigte.
Brons 60 mm. Prachtig. € 15,00

1987. Eindhoven, 550 jaar St. Catharinagilde. Door Niel Steenbergen. Vz. staande St. Catharina met zwaard en evangelie in haar handen. Naast haar de leeuw van Juda en liggende keizer Maxentius. Kz. twee mannetjes houden een koord strak; daarachter het ros Beiaard met de vier heemskinderen.
Brons gegoten ca. 94 mm., Van der Kam P8702. Prachtig. € 150,00

N.B. Volgens Van der Kam slechts 45 ex. gegoten.
(± 1987). Renkum. Gemeentelijke erepenning.  Door Eka Thoden van Velzen. Vz. gemeentewapen met naamgeving. Kz. figuur te paard in gestileerd bos. Op de achtergrond een kerktoren, parachutist en vrouw in klederdracht.
Brons gegoten 112 mm. [585 gram]. Prachtig. € 275,00
1987. Zuidlaren. Noordelijke Oldtimer Manifestatie. Vz. wiel van een oldtimer met beschermkappen. Kz. drieregelig opschrift.
Brons 60 mm. Licht opgewreven. Prachtig. € 30,00

(1988). Pieter Pieterszoon Heyn. Door D.J.Hegeman & B.Renken. Vz. hoofd van Heyn met kanten kraag. Kz. gezicht op de Aelbrechtskolk te Delfshaven.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € 15,00

N.B. Onderdeel van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.

(1988). Koning Willem III. Door D.J.Hegeman & B.Renken. Vz. borstbeeld Willem III in militair uniform. Kz. watersnoodsbijbel uit 1862.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € 12,50

N.B. Onderdeel van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1988. 150 Jaar Hoge Raad der Nederlanden. Door (Jan Paul Kruimel). Vz. jubileumdata; het eerste en laatste cijfer dubbel gebruikt. Kz. vijf driehoeken met vijf hoofden zonder ogen.
Brons gegoten 58 mm. Prachtig. € 225,00

N.B. De hoofden zonder ogen symboliseren de rechterlijke macht (vrouwe Justitia is geblinddoekt). De penning kan draaien als een tol. Bij geval van verschil van opvatting tussen de vijf rechters geeft een van hen de doorslag. De tol valt naar de kant van deze rechter. Deze penning is vervaardigd bij de Rijnlandsche Kunstgieterij te Leiden in een oplage van circa zes exemplaren.

1988. Dankbaarheidspenning. Door Niel Steenbergen. Vz. Daniël in de leeuwenkuil met twee leeuwen. Kz. Lam Gods boven boek met zeven zegels in rand van evangelistensymbolen.
Brons gegoten 64 mm., Van der Kam P8801. Prachtig. € 400,00
1989. Heerlen. 90 Jaar C.B.S. Door Willem Vis. Vz. gestileerde landkaart Nederland van hokjes. Kz. passages Koninklijk Besluit 1899 en gebouwen.
Brons 69 mm. Prachtig/FDC. € 20,00
1989. Leiden. Relatiepenning Persluchtcentrale Nederland B.V. bij het 11e EDA congres te Parijs. Vz. pneumatische drilboor en betonvergruizer. Kz. wapen van Parijs.
Brons 50 mm. Prachtig. € 15,00
1989. Lisse, expositie in 't Huys Dever. Door Frans & Truus van der Veld. Vz. gezicht op de donjon Huys Dever. Kz. fundamenten voorhuis en voorhof.
Brons gegoten 74,5 mm., nummer in rand. De Beeldenaar 1989, pag. 236. Prachtig. € 125,00
1989. 175 Jaar Algemene Rekenkamer. Door (Eric Claus). Vz. horizontaal en verticaal opschrift tussen rekensymbolen. Kz. allerlei getallen binnen lijnenpatroon.
Brons gegoten 75-76 mm., Beeldenaar 2002, pag. 71, nr. 157. Prachtig. € 75,00
1989. Prinses Juliana 80 jaar. Door Willem Verbon. Vz. hoofd Juliana naar rechts. Kz. bloemencollage. Omschrift: SEMPER HVMANITATE MOTA [altijd bewogen door menselijkheid]
Zilver 38 mm. Prachtig. € 35,00

(1989). Frans Hals. Door B. Renken. Vz. zelfportret van Hals. Kz. voorgevel met entree van het Haarlemse Oudemannenhuis.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € 15,00

N.B. Onderdeel (de laatste) van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1990. Realisering hervorming belastingstelsel. Door Jan Paul Kruimel. Vz. tekst op vier concentrische cirkels de belastingtarieven van 18%, 35%, 50% en 60% uitbeeldend. Kz. idem.
Brons gegoten circa 60 x 47 mm. Nummer 4 in rand. Prachtig. € 200,00
z.j. (± 1990). Degeneratie. Door Rudy Augustinus. Vz. staande, futuristisch uitziende man. Kz. vrouw met lang haar en grote jurk.
Brons gegoten circa 100 mm. Prachtig. € 175,00
1990. 10 Jaar NPSA. Vz. groot, bijna vlakvullend, getal 10. In de 0 een wereldbol. Kz. glad.
Brons gegoten 83 mm. Zeer fraai. € 70,00

N.B. NPSA = Nederlandse Parcours Schutters Associatie
(1990). Dolfijn. Door (Marianne Letterie). Vz. lieflijk aandoend dolfijntje in golven. Kz. keerzijde van de voorzijde.
Brons gegoten 83- 85 mm. Prachtig. € 200,00